(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec David Kasal s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já jsem nemluvil, pane poslanče Miholo prostřednictvím pana předsedajícího, o blackoutu. Já jsem hovořil o tom, že jestli budu po dvou nočních, tak určitě nebudu hledat malý obchůdek někde na nádraží, ale budu si chtít dojet do normálního obchodu, kde si vyberu to, co si budu chtít koupit. A tímhle omezujete jaksi část populace. Nic víc, nic míň.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě faktická poznámka pana poslance Mariana Jurečky. Prosím pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já chápu ty doktory po dvou, po třech nočních, jak tady zaznívalo, a myslím si, že v Rakousku, Bavorsku, kde je takovýto zákaz uplatněn třeba i o nedělích, to asi dokážou zvládnout. A bavíme se tady o 14 státních svátcích v roce. Už dneska víme, že jsme schopni zvládnout i ty Vánoce, je to dva dny a dokážeme s tím žít. Já si myslím, že zákonodárce (s důrazem:) rozumný by v případě omezení otevírací doby měl ten problém dělat optikou toho nejslabšího článku v řetězci. To znamená, jestliže my jako spotřebitelé máme možnost si nakoupit předem a ten jeden dva dny maximálně v případě Vánoc se předzásobit, tak jsem v pozici, že mám tu možnost na výběr. Ale ten nejslabší článek je ten, kdo tam za tou pokladnou nebo v tom obchodě musí v ten den sloužit a nemůže například ten státní svátek slavit se svými blízkými. A to je moje optika, jak se na to dívám, a proto si myslím, že jsme schopni jako rozumná společnost být solidární s těmi, kteří tam jsou, a zvládnout jeden či maximálně v případě Vánoc dva dny se předzásobit a dokázat těchto 14 dnů v roce vydržet s tímto zákazem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jurečkovi také za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Bláhy. (Reakce na poznámky v sále:) Uvidíme, jestli budou řádně přihlášení mít šanci. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně, jak to dělají tedy v těch ostatních státech! Tam asi ti řidiči nejezdí, nejsou tam ti normální lidé, kteří jinak chodí nakupovat! Mě by to hrozně zajímalo. U nás se nestane, že by byly dva svátky po sobě, kdy by bylo zavřeno. Tak to máme zatím zavedeno. (Projevy nesouhlasu. Hlas: Vánoce.) Ne, nejsou dva po sobě, kdy je zavřeno. Vánoce, ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, hovoří jenom ti, kterým bylo uděleno slovo, nepokřikujme po sobě.

 

Poslanec Jiří Bláha: Ano, omlouvám se, Vánoce, ale ty byly vždycky. (Pobavení v sále.) Jiné dny v roce nejsou. Podívejte se, kdo jde pracovat z ostatních živnostníků, jestli je otevřeno nějaké holičství, kadeřnictví, manikúra a jiné soukromé firmy. Nikdo nemá otevřeno! A vy tady bojujete za to, ať mají ti pekaři, cukráři, prodavači atd. - ať jdou do té práce. Tak pro koho jsme ty svátky navrhovali? Jenom pro sebe? Tak otevřme úřady a dovolte těm lidem, aby šli ve svátek na úřad, aby si na to nemuseli brát volno a dovolenou, když chtějí něco vyřídit. Pojďme rokovat v Poslanecké sněmovně ve svátek, bude to výhoda přece, budeme mít na to dostatek času, nebudeme mít jiné zájmy, protože nás nikdo nebude rušit, nikdo nám nebude telefonovat. Proč to neuděláme? Navrhněme si práci ve svátek taky, jako to navrhujeme těm druhým. Uvědomte si a zkuste si žít životy těch lidí. Oni mají volno třeba jenom v pondělí a celý týden jsou v práci. A přijde svátek a musí znovu do práce. Takových lidí je! A proč to vynucovat ve svátek? Z jakého důvodu?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času, pana poslanče, k faktické poznámce. Máme ještě jednu faktickou poznámku, a to pana poslance Lukáše Černohorského. Kolega Luzar stále čeká. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji. Tady asi o těch svátcích nelze jakoby - stěžejní je to pro ty lidi, u kterých si můžeme dovolit to, že ten den mají volno. Třeba moje maminka je ošetřovatelka cizokrajných zvířat a ona se nemůže sebrat a zmizet na dva dny. Ta zvířata by se vzájemně požrala nebo by pomřela. Totéž máme u lékařů. Já osobně oceňuji, že někdo tam je, kdyby se mi náhodou něco stalo. Totéž u hasičů, kteří jsou opravdu o Vánocích často potřeba kvůli hořícím stromečkům a podobně. Takže ty svátky jsou dělány pro ty lidi, u kterých si společnost může dovolit to, že oni po tu dobu to volno budou mít. Jsou opravdu profese, u kterých potřebujeme, aby měly nějakou pohotovost. Takže i někteří živnostníci drží pohotovost, kdyby vám třeba praskla voda o Vánocích a podobně, tak aby za vámi mohli dorazit a pomoci vám nějakým způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy pan poslanec Luzar, připraví se kolega Stanislav Grospič. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dostal jsem se po smršti faktických poznámek k řečništi a vrátím možná tu věc zpátky k předkládanému návrhu, který tady je. Ale nejdřív mi dovolte, a zkuste se zamyslet, velkoobchod - velký obchod, definujte v rámci předkladatele. Protože co jiného udělal předkladatel tohoto návrhu? Vykostil původní návrh a ten původní návrh zavádějící svátky je vlastně bezzubý. Protože každému velkému obchodu nad 200 metrů stačí najít si jednoho podnikatele, s kterým sepíše smlouvu, že pro něj dodává zboží, a v ten moment ten zákon pro něj neplatí. Přijde kontrola - jak to, že máte otevřeno ve svátku? Předloží první smlouvu uzavřenou s Pepem Vosáhlou, že si od něho jako velkoobchod koupil nějaké zboží, nebo kupuje. V ten moment jakákoliv sankce je mimo a on čile bude prodávat maloobchodu. Jinými slovy, když to definujete, tak jak to předkladatelé napsali, tak jasně návrh na zrušení toho zákona, kterým by mohli předpokládat, že narazí, udělali vlastně jinými slovy ve svém materiálu. Protože oni to dokonce i přiznávají částečně v důvodové zprávě. Oni tam totiž píší, že zákon o živnostenském podnikání definuje velkoobchod jako činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje a k další podnikatelské činnosti. Tečka.

Zapomínají ale na to, že velkoobchod není určen pro prodej konečnému spotřebiteli. To je ta druhá definice, která ale je z toho vypuštěna. Kdyby ji tam dali, to znamená, že se to vztahuje na velkoobchody, kde není umožněn prodej konečnému spotřebiteli, potom by to bylo logické a všechny argumenty, která tady dávali, by byly plně platné. Ale máte dneska takovýto velkoobchod, který neumožňuje takovýto prodej? Potažmo se vztahuje na něj ten původní zákon? Já ho osobně neznám. I ty obchody typu Makra, které vyžadují registrace podnikatelské, to možná leda tam že by se zpřísnila ta kontrola, ten by mohl ještě do tohoto spadat. Všechny ostatní dělají službu jak konečnému spotřebiteli, tak podnikateli. Popřípadě jestli dneska spadají do režimu tohoto zákona, tak by si akorát nařídily navíc jednoho podnikatele, který by u nich nakupoval, a v ten moment nemají problém s tímto návrhem, nebo s tím zákonem, a mohly by prodávat čile dále.

Považuji tedy ten návrh, který je předložen, jako snahu tento zákon vykostit, obejít a umožnit těm, co jsou nad 200 metrů, volný prodej bez jakýchkoli omezení. Protože není tady přesná definice velkoobchodu a v té definici, jak je určena v tomto zákoně a jak je určena z živnostenského zákona ve zkrácené verzi dle důvodové zprávy, prostě ten zákon přestane platit. To je jedna věc, na kterou chci tady upozornit všechny, kteří by i v tom vysvětlování, že velkoobchod není maloobchod - ano, není, ale také má své podmínky a v praktické realizaci by ten původní zákon, který měl umožnit lidem pracujícím ve službách mít svátky volné, byl prostě zbytečný.

Druhá věc, na kterou jsem upozorňoval již na projednávání hospodářského výboru, je, že otevřeme-li tento zákon, tak ta debata vznikne a bude. Jsem rád, že nejsem jediný, který přišel a do systému vložil návrh, aby se všechny svátky, které máme, staly svátky volnými. Čili budeme potom v rámci třetího čtení o tom rozhodovat a budou dva totožné návrhy. Já se k svému také přihlásím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP