(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. Zahajuji tedy další část jednání Poslanecké sněmovny. Pan předseda tam Bartoš něco ukazoval. (Informace mimo mikrofon.) Takže pan předseda Ivan Bartoš má náhradní kartu číslo 10.

 

Budeme pokračovat ve včerejším přerušeném jednání ohledně bodu

44.
Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka,
Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 229/ - prvé čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Lukáš Černohorský, případně další z navrhovatelů, a zpravodaj pro prvé čtení Roman Kubíček - který tam již sedí.

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 12. února, sloučená obecná rozprava byla ukončena, návrh na zamítnutí nebyl přijat. Připomínám, že Poslanecká sněmovna přikázala tento návrh ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

Dále zazněly návrhy na přikázání dalším výborům. A to poslanec Kubíček navrhuje kontrolní výbor, poslankyně Kateřina Valachová stálou komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky, poslanec Zbyněk Stanjura rozpočtový výbor... (Upozornění z pléna, že zde nejsou členové vlády.) Aha, tak my nemáme členy vlády tady přítomny. Tak, už jde paní ministryně Dostálová. Už jsem chtěl přerušit na chviličku, ale paní ministryně tedy přispěchala. Takže poslanec Zbyněk Stanjura rozpočtový výbor, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a petiční výbor. Takže tady pan poslanec Stanjura navrhuje tři výbory.

Takže nyní přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích na přikázání dalším výborům k projednání. Takže mám žádost o odhlášení. Zároveň zagonguji, abych přivolal všechny poslance do jednacího sálu. (Gong.) Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. (Poslanci se pomalu scházejí do sálu. Předsedající vyčkává.) Dáme prostor, aby se po pauze dostavili páni poslanci a poslankyně, ještě počkáme chviličku.

Tak, víme, o čem budeme hlasovat.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrhu, aby byl tento návrh přikázán k projednání kontrolnímu výboru.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? (Poslanec Stanjura má otázky k hlasování.) Předsedající Okamura: O tom už se hlasovalo včera. Mám to tady v poznámce napsáno, že... tak moment, já dojedu to hlasování.

Hlasování číslo 240. Přihlášeno 127 poslanců, pro 123, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Jenom pro pana předsedu Stanjuru. Projednávání tohoto bodu - ještě jednou přečtu - jsme přerušili včera, dne 12. února. Sloučená obecná rozprava byla ukončena. Návrh na zamítnutí nebyl přijat. A nyní se hlasuje už o přikázání jednotlivým výborům. Tak. (O slovo se hlásí poslanec Holomčík.) To je k hlasování? Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji. Já bych chtěl jenom pro stenozáznam říct, že jsem hlasoval pro, a objevilo se mi tam, že jsem se zdržel.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Ale nezpochybňujete hlasování? (Poslanec Holomčík: Nezpochybňuji tímto hlasování.) Děkuji. Nyní tedy budu jenom konstatovat, že jsme rozhodli, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako dalšímu výboru.

 

Další tady máme návrh paní poslankyně Kateřiny Valachové, aby byl tento návrh přikázán k projednání stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 241. Přihlášeno je 136 poslanců, pro 132, proti 0. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky.

 

Další návrh. Máme tady tři návrhy pana poslance Zbyňka Stanjury. Takže jako první navrhujete přikázat do rozpočtového výboru. Budeme hlasovat o přikázání do rozpočtového výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 242. Přihlášeno je 140 poslanců, pro 38, proti 37. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh je přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 243. Přihlášeno je 145 poslanců, pro 132, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru.

 

A poslední návrh je přikázání tohoto návrhu petičnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 244. Přihlášeno je 146 poslanců, pro 31, proti 71. Návrh byl zamítnut.

 

Tímto jsme projednali a prohlasovali všechny návrhy, které tímto byly vzneseny. Takže tímto končím v tuto chvíli projednávání tohoto bodu.

Než přistoupíme k dalšímu bodu, tak tady mám nějaké omluvy. Omlouvá se pan poslanec Adam Kalous dnes mezi 14.30 až 17. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Ladislav Okleštěk se omlouvá od 14.30 do 19 hodin z důvodu jednání, paní poslankyně Pavla Golasowská se omlouvá od 18.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů a pan poslanec Špičák se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Nyní tedy přistoupíme k dalšímu tisku, který byl také přerušen. Jedná se o

45.
Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka,
Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 230/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 12. února. Sloučená obecná rozprava byla ukončena.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Lukáš Černohorský, případně další z navrhovatelů, a zpravodaj pro prvé čtení poslanec Roman Kubíček. Budeme tedy hlasovat o návrzích.

Máme tady návrh na zamítnutí, který předložil pan poslanec Kupka. Takže s tím se vypořádáme v podstatě jako první. Doufám, že všichni víte, o čem budeme hlasovat, takže nemusíme opakovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí? Stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti zamítnutí? (Poslanci se ptají, zda se hlasuje pro zamítnutí, nebo proti zamítnutí.) Je to návrh na zamítnutí. Takže kdo je pro zamítnutí? Tak a teď je proti zamítnutí. (Poslancům je to stále nejasné.) Bylo to jasné, nebo chcete hlasování opakovat? (Poslanci žádají o opakování hlasování.) Dobře, tak já to prohlašuji za zmatečné. Takže hlasování si tedy zopakujeme, dobře.

Já tedy ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Je tady návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl poslanec Kupka. Takže "kdo je pro zamítnutí" bude první hlasování, "kdo je proti" bude druhé hlasování. Ještě nehlasujeme prosím vás. Já to jenom zopakoval, aby nedošlo ke zmatečnosti. (Poslanci se stále dohadují.) Já to vím. Vy jste se mě ptali před chvílí, jak máte hlasovat. Tak to se neptejte mě, prosím vás. (Rozruch a pobavení v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP