(10.30 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále zazněl návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru. Je zde zájem o odhlášení, což jsem právě učinil. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili a upravili kvorum.

 

Počet přihlášených se ustálil, dám tedy hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 201 přihlášeno je 179 poslanců, pro 83, proti 73. Návrh přijat nebyl.

 

Dalším návrhem byl zdravotnický výbor.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání zdravotnímu výboru. Kdo je proti?

hlasování číslo 202 přihlášeno je 179, pro 80, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Dále zde byl navržen školský výbor.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání školskému výboru jako dalšímu výboru. Kdo je proti?

hlasování číslo 203 přihlášeno 179 poslanců, pro 82, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Dále zde byl navržen výbor pro veřejnou správu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání návrhu výboru pro veřejnou správu jako dalšímu výboru. Kdo je proti?

hlasování číslo 204 přihlášeno 179, pro 80, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem byl výbor pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Kdo je proti?

hlasování číslo 205 přihlášeno je stále 179 poslanců, pro 80, proti 85. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem byl zemědělský výbor.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání zemědělskému výboru. Kdo je proti?

hlasování číslo 206 přihlášeno je 179, pro 82, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Pak zde byl návrh na kontrolní výbor.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání kontrolnímu výboru jako dalšímu výboru. Kdo je proti?

hlasování číslo 207 přihlášeno 179 poslanců, pro 82, proti 83. Návrh přijat nebyl.

 

Dále zde byl návrh na mandátový a imunitní výbor.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 208 přihlášeno 179 poslanců, pro 76, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem byl zahraniční výbor.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu zahraničnímu výboru jako dalšímu výboru. Kdo je proti?

hlasování 209 přihlášeno 179 poslanců, pro 75, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším byl návrh na výbor pro obranu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 210 přihlášeno 179 poslanců, pro 77, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

A poslední byl navržen výbor sociální.

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání sociálnímu výboru. Kdo je proti?

hlasování číslo 211 přihlášeno 179, pro 79, proti 80. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Všem přítomným se výrazně zlepšily statistiky hlasování a žádný další výbor nebyl určen k projednání tohoto návrhu.

Dále zde v obecné rozpravě zazněl návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů ze strany pana poslance Feriho. (Z pléna: Ferjenčíka!) Já zde mám poznámku pana Feriho. Doufám, že to hlasovatelné je.

Hlásil se někdo s přednostním právem? Pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré dopoledne, dámy a pánové, zástupci vlády, pane předsedající. Já bych chtěl jenom možná podotknout. Já jsem teď sledoval paní ministryni, jak tak kroutí hlavou. Tady ani ne před deseti minutami zaznělo v závěrečném slovu paní ministryně, jak zve všechny ty zástupce na výbory, a kde to můžeme všichni projednat a vyjádřit se z oblasti sociálních aspektů malého podnikání. Mikuláš Ferjenčík prostřednictvím pana předsedajícího mi tam ukazuje odpověď od ministerstva, jak tu věc je třeba diskutovat zde na plénu Sněmovny, a následně jsme v hlasování nepřiřadili tento vládní návrh ani tomu hospodářskému výboru! Já bych, když už se tedy to nedělá prý kvůli médiím a kvůli tomu, že se ta videa tady natáčejí, ty proslovy, tak následně vlastně tato debata, o které tady paní ministryně hovořila, jak je žádoucí, tak ve finále nebude probíhat ani ve výborech, které skutečně mají relevanci k projednávanému návrhu zákona. Mně to přijde minimálně nekonzistentní s tím předchozím vyjádřením paní ministryně a je škoda, že prostě se to omezí jenom na ten výbor, který jsme si zde schválili. To skutečně není ta otevřená debata, která tady byla avizována od paní ministryně. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další přednostní právo, pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si dovoluji vyjádřit rozpaky nad hlasováním zejména o výboru ústavněprávním. My projednáváme novelu, která byla vynucena nálezem Ústavního soudu, protože původní návrh byl shledán závadným z hlediska ústavního práva. Nejenom že byl shledán závadným, ale k celému návrhu, který prostě nezrušil ten zákon celý, k tomu návrhu bylo pět disentních stanovisek ústavních soudců, tedy významných autorit v oblasti ústavního práva, takže je zřejmé, že se pohybujeme na hraně. Pohybujeme se na hraně ústavnosti. Ta novela se snaží vyhovět tomu nálezu, ale opravdu mu vyhovuje? A kdo by to měl jiný Sněmovně posoudit a garantovat než ústavněprávní výbor? A vám je to jedno!

Paní ministryně ANO říká, jak zve všechny k té diskuzi, ale prostě ona si ji nepřeje. Vám je jedno se o tom bavit v hospodářském výboru, co to dělá v maloobchodě, a když to v tom maloobchodě něco dělá, tak co to udělá v těch řemeslech. Ono to v těch řemeslech něco udělá a hospodářský výbor by se tomu měl věnovat, ale vám je to jedno! Vy si tu diskuzi nepřejete. Vy jenom vstřícně hovoříte, jak chcete diskutovat, ale pak jenom chcete velet a chcete, aby ti všichni ostatní mlčeli. Tohle není parlamentní diskuze!

Tak si dovoluji obrátit se alespoň na předsedu ústavněprávního výboru a alespoň na předsedu hospodářského výboru, aby když už Sněmovna se chová tímto způsobem ignorantně k parlamentní diskuzi, která by měla být důležitá, aby si alespoň oni z vlastní iniciativy ten zákon vzali a aby ho projednali v orgánu Poslanecké sněmovny, aby nám potom jako celé Poslanecké sněmovně mohli říct, jaký je názor tohoto parlamentního orgánu. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP