(14.30 hodin)
(pokračuje Peksa)

Článek 13 zavádí plnou odpovědnost provozovatele za obsah, takzvané automatické cenzorní filtry, jejichž cílem je odstraňovat uživateli zveřejňovaný obsah. Tyto filtry nejenom že omezují svobodu projevu, protože dohled nad svobodou projevu by nadále měly vykonávat stroje, čímž se dobrovolně Evropská unie proměňuje v digitální dystopii. Jejich nasazení je velice nákladné a ty náklady ponesou malé a střední firmy, a nejenom v České republice.

Pokud tedy mluvíme o národních zájmech v průmyslu, tak tady dochází k jednomu velice zásadnímu. Kupodivu navzdory tomu, co bylo řečeno, český zástupce v Radě ministrů, na rozdíl např. od polského, hlasoval pro, čímž přispěl k tomu, aby tyto nesmyslné požadavky byly schváleny. Přitom rámcová pozice Ministerstva kultury z října 2016 jasně vyjadřovala obavu z výše zmiňovaných článků. Výbor pro evropské záležitosti této Poslanecké sněmovny v říjnu téhož roku obavy ve svém usnesení podpořil a podobně se zachoval i senátní výbor v lednu v roce 2017. Český zástupce tedy ignoroval zájmy českých občanů vyjádřené v dokumentech vlády, parlamentu i Senátu a hlasoval pro zavedení cenzury v Evropské unii a likvidaci podnikatelů operujících na internetu. Ministr kultury tento rozpor mezi současným hlasováním a pozicemi senátorů, poslanců a ještě i nedávno vlastního ministerstva nedokázal vysvětlit.

Situace je o to horší, že zástupci Evropského parlamentu se snaží směrnici schválit urychleně už v průběhu příštího týdne, aby se vyhnuli masovým protestům, které jsou plánovány v Německu, Rakousku, Lucembursku a dalších zemích, protože už minulý týden vyšly do ulic tisíce lidí a odezva na to se šíří.

S ohledem na dříve uvedené považuji za nutné, aby se aspoň česká Poslanecká sněmovna jasně vyslovila, že s tímto zaváděním cenzury nesouhlasíme, a chtěl bych zařadit na pořad této schůze nový bod: Pozice České republiky ke směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu. A jako druhý návrh bych chtěl tento bod zařadit napevno na pátek po již zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak, paní poslankyně Pekarová Adamová k pořadu schůze.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Dobrý den, dámy a pánové. Já navážu na už jednou tady předložený návrh, a to panem kolegou Faltýnkem, který navrhoval předřadit bod, který se týká pozemních komunikací, protože zákon o pozemních komunikacích jsme předložili taktéž a týká se úplně toho samého problému, totiž autovraků v našich ulicích. Myslím si, že je rozumné projednat tyto body společně ve sloučené rozpravě, a tudíž vás žádám o předřazení bodu 66, což je tisk číslo 296, tedy zákon o pozemních komunikacích, a to tedy, pokud bude schválen ten návrh pana Faltýnka, za tisk 330 bod 74, což je tedy navrhováno na tento pátek. Takže aby to byl hned následující bod, abychom o tom mohli diskutovat ve sloučené rozpravě. Myslím si, že by to ušetřilo mnoho času a bylo by to žádoucí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Jan Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já přicházím, troufám si říct, s ne nějak zásadním, ale nikterak proti tomu snad nebudete. Slavíme sté výročí české měny, myslím si, že bychom měli uctít památku Aloise Rašína. Proto si dovolím načíst usnesení, které bude říkat, že dr. Alois Rašín se zasloužil o národní měnu, českou korunu. Prosím, abychom toto uctění nebo zásluhu zařadili jako první bod našeho dnešního jednání a takto oslavili sto let existence české koruny. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další v pořadu schůze je pan poslanec Jiří Kobza. (Poslanci se v sále stále hlasitě baví.) Máte slovo, pane poslanče. Já znovu poprosím o klid v sále, aby vystupující nemuseli překřikovat své kolegy.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl vrátit k bodu, který tady už několikrát zazněl, a to je projednávání sankčního režimu vůči Saúdské Arábii. Je to bod číslo 155. Já jsem velice rád, že se podařilo dostat peníze na humanitární pomoc pro oběti hladomoru a válečných zločinů, které Saúdská Arábie páchá v Jemenu. Suma byla zhruba v rozsahu mého pozměňovacího návrhu ke státnímu rozpočtu, který byl tedy bohužel na podzim zamítnut. Nicméně, jak říkala moje maminka, spät aber doch, jsem za to velice rád.

Chtěl bych vás poprosit o podporu mého návrhu na pevné zařazení bodu 155, jednání o sankcích proti Saúdské Arábii, na středu 13. 3. po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další k pořadu schůze vystoupí pan poslanec Radek Holomčík.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád navrhl zařazení na program této schůze bodu doprovodné usnesení ke sněmovnímu tisku 382. Dneska na jednání grémia byl předsedům poslaneckých klubů rozdán náš návrh na doprovodné usnesení právě ke sněmovnímu tisku 382 s tím, že ten sněmovní tisk bude projednáván v režimu § 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo něco změnit. Takže máme trošku problém přijmout v rámci projednávání tohoto tisku to usnesení, takže bychom rádi z toho důvodu zařadili to doprovodné usnesení jako samostatný bod, abychom byli správní po té formální stránce.

A ještě jedna drobnost. Já jsem po dohodě s předkladatelkou sněmovního tisku 382, tak jsme se dohodli i s ohledem na kapacity ministerstev, že to usnesení ještě malinko upravíme, a to tak, že z něj odstraníme ty body, které se týkají Ministerstva obrany. Vlastně v tom usnesení jde o to, že žádáme Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo obrany o provedení některých analytických kroků ve vztahu ke kůrovcové kalamitě a jejímu šíření v podnicích Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky, takže ty části, které se týkají Ministerstva obrany, z toho usnesení budou odejmuty a já vám v průběhu půl hodiny pošlu všem na e-mail to nové znění, abyste zítra věděli, o čem se bude jednat, nebo abyste se na to mohli podívat dopředu. A to je asi v tento okamžik všechno.

Takže to shrnu. Navrhuji zařazení na program této schůze bodu doprovodné usnesení ke sněmovnímu tisku 382 s tím, že v tento okamžik nenavrhuji jeho pevné zařazení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jenom, pane poslanče, když zařadíme nový bod "přijetí usnesení", tak už to nebude doprovodné usnesení, bude to usnesení. Jinak je možné v tom tisku poté, co je podrobná rozprava, navrhnout doprovodné usnesení. Takže já budu respektovat, když tady navrhnete usnesení k tisku 382 a bude to samostatný bod, na to máte právo. Jenom upozorňuji, že to nebude svou povahou doprovodné usnesení.

 

Poslanec Radek Holomčík: Dobře, tak tedy upravuji název toho bodu na usnesení ke sněmovnímu tisku 382.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Zrušil? K pořadu schůze. (Poslanec Kalousek reaguje z lavice.) Ano, výborně, přijdete brzy na řadu. Takže teď tu máme tři přihlášky z místa. Nejprve pan poslanec Klaus, poté pan poslanec Juránek, poté pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil navrhnout další bod programu schůze. Jmenovalo by se to podpora trenérů mládeže a navrhuji to zařadit dnes po pevně zařazených bodech. Pakliže nebudou, tak po bodu kolegy Skopečka - oslava nebo uctění památky Rašína.***
Přihlásit/registrovat se do ISP