(12.30 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Dále. Voliči rozhodují o tom, kdo kolik dostane hlasů, ale nemají možnost přímo ovlivnit platy. A myslím si, že voliči si nepřáli, aby pan Čunek prostě bral víc peněz než prezident, a že i jeho voliči by s tím nesouhlasili, že bere víc peněz než prezident, a navíc ten jeho plat financují nejen lidi ze Vsetína, ale lidi z celé republiky. Lidé z celé republiky v době, kdy měl pan Čunek souběh tří funkcí a bral víc než prezident, na to museli přispívat. Nám to prostě nepřijde v pořádku a snažíme se to omezit nějakým procentem, které se tady dohodlo jako kompromisní.

Poslední poznámka k panu Hřibovi -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Čas, pane poslanče, vypršel.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: 12. března se to bude volit, náhradnice pana Hřiba, aby pan Hřib mohl skončit. 12. února.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny přerušuji nyní projednávání tohoto bodu. Přistoupíme k projednávání bodů, které jsme napevno zařadili na 12.30 hodin.

 

Prvním z těchto bodů je

227.
Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců
v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Na lavice vám byl dnes rozdán aktualizovaný písemný podklad. Než dám slovo panu předsedovi volební komise, který už se tady nachystal, tak nejprve prosím předsedu poslaneckého klubu KSČM pana poslance Pavla Kováčika, aby se ujal slova a vystoupil k tomuto bodu, kterým je návrh na změny zasedacího pořádku poslanců. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, máte na stolech rozdán návrh změn zasedacího pořádku v Poslanecké sněmovně v rámci rozsazení klubu Komunistické strany Čech a Moravy. Důvod je ten, že jsme společně poslali pana kolegu Koníčka vykonávat jinou volenou funkci, která je neslučitelná s výkonem funkce poslance. Nastoupila náhradnice paní kolegyně Pěnčíková a vzhledem k vnitřnímu fungování klubu jsme usoudili, že bude lepší udělat drobnou úpravu, o jejíž podporu vás nyní žádám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Nehlásí, všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není. Ještě otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Závěrečné slovo také nezazní.

 

O návrhu, který zní, že Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 19 ze dne 28. listopadu 2017 a schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále podle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení, budeme nyní hlasovat. Já už jsem mezitím přivolal paní poslankyně a pány poslance, kteří nebyli v sále, takže nic nám nebrání, abychom přistoupili k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 123, přihlášeno 172 poslanců, pro 153, proti 1. Návrh usnesení byl schválen. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k bodu

165.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Usnesení máme k dispozici. Je to usnesení volební komise č. 101 ze dne 23. ledna. Pan předseda volební komise Martin Kolovratník je připraven vás s tímto návrhem seznámit. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji vám, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Čeká nás blok šesti volebních bodů. Jen připomenu, my jsme vám tady ráno rozdali na lavice usnesení volební komise, která jsou de facto staršího data. Bylo to pro připomenutí, protože to bylo ještě z prosincové schůze, kdy ve většině volebních bodů, jsou to body 167, 168, 169 i 170, už jsme v druhých kolech a vůči těm úvodním usnesením komise už jsou počty kandidátů zúženy. Já jsem ještě dodatečně předsedům klubů dal i takový přehled jednotlivých kandidátů a samozřejmě u každého bodu vás pak seznámím přesně s obsahem, v jaké fázi volby jsme a z koho budeme vybírat. Tolik na úvod.

Teď k tomu prvnímu bodu, který byl otevřen. Je to standardní návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, který vždy Sněmovna potvrzuje aklamací, veřejným hlasováním. Tady pouze stručně konstatuji, že lhůta, tak jako u všech schůzí, byla vyhlášena, byla do 23. ledna a obdrželi jsme návrhy ze dvou poslaneckých klubů, tedy výměny uvnitř kvora těchto poslaneckých klubů. Je to tedy z hlediska politického rozdělení v pořádku a volební komise svým usnesením číslo 101 z 23. ledna tyto návrhy přijala.

Rezignace jsou v kontrolním výboru, Radka Maxová za hnutí ANO a Tomáš Martínek za Piráty, a v rozpočtovém výboru pan poslanec Jan Pošvář také za Piráty a proti tomu nové nominace, do kontrolního výboru Pavel Pustějovský za ANO a pan poslanec Jan Pošvář za Piráty, do rozpočtového výboru pan poslanec Tomáš Martínek za Piráty. Jak jsem řekl před malou chvílí, tyto změny Sněmovna vždy hlasuje aklamací, proto i volební komise navrhuje tento způsob hlasování.

Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí. Končím rozpravu a předávám slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Pokud rozprava není, tak prosím o dvě hlasování. První hlasování en bloc o rezignacích a následně druhé hlasování en bloc o nových nominacích.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Zahajuji hlasování o rezignacích. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 124, přihlášeno 174 poslanců, pro 154, proti nikdo. Návrh jsme schválili.

 

Nyní rozhodneme hlasováním o nominacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 125, přihlášeno 174 poslanců, pro 153. Tento návrh byl také schválen. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu

166.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Opět předávám slovo panu předsedovi Kolovratníkovi.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. V této stálé delegaci budeme tajným hlasováním potvrzovat návrh klubu sociální demokracie. Jedná se o uvolněné místo po bývalém panu premiérovi a poslanci Bohuslavu Sobotkovi, který se 31. března loňského roku vzdal mandátu poslance a do té doby zastával i místo vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy.

Během loňského podzimu nejdříve tedy náhradník za toto místo pan poslanec Petr Dolínek se stal členem té stálé delegace. Byla vyhlášena lhůta na podání návrhu na předsedu, který podle politické dohody náleží klubu sociální demokracie. Ta lhůta byla do 23. ledna a volební komise svým usnesením číslo 102 projednala a schválila jedinou nominaci, která byla navržena, pana poslance Petra Dolínka.

Nyní prosím o otevření rozpravy a avizuji, že v tomto případě se jedná o volbu tajnou, takže poté tento bod přerušíme a bude předmětem tajného hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Otevírám rozpravu. Hlásí se, prosím, někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Pan předseda nemá zájem o závěrečné slovo, takže přerušuji projednávání tohoto bodu.

Než otevřu další bod, tak vás ještě seznámím s omluvami. Pan poslanec Adam Kalous dnes v době od 14.30 do 15.45 se omlouvá z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Kobza od 16 do 17 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji a pan ministr Dan Ťok od 11.15 do 14.30 z pracovních důvodů.

 

Otevírám bod

167.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

V prvním kole 19. prosince nebyl nikdo zvolen. Pan předseda Kolovratník má slovo, aby nás seznámil s dalším postupem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP