(9.50 hodin)

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím ke kolegu Bžochovi. Já jsem v žádném ze svých předchozích vystoupeních neříkal, že to dělá celá vláda. Nicméně byl to ministr této vlády a byl to i premiér této vlády, který schválil globální pakt o uprchlictví, čímž otevřel zadní vrátka statisícům a možná milionům nelegálních imigrantů, kteří budou lhát o své skutečné situaci.

Zaznělo tady od kolegy Bžocha taky jedno docela zásadní sdělení. Ano, my musíme být v souladu s evropským právem - ne s evropským, ale s právem EU. A to je zásadní problém. Protože právo EU je v mnohém nadřazeno našemu národnímu právu a my chceme, aby o tom lidé věděli, že spoustu zákonů přijímáme jenom proto, protože je přijímat musíme, protože přišly z Bruselu, protože přišly z Evropské unie. Je naprosto legitimní na toto upozorňovat.

Zpřísňování podmínek pro imigraci, to je taková komická snaha ošálit veřejnost, protože pokud budete zpřísňovat podmínky pro imigraci a zároveň nezajistíte fyzicky, aby sem nikdo nepřišel, a zároveň prostřednictvím neziskových organizací zajistíte, že ti dotyční budou prakticky nevypověditelní, nenavratitelní, přesně jak se to opět opakuje v Německu, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, v Itálii a všude po celé Evropě, tak jakékoli zpřísňování jakýchkoli podmínek je komické, protože ti lidé, jakmile se dostanou dovnitř, tak už je prakticky nikdo nedostane ven. Stačí si porovnat čísla nelegálních imigrantů, o kterých se ví, že jsou v Evropě nelegálně, a kolik jich bylo ve skutečnosti vypovězeno, včetně programů, kdy vlády jednotlivých národních států uplácejí nelegální imigranty, aby vůbec nasedli do toho letadla s poměrně značnou hotovostí, se kterou se vrátí do země původu, tam ji použijí na nějaké soukromé účely, a za rok je tady máte zase, aby dostali další balík.

Takže o tom tady vedeme tuto debatu. Vedeme tuto debatu o tom, abychom si to uvědomili, abychom zahájili (předsedající upozorňuje na čas) celospolečenskou debatu, že je třeba některé naše zákony měnit. (Předsedající znovu upozorňuje na čas.) Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus, připraví se pan poslanec Radek Koten.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych se snažil možná trošku jako pedagog objasnit, o čem tady vedeme spor. Já jsem byl včera na pivu s jedním poslancem hnutí ANO. Ten mi vykládal takovou hezkou historku, tak já se vám o tom zmíním.

Já třeba poměrně často kritizuji pana premiéra a školskou politiku vlády. Dělám to tady při interpelacích uvnitř České republiky. Ale v životě bych to neudělal někde v zahraničí jako člen nějaké delegace, protože tam bych se choval jako jednotka dohromady reprezentující Českou republiku. A pan poslanec Peksa, poslanec Pirátů, toto nečinil, a když mu tam kvůli tomu trošku říkali, ať to nedělá, vždyť jsi snad taky Čech, mu říkali, tak on odpověděl - já nejsem Čech, já jsem Evropan. No a o tom to tady je. Tady jsou nějací poslanci, kteří se primárně cítí Evropany, já je nechci jmenovat, aby tady nebylo 56 faktických poznámek, a pak jsou tady poslanci, kteří se primárně cítí Čechy zodpovědnými České republice, která je jenom součástí teď politického projektu Evropské unie. O tom se tady vede spor, o tom se tady hádáme.

To je zhruba všechno a ve třetím čtení se rozhodne v hlasování. Děkuji. (Potlesk z řad ANO a zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Takže mám tady čtyři faktické poznámky. První je pan poslanec Radek Koten, dále v pořadí Zdeněk Ondráček, Jan Lipavský a Roman Onderka. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych ten problém už tady skutečně dalším způsobem asi neeskaloval, protože předpokládám, že Ústavní soud nějakým způsobem rozhodne, ať už o zamítnutí tohoto návrhu, nebo potom třeba se zase najde ten samý precedens, který už tam je u jiných věcí, že je to vyjmuto, a to tady teda kolegové od Pirátů nezmiňují, že tam jsou určité paragrafy, které byly na přezkumu u Ústavního soudu, a Ústavní soud neshledal, že jsou protiústavní. Takže já bych si skutečně velice rád počkal na rozhodnutí Ústavního soudu. A nemyslím si, že by konkrétně tento bod byl v rozporu. A posoudit to skutečně může jenom Ústavní soud, a ne že se tady budeme přehadovat přes mikrofon, jestli to je protiústavní, nebo není. (Potlesk z řad SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já ještě jednou a naposledy se vrátím k tomu. Pan kolega Honza Bartošek říkal - Ústavní soud rozhodl, nebo měli jsme informaci. Pokud si pamatuji, v materiálu, který přišel z Ministerstva vnitra, bylo napsáno varování, že by to mohlo býti v rozporu. Mohlo býti neznamená, že je v rozporu. A ministerstvo, myslím, že konstatovalo, že v minulosti bylo něco podobného a Ústavní soud to zrušil - ale něco podobného, není to totožné. Ale stejně to prostě bude tak, že rozhodneme my ve třetím čtení hlasováním.

Takže pojďme načíst ty pozměňovací návrhy, které zde jsou. Možná do té doby, než bude třetí čtení, někdo zpracuje tu analýzu, nebo možná už ji kolegové, kteří to předkládali, mají, a budeme mít materiál. A vy pak, kteří vlastně hlasujete pouze, aniž byste byli úplně doseznámeni s těmi jednotlivými pozměňovacími návrhy, u té dvěstětrojky jich je tam poměrně dost, tak budete mít i podkladové materiály. Ale stejně teď tady ve druhém čtení to, kolegové a kolegyně, nevyřešíme. Tak pojďme se posunout dál, načtěme další pozměňovací návrhy a pojďme se věnovat dalším bodům, i když vím, že EET asi není ten správný bod možná, kvůli kterému to tady teď děláme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí pan poslanec Jan Lipavský. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dámy a pánové, prostřednictvím pana předsedajícího. Snad nezkazím panu poslanci Klausovi víkend, když mu sdělím, že i on je Evropan. (Ozývá se smích.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Roman Onderka. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího kolego Klausi, já chápu, že z Prahy se blbě dívá přes ten skleníkový globus dál do republiky. Ale v tomhle sále sedí také Moraváci, kteří jsou občany České republiky a zároveň členy Evropské unie. (Ozývá se potlesk. Ruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Jan Bartošek. A poprosím o klid v sále. Vím, že tato poznámka vzbudila trošku úsměvy na vašich rtech, ale vraťme se zpátky k meritu věci. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak v tom případě aby nezapadli i naši milí Slezané. (Smích.)

Ale k tomu, co říkal pan předseda Koten, vaším prostřednictvím, a pro všechny ostatní. My jsme na výbor dostali materiál. A ono stačí si ho přečíst. Není potřeba nás mistrovat, co tam bylo, nebylo napsáno. Já to odcituji: K tomuto pozměňujícímu návrhu Ministerstvo vnitra dalo negativní stanovisko - a píše: návrh je v rozporu s ústavním pořádkem. Ne mohl by být, nebo uvidíme, nebo počkáme na přezkum. Ne. Ten návrh je v rozporu s ústavním pořádkem. Dokonce píše, že zákon o pobytu cizinců před deseti lety obsahoval shodné ustanovení, které bylo Ústavním soudem zrušeno. Tady se není o čem bavit. Tady je to jasně definováno.

To, co mi rozum nebere, je to, že vy to víte, víte, že je to v rozporu s ústavním pořádkem, a přesto tento pozměňující návrh podáváte! Jediné, co děláte, je, že zatěžujete ústavní soudy svými nesmysly, přestože víte, že to stanovisko takové je a Ústavní soud jednou rozhodl. Dělejte, co máte, nezatěžujte ústavní soudy a respektujte právníky, kteří v této oblasti mají mnohem větší erudici než vy. Děkuji. (Ozývá se potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslední faktická - no už není poslední. Takže pan poslanec Kopřiva a připraví se pan poslanec Radek Koten. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. A zároveň i vaším prostřednictvím děkuji kolegu Klausovi za didaktickou vsuvku. Nicméně já si dovolím ji zpochybnit. Tady to není o nějakém sporu evropanství, nebo češství, moraváctví, nebo slezáctví. Tady jde podle mě o obecný princip toho, že se někomu ukrajují práva. V tomhle případě cizincům, kteří nejsou občany České republiky ani občany EU. Dobře, beru. Můžeme mít rozdílné názory na to, jestli mají mít větší, nebo menší práva, nicméně já jsem zastáncem toho, že nějaká elementární práva by měli mít stejná, a to už z důvodu toho, že pokud teď začneme ukrajovat jim, tak potom, pokud tady pan předkladatel tohoto protiústavního pozměňovacího návrhu bude jednou potenciálně u moci, komu ta práva ukrojí dále... Svým odpůrcům třeba. A ti už budou občané České republiky, kteří s ním třeba nebudou souhlasit. To já si prostě nepřeju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP