(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana poslance Benešíka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já nezpochybňuji právo autorů na to, aby jejich díla byla chráněna. Ale způsob, jakým jsou zpoplatněna jejich duševní díla, se mi zdá poněkud podivný. Já mám moc zkušeností jako starosta, kdy naše obec vlastní a provozuje penzion s hospodou a restaurací. Mně to přišlo, že to je vybírání výpalného, nikoliv že bychom platili nějaký poplatek. Co se týče kopírek, na obecním úřadě opravdu nekopírujeme žádná umělecká díla, ale kopírujeme např. vlastní dokumentaci, kterou jsme si tvrdě zaplatili, a někomu za to platíme. Vy si koupíte nosič, dříve to byla CD nebo DVD, dneska jsou to flešky, a už v ceně se počítá s tím, že tam budete stahovat něco významného. A těm umělcům, nebo spíš těm agenturám než umělcům, z toho jdou peníze. Já jsem nikdy na tom nic nestahoval, maximálně tak fotky své rodiny a podobně. Nevím, proč mám za to takto platit.

Čili osobně si myslím, že senátní verze je lepší a že bychom se spíš měli zamyslet nad tím, jak skutečně chránit ty opravdové autory těchto děl, nikoliv jak strkat více peněz těm, kteří zpoplatňují takovým způsobem, že každému normálnímu člověku to musí připadat naprosto nelogické, někdy až nemravné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla v tuto chvíli poslední faktická poznámka, takže se vrátíme do obecné rozpravy a prosím paní poslankyni Gajdůškovou.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji konečně za slovo. Vážený pane předsedající, ctěná Poslanecká sněmovno, paní ministryně, pane senátore, byla jsem přihlášena do rozpravy a čekám už více než půl hodiny, takže v téhle chvíli možná dobře, protože mohu i replikovat na některé věci, které tady zazněly.

Takže za prvé, pan ministr Staněk zde seděl celý den, a protože pokud vím, tak má vážnou povinnost, zastupuje ho paní ministryně (Dostálová.) A já bych se chtěla přimluvit za to stanovisko Ministerstva kultury. Když to mám shrnout, tak zní takto: Schvalme implementační novelu, která je předložena, byla předložena jako vládní novela autorského zákona a řeší věci, které řešit má. To, o čem se zde dneska bavíme a co do této novely vnesl Senát, je na dlouhou jinou debatu. A já se za tu debatu docela přimlouvám. Přiznávám se, že nejsem zrovna velkým zastáncem OSA, jako bývalá vedoucí odboru školství a kultury mám také své zkušenosti s tím.

Na druhou stranu tady zaznělo, že autoři nejsou kráceni na svých právech. Ale autoři si to myslí jinak. Vy jste všichni dostali zřejmě dopisy, na mě se obrátili ještě napřímo dopisem z Herecké asociace, kde prezidentem je Ondřej Kepka, a za Svaz autorů a interpretů Jiří Vondráček. Já si dovolím z tohoto dopisu ocitovat kratinkou stať, abych doložila to, že autoři skutečně nemají pocit, že senátní novelou nejsou kráceni na svých právech.

"Hudba, herecký výkon a ostatní zaznamenané umělecké výkony a záznamy jsou soukromým duševním majetkem tvůrců - autorů hudby, autorů textu, interpretů, herců, dabérů, režisérů a vydavatelů. Jedná se o investici do jejich uměleckého díla. Za hudební dílo nedostali autoři ani zpěváci v okamžiku jeho vzniku nic zaplaceno. Vydavatel naopak investoval do nahrávky nemalé finanční prostředky. Stává se tak majitelem tohoto záznamu. Odměnou všem majitelům práv jsou pak tantiémy, honoráře nositelům práv za veřejné užití nahrávek. Je tedy naším právem nabízet a prodávat námi vytvořený chráněný obsah, za který a priori nedostáváme zaměstnanecký plat." A ještě jednu větu k tomu dodám z textu, který nám byl zaslán. "Podnikatel má svobodnou volbu, chce-li ve své prodejně, provozovně, obchodním centru, v hotelu či restauraci, ve fitness centru nebo na vleku poskytnout svým zákazníkům hudební podkres."

K tomu je potřeba dodat, bylo tady moře řečí o lobbingu. Myslím si, že je poctivé tedy, jestli hovoříme o lobbingu autorů, tak je potřeba také říci, že původním navrhovatelem v Senátu byl pan senátor Valenta. A všichni víme, že je provozovatel heren. Takže těch lobbingů tady asi bylo víc.

Za třetí připomínám, nebo možná sděluji, co možná ještě nevíte, byla doručena petičnímu výboru Senátu Parlamentu ČR petice, kterou, pokud vím, podepsali nejenom představitelé autorských svazů, jak jsem o nich zde mluvila. Petiční výbor by měl doporučit jednání k této petici a my se potom k řešení toho, jak zacházet s autorskými právy, s produkcemi v těch skutečně malých provozovnách, byla tady řeč o kadeřnictvích, k tomu bychom se měli vrátit. A já jsem domluvena, mám příslib minimálně od pana Kepky v tom smyslu, že oni jsou připraveni na toto téma jednat. Ale udělejme to skutečně fundovaně, tak jak o tom mluvil pan kolega Bláha a někteří další.

V téhle chvíli se přimlouvám za to, abychom schválili poslaneckou verzi autorského zákona, tak jak nás o to žádal ministr kultury a paní ministryně tady.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní se s faktickou poznámkou opět hlásí pan poslanec Bláha. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych chtěl jenom reagovat na kolegu, který tady mluvil o školství. Děláte chybu, že to platíte. V okamžiku, kdy uvedete, že používáte televizor jako monitor, tak prostě nemusíte platit nic. Je to jenom neznalost. A to je to, co prostě nějakým způsobem tady pořád v našich řadách zaznívá. Prostě tak to je! Zkuste se na ty OSA obrátit a zjistíte, že ta situace je jiná. Chce to, už když kupujete tu záležitost, tak to musíte uvést, na co to budete používat. A ne to kupovat jako televizor! V okamžiku, kdy to kupuju jako televizor, tak je jasné, kupuju televizor. Ale jestliže kupuju od firmy, tak ta se vás přímo zeptá: Na co to budeš používat? A v okamžiku, kdy to používáš na tu danou věc, tzn. že třeba na reklamu školy, tak za to nezaplatíte ani korunu.

Já mám deset provozoven. Deset. A ani v jedné neplatím ani korunu. Chodí tam OSA pravidelně na kontrolu, pravidelně tam je na kontrole. A nikdo nechce nic. Takže je to jenom o tom výkladu, o tom, abyste s těmi lidmi spolupracovali. Předložili jim to, co máte předložit, pak to funguje. A samozřejmě, oni se budou snažit, aby dostali co nejvíc peněz od těch lidí, kteří nejsou schopni se bránit. To je normální záležitost. To je u pokuty, když jdete po ulici, když postavíte špatně auto atd. Všude je to o těch argumentech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Přibyly nám dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Třešňák, poté pan poslanec Baxa. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP