(10.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na chviličku přeruším a poprosím kolegyně a kolegy o klid v sále. Děkuji.

 

Poslanec Jan Farský: Tato situace, tato atmosféra nedůvěry, prostě škodí celé společnosti a je škoda, pokud i tímto návrhem se šíří.

Ještě by bylo přijatelné a odůvodnitelné, pokud by čísla, kterými se dokládají první a druhá vlna, pokud by tato čísla byla nějakým způsobem verifikována a jejich dopady do rozpočtu byly nezpochybnitelné. Ale jak jsme slyšeli a jak bylo doloženo, tak tomu tak není. Jen bych připomněl, že ty připomínky, které tady zaznívaly při prosazování zákona o elektronické evidenci tržeb - v té finální části byla ukončena debata právě proto, že byly zpochybňovány, zlehčovány - pak přijal, díky návrhu ODS, přijal je Ústavní soud a právě část i zákona o EET zrušil.

Naslouchejme si, skutečně předkládejme argumenty a prosím, buďme konzistentní. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, při projevu pana kolegy Farského mě napadlo, když přirovnával stát k drábovi - pane předsedo, vyřiďte prosím panu kolegovi Farskému, že poctivému má být ten stát tou přátelskou službou, ale nepoctivému, který je nepoctivý na úkor i těch ostatních, nejen toho fiktivního nějakého odosobněného státu, nechť tedy je tím tvrdým drábem, kterého k poctivosti zákonnými prostředky zpět dovede.

A co se týká oné dojemné starosti pana profesora Válka o komunistickou stranu a její směřování, nechť tu starost nechá skutečně na nás prostřednictvím pana předsedajícího, my si poradit umíme. My máme připravené pozměňovací návrhy, a předložíme je, směrem k drobným živnostníkům, například k prodejcům vánočních kaprů atd. atd. Ale to především musí ten zákon být v prvním čtení schválen, aby bylo k čemu ty pozměňovací návrhy dávat.

Já nejsem nadšen z toho, že musí být takovýmto způsobem, také jsme říkali, že EET je dobrá myšlenka, ale horší provedení, a teď se prostě napravuje i to provedení. Takže my nebudeme hlasovat pro zamítnutí a budeme se snažit tu materii upravit tak, aby vyhovovala velmi dobře těm poctivým. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Je tu ještě několik dalších faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Farský, poté pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Jan Farský: K panu kolegovi, který mě oslovil. To jsme si úplně nerozuměli. Já myslím, že stát se má soustředit na svoji činnost, ale nemá plošně některé činnosti a některé skupiny zasahovat nedůvěrou a tím, že všechny, protože řekne, že někteří z nich krátí daně, tak všechny zahltit administrativou, všem házet klacky pod nohy a odrazovat je od toho, aby podnikali.

Podnikatelé jsou ti, kteří živí stát, ti, kteří umožňují rozdávání sociálních dávek, ti, kteří umožňují platit vzdělání. Je přece nesmírně důležité, aby tito lidé co možná byli aktivní, aby se mohli realizovat, aby mohli být úspěšní ve svým profesích, aby cítili podporu ze strany státu, a ne že když chtějí začít podnikat, tak se dozvědí o tom, že je první rok bude čekat, poté co si zařídí desítky razítek a povolení, tak je budou čekat další desítky kontrol a od prvního dne se na ně bude dívat stát jako na podvodníky. To je to, co kritizuji. Ten plošný nálet, který je úplně zbytečný.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem reagovat na pana kolegu Kováčika prostřednictvím pana předsedajícího. Právě ti poctiví jsou ti, na které ta třetí a čtvrtá vlna negativně dopadne a vůbec nic jim nepřinese. Když dnes živnostník řádně všechny daně platí, tak logicky žádnou EET krabičku nepotřebuje, stát na ní nemůže nic vydělat a jediné, co se stane, bude, že bude mít vyšší náklady, ale nemá to pro něj absolutně žádný přínos. To je první věc. Skutečně na ty poctivé ta třetí a čtvrtá vlna dopadne nejhůře.

A za druhé, pokud vám jde o to, aby tady byl nějaký nosič, kterým se dá redukovat EET, právě z toho důvodu my jsme předložili návrh, který předtím předkládalo všech šest opozičních stran, teď jsme to předložili jenom jako Piráti, právě proto, abyste se nemohli vymlouvat, je předložené zrušení EET pro neplátce DPH, které nezavádí třetí a čtvrtou vlnu, v rámci kterého se dají řešit věci typu prodej vánočních kaprů. Nicméně si myslím, že to by nebylo potřeba, kdybychom nezaváděli třetí a čtvrtou vlnu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Také reakce na posledního řečníka. Chci říct, že finanční úřady už měly nástroje na ty nepoctivé před zavedením EET. Tady se bavíme pouze o tom, jestli má být plošný nástroj, který automaticky dělá podezřelé i z té drtivé většiny poctivých živnostníků, kteří jsou poctiví. Finanční úřady ty nepoctivé mohly stírat samozřejmě předtím. A i ODS a všichni normální lidé samozřejmě řeknou a potvrdí, že je správné, aby finanční úřady ty, kteří neplatí řádně daně, postihovaly. Ale tady děláme podezřelé automaticky ze všech poctivých podnikatelů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V tuto chvíli nemám žádnou přihlášku do rozpravy k tomuto bodu. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení. Nikoho nevidím. Končím rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, já už jsem za toho tři čtvrtě roku tady řekla asi všechno, ty argumenty se z velké část opakují. Takže mi dovolte zareagovat jenom na ty, kde snad mám pocit, že možná zaznělo něco nového. Ono toho opravdu nezaznělo mnoho nového, ale kde cítím, že bych měla něco říci.

K analýze pirátské strany. Já předpokládám a doufám a věřím v to, že se podaří posunout zákon do druhého čtení a že dostanu prostor k tomu účastnit se, já aktivně se budu účastnit všech garančních výborů, tam, kam bude přikázána tato novela, a budeme se o těch věcech bavit podrobně. Nicméně Piráti nepředložili žádnou konkrétní alternativní analýzu. To znamená, že jde toliko o kritiku a výtky k odhadům Ministerstva financí. Samozřejmě to nemění nic na tom, že jsem připravena o nich konstruktivně debatovat v rámci odborné diskuze na výborech. (V sále je veliký hluk!)

Pirátské připomínky tvrdí, že se při odhadech MF vycházelo z reálného růstu ekonomických veličin...

Já se omlouvám, ale dneska to asi hlasově nedám...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Prosím všechny přítomné o klid v sále. Případné debaty přesuňte do předsálí. Děkuji.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji pane předsedo.

Pirátské připomínky, že se při odhadech MF vycházelo z reálného růstu ekonomických veličin, což by bylo samozřejmě špatně, kdyby to tak bylo. Ale ono to tak není. MF vycházelo z nominálního růstu a DPH se takto standardně kvantifikuje. To znamená, že pirátské připomínky považují za vhodnější kvantifikaci použití veličiny tzv. hrubé přidané hodnoty, tento agregát však méně koresponduje se základem DPH, tzn. jeho použití je nevhodné.

Samozřejmě že je složité odhadovat růsty jednotlivých odvětví, zvláště také poté, co nám fungují jenom dvě vlny. Je určitě něco správného na argumentaci, že by byla statistická metoda... nebo rozsáhlé statistické šetření přímo u subjektu by bylo pravděpodobně velmi, minimálně, zajímavé, ale znamenalo by to samozřejmě vedle přímých nákladů státu i zatížení všech zkoumaných subjektů. Já mám podrobnou analýzu a jsem připravena o ní debatovat na odborných výborech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP