(9.20 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Tolik k údajným výnosům EET. Podle mého názoru je vláda zcela evidentně nadhodnocuje. A v té třetí a čtvrté vlně už se nedají očekávat vůbec žádné. To je skutečně jenom byrokracie navíc.

Já tedy opakuji svůj návrh na zamítnutí tohoto zcela nepromyšleného zákona. Naposledy se na nás obracím, abyste podpořili můj návrh na zamítnutí rozšiřování EET pro všechny živnostníky. A dále, pokud tento návrh nebude přijat, tak navrhuji prodloužení lhůt o 20 dní.

Děkuji za pozornost. (Potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S přednostním právem se přihlásil do rozpravy pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Na grémiu Poslanecké sněmovny jsme se za jednotlivé kluby zavázali, že nebudeme postupovat způsobem, který by mohl být vykládán jako obstrukce. Nemusíte se obávat, můj projev skutečně nepřesáhne 120 minut.

My jsme konzistentní ve stanovisku k elektronické evidenci tržeb. Myslím si, že jeho dosavadní aplikace prokázala, že nedošlo k slibovanému narovnání podnikatelského prostředí. Naopak prokázala, že dosavadní výběr DPH je sice velmi často propagandisticky Ministerstvem financí zdůrazňován, ale jeho skutečný přínos nepřesáhne náklady, kterými jsou zatíženi jak správce daně, tak podnikatelé. Je to prostě kanón na vrabce, drahý, velmi málo účinný.

K čemu naopak přispěl velmi, velmi prokazatelně, je k likvidaci stovek malých provozoven, zejména na venkově, čímž zúžil pro život na venkově dostupnost celé řady služeb. Je to celkem logické, protože velké obchody, velké korporace, natožpak řetězce se s takovou zátěží vyrovnají celkem snadno, zatímco pro malého živnostníka s malým obratem a často v penzijním věku už to byla poslední kapka vládní šikany vůči malým živnostníkům a prostě se rozhodli dál tu šikanu nepodstupovat a svoji provozovnu zavřít.

Domnívám se, že jediná možnost, jak opravdu naplnit deklarovaný cíl, tedy narovnat podnikatelské prostředí, je celou tuhle slepou cestu uzavřít a ten zákon zrušit. V prvém čtení budeme hlasovat pro zamítnutí, ve druhém čtení proto načteme pozměňující návrh, který by rušil celý zákon, tedy i první a druhou vlnu, a konečně jsme mohli trochu volněji vydechnout.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem si vědom toho, že už jsem tady vystoupil několikrát. Nechci se opakovat. Přesto na některé otázky mi nebylo zodpovězeno, tak ty zopakuji. Na začátek mi dovolte ještě jednou shrnout ten obecný pohled a navázat na předřečníky, na pana kolegu Ferjenčíka, pak na kolegu Kalouska.

Tento návrh skutečně nenarovnává a EET nenarovnává podnikatelské prostředí. EET naopak likviduje menší živnostníky v místech, kde je malá kupní síla, protože náklady spojené s EET, na ty si živnostník musí vydělat. Navíc s plánovitě nasazenou nálepkou podvodníka, který musí být permanentně státem kontrolován a sledován. Ekonomický růst, jak vidíme, se zpomaluje, už si toho všimla i vláda a pan premiér, i když je na to upozorňujeme už dlouho a už dlouho plédujeme za reformní kroky, abychom se na časy, kdy nebude tak dobře, připravili.

Ale základ prosperity státu není růst státní moci. Není permanentní nedůvěra a utahování šroubů pro malé živnostníky. Základem ekonomické prosperity státu jsou soukromé aktivity. A my budeme rádi za každého člověka, který se dokáže postarat sám o sebe, o svou rodinu, dokáže vydělávat, nabízí své služby svému okolí, dává svému okolí práci, zároveň přispívá do státního rozpočtu, do sociálního zabezpečení státu a není závislý zároveň na sociální podpoře státu. Tímto návrhem vláda tento přirozený model dlouhodobě a plánovitě boří, protože ukazuje, že živnostníci jsou tím poníženi pouze na pouhý zdroj příjmů do státního rozpočtu právě na ten masivní růst provozních výdajů a přerozdělování posledních let, kde je navíc živnostníky nutno permanentně sledovat a kontrolovat.

Jak říkám, EET pro mě, už jsem to tady říkal i minule, je symbolem nedůvěry, která byla uměle podnícena a přiživována představiteli vlády a Ministerstva financí, aby vznikla společenská poptávka po opatření typu EET. Tento symbol nedůvěry je navíc podporovaný nepřiměřenými kontrolami, pokutami a trestání spíše za chyby zaměstnanců než za plánovité nepřiznávání příjmů. Například za později zaúčtované zboží v čase. Za nezměnu času ze zimního na letní. Desetitisíce korun za porušení striktnosti zákona, ale ne za zatajování, ale pouze za banální chyby.

Příjem, který je jediný sčitatelný, dosáhl podle důvodové zprávy cca 78 milionů korun od 1. 12. 2016 do 28. května 2018. Mimochodem, na důvodové zprávě vidíte, že se nám předkládají údajné výnosy za rok 2017, ale u pokut za další období. Ale zpět k číslům. 78 milionů korun ze 7 677 pokut, a to z celkem 119 tisíc a něco kontrol. Průměrná pokuta ve výši 7 000 korun. Tolik strohá důvodová zpráva.

Právě na tomto množství kontrol se ukazuje, jaký Finanční správa dostala do ruky až nepřiměřený bič na podnikatele, a otázkou zůstává, jestli k němu přistoupila přiměřeně, protože v ostatních případech, které vidíme na postupu Finanční správy, vidíme absolutní nepřiměřenost a nešetření zájmu daňových subjektů.

EET je nástrojem online sledováni a být permanentně pod dohledem a s pocitem nedůvěry, kterou si navíc podnikatelé zaplatí sami. A kolik to stojí a bude stát živnostníky a kolik je to stálo? Ministerstvo v důvodové zprávě mlží a RIA v tomto je nedostatečná. Ale skutečně EET je vlastně symbolem toho, že náklad na můj výnos, v tomto případě na výnos státu, zaplatí někdo jiný, v tomto případě sami podnikatelé.

Ministerstvo v důvodové zprávě tvrdí, že se nedá vyčíslit, ale dává zcela konkrétní čísla, kolik miliard to údajně přineslo a přinese. Já tady nebudu opakovat teze, které vlastně říkal pan kolega Ferjenčík ze své analýzy, jenom zopakuji tezi, kterou tady říkám pořád, že každý výnos EET je vlastně virtuální realitou, protože nedokážete se stoprocentní jistotou říci, že ta koruna, která se přiřazuje vlivu EET, je skutečně koruna, která předtím byla zatajena, nebo je to koruna navíc, spíše proto, že jsme ještě v ekonomickém růstu, že přišel za podnikatelem nový zákazník, případně stávající více nakoupil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP