(14.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Řeknu odůvodnění. Český sport, zejména mládežnický, když se nad ním zamyslíme, je takřka výlučně držen tisíci bezejmenných trenérů mládeže, ke kterým doputuje mizivé procento z toho, co tady poslanci a vládní exekutiva vydávají na sport z těch miliard. Spousta z nich je bezejmenných. Já dneska tedy řeknu aspoň čtyři, když mám to slovo, protože mám čtyři děti, dvě z nich sportují vrcholově, dvě tak nějak normálně. Takže já bych chtěl poděkovat: Václav Pudil, Admira Praha, fotbal, Richard Čepela, házená Sokol Kobylisy, Petr Treml, basket Tygři Praha a nejmladší dcera, když jsem se ptal na nejoblíbenějšího trenéra, tak věděla akorát, že je to Erika, myslím, že je to Erika Musilová, Dukla, přípravka.

Jmenuji tento bod proto, protože si myslím, že symbolem této vlády je nečinnost. Symbolem této vlády je jenom pokračování takových těch socialistických experimentů a dobíhání všech těch procesů. A jediné, co se tady předložilo, byl sportovní zákon o vzniku dalšího úřadu, který podle mě není naprosto žádným řešením toho, o čem mluvím.

Takže já v rámci tohoto bodu pak navrhnu usnesení, které zní: Za prvé - Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby se neprodleně, systémově a resortně věnovala podpoře sportu a nastavení jasných, jednoduchých a spravedlivých podmínek k jeho financování; za druhé - Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby k podpoře sportu změnila nastavené parametry tak, aby výrazně větší podíl finančních prostředků doputoval až přímo k trenérům mládeže, fyzickým osobám; a za třetí - Poslanecká sněmovna považuje vznik Národní sportovní agentury za ryze technicistní administrativní krok, který žádným způsobem neřeší body jedna a dva tohoto usnesení.

O těchto bodech nechám hlasovat zvlášť, protože chápu, že ten třetí bod se nebude líbit předkladatelům toho zákona o Národní agentuře, ale skutečně si myslím, že bychom měli zatlačit na exekutivu, aby se věnovala podpoře sportu, ale reálně, to znamená podpořit trenéry mládeže v České republice.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jenom se pro jistotu zeptám, bylo to tedy dnes po pevně zařazených bodech, případně, kdyby byl přijat bod... (Poslanec Klaus mimo mikrofon: Po Rašínovi.) Po Rašínovi, dobře. To bude hlasování, které možné je.

Já se omlouvám panu poslanci Kupkovi, který byl dokonce v pořadí písemných přihlášek hned druhý, ale já jsem jeho přihlášku tedy omylem přeložil mezi vyřízené. Tak ti, co jsou přihlášeni ústně, musí počkat. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já bych si dovolit navrhnout jako nový bod na pořad jednání naší schůze řešení problémů NEN neboli Národního elektronického nástroje. Předpokládám, že mnozí z vás zaznamenali, že Národní elektronický nástroj v polovině února zkolaboval, několik dnů se postupně dařilo rozpohybovávat celý systém, bohužel ani do dnešního dne některé dokumenty načtené nejsou, protože nenávratně zmizely. Výpadek toho systému jako informačního systému kritické infrastruktury, proto to také zdůvodňuji a dovolím si to navrhnout jako zvláštní bod programu, jsem přesvědčený o tom, že už v tomto okamžiku ohrozil několik desítek zadávacích řízení, ohrožuje možnost České republiky efektivně investovat, budovat důležité infrastrukturní a jiné stavby.

Dovolím si tedy jako důležitý bod programu navrhnout, abychom se nejenom měli možnost dozvědět, jaká byla skutečně situace a důvody toho kolapsu systému, ale abychom měli možnost také vědět, kolik finančních prostředků už přesně stál celý ten systém, který se podobá černé díře, protože v tomto okamžiku se informace blíží někam ke čtvrt miliardě korun investovaných finančních prostředků pořád ještě do systému, který vykazuje velkou míru nedůvěry, tak jak k tomu nakonec došlo i v polovině února. Dovoluji si tedy navrhnout na pořad schůze tento nový bod.

Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Navrhujete pouze zařazení bodu, nikoliv pevné zařazení? (Poslanec Kupka souhlasí.) Děkuji. Tak pan poslanec Juránek.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedo, hned na začátku jsme hlasovali o ověřovatelích zápisu a mezi nimi byla uvedena paní Jana Krutáková. A já jsem se v ten okamžik, kdy jste přečetl její omluvu, přihlásil a schválně jsem si zkusil, jak dlouho to bude trvat, než se dostanu ke slovu, abych řekl, že zároveň nemůže být omluvena a zároveň nemůže být ověřovatelkou zápisu. Takže si vás při této příležitosti po čtyřiceti minutách, co jsem se přihlásil, dovolím požádat o to, abyste navrhl nového ověřovatele nebo ověřovatelku našeho zápisu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já tedy jsem předpokládal, že budete vystupovat k pořadu schůze, a toto vystoupení správně nemělo být připuštěno, protože vy jste nenavrhl žádný nový bod. Procesně jste se mohl přihlásit hned. Já tedy bych na doplnění uvedl: paní Krutáková je omluvena pouze do 16.30 hodin, pak zde bude. V tuto chvíli zde jeden ověřovatel přítomen je. A jedná se o běžnou praxi, že paní poslankyně bude přítomna už za chvíli. Ještě budeme chvilku projednávat program a bude tady.

Tak, pan poslanec Kalousek k pořadu schůze.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, odpusťte tu chviličku zdržení. (Poslanec se dostavil k řečnickému pultíku s pomocí francouzské hole.)

Já neměl v úmyslu navrhovat jakýkoliv jiný bod. Nicméně návrh pana poslance Skopečka, který navrhl prohlášení, že doktor Alois Rašín se zasloužil o národní měnu, českou korunu, mě vyprovokoval k souvztažnému prohlášení. Prosím, aby to nebylo vnímáno tak, že mám něco proti návrhu pana poslance Skopečka. Doktor Alois Rašín v mnohých věcech je mým trvalým vzorem, a když byl zvolen prezidentem republiky Miloš Zeman, tak v kanceláři ministra financí Miroslava Kalouska se neobjevil obraz hlavy státu, ale portrét Aloise Rašína. Nicméně ta historie má své konotace a má svůj vývoj. A jestliže máme dnes vzpomínat na českou korunu, tak bychom měli asi vzpomínat i na jiné věci, které v celosvětovém globálním záběru možná více oslovují světovou veřejnost než česká koruna a ve vší úctě doktor Alois Rašín.

Například v roce 1842 bavorský sládek Josef Groll uvařil v Plzni spodně kvašený ležák, který získal značku Pilsner Urquell a z kterého prosím pěkně, z toho v Plzni roku 1842 spodně kvašeného ležáku, vyvstaly dvě třetiny světových pivních značek. Troufám si říct, ve vší úctě k české koruně a k doktoru Rašínovi, že ten Pilsner Urquell jako otec dvou třetin světových značek piva má mnohem větší světový záběr celosvětové prezentace České republiky a české hrdosti založené na bavorském sládkovi, než tedy je česká koruna a doktor Alois Rašín.

Dovolím si tedy navrhnout podmíněný návrh za předpokladu, že by Poslanecká sněmovna přijala pozměňovací návrh pana poslance Skopečka, tak prosím, abychom zařadili bod a přijali prohlášení, že v roce 1842 se bavorský sládek Josef Groll zasloužil o celosvětový věhlas českého piva.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Mám to tedy brát jako bod? Ano, děkuji.

Tak, ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu této schůze. Jestliže tomu tak není, tak se teď pokusím zrekapitulovat a správně nás provést hlasováním o pořadu schůze.***
Přihlásit/registrovat se do ISP