(12.50 hodin)

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Pro pobavení tady pravé části spektra už se vyhnu spojení tvrdý brexit. Nicméně chtěla jsem vás tady jenom velice stručně seznámit se stanoviskem TOP 09 k předkládanému zákonu.

Já chci, byť to možná od opoziční strany není úplně běžné, ocenit, že pan ministr už hned začátkem roku svolal schůzku poslanců jednotlivých poslaneckých stran, kteří o tom měli možnost se dostatečně včas pobavit a říci třeba své námitky a svůj názor.

Víte, ono toto řešení samozřejmě netěší nikoho z nás. Respektive nikoho z nás netěší, že se k tomu vůbec musíme vyjadřovat, že k brexitu vůbec dojde, nebo možná dojde. Protože ale je v zájmu i našich občanů, kteří žijí ve Velké Británii, aby ten průběh byl co nejvíce hladký a aby nedocházelo k nějakým zbytečným obtížím, tak si myslím, že tady ta vstřícnost ze strany České republiky je namístě.

A samozřejmě je také namístě to, co tady mnozí kolegové chtějí slyšet od pana ministra, aby tedy docházelo k dalším diskuzím, jednáním s britskou stranou, abychom tu pojistku, nebo jakousi záruku toho recipročního přístupu od Velké Británie k našim občanům, měli co nejdříve, pokud je to tedy možné, a abychom se nespoléhali jenom na memorandum, které nám také bylo představeno. Protože to tady dost často zaznívá, tak si myslím, že by tedy stálo za to se pobavit, jestli bychom neměli přijmout ještě usnesení, doprovodné usnesení, k tomu návrhu zákona, kterým bychom zavázali vlády k tomu, aby právě takováto jednání vedla a aby k této reciprocitě došlo. Abychom dali jasně najevo, že je naším hlavním zájmem právě zájem českých občanů a že tuto situaci vnímáme jako zásadní pro schválení tohoto zákona.

Je samozřejmě v pořádku, abychom ve chvíli, kdy opravdu sami nevíme, jak to konkrétní vystoupení proběhne, měli v zákoně jistotu, že bude platit jenom v případě, že to je nutné. To si myslím, že ta účinnost, tak jak je tam navržena, je opravdu navržena velmi vhodně. A k tomu tedy můžeme určitě přijmout nějaké doprovodné usnesení. Takže já se určitě poradím tady s panem zpravodajem na té konkrétní textaci a pak v podrobné diskuzi bych vám ji představila.

Víte, na brexitu určitě lze najít i nějaké pozitivum v tom smyslu, jako že na každé špatné věci se dá najít i něco dobrého, tak já ji vidím určitě jinde než mnozí tady v tom sále, ale vidím ji v jedné věci. Že nám v přímém přenosu Velká Británie ukazuje právě nebezpečnost toho, když se občané v referendu vyjadřují k tak zásadním a závažným otázkám, které mají fatální dopad nejenom na život jejich, ale i na život v dalších zemích okolo nich. A vidíme, že i takto silná země, takto početná, co se týče počtu obyvatel, s dlouhou historií, s opravdovým příkladem parlamentarismu, tak vidíme, jak se s tím velmi složitě vypořádává. Jaká je to opravdu velmi složitá situace pro politiky, kteří jsou zde toho přítomni, a jak je krásně také vidět, že ti, kteří to způsobili, tak už tady v tom jednání dále nejsou. Kde jsou ti, kteří k tomu vyzývali, kteří měli v rámci té kampaně před hlasováním plná ústa různých, častokrát i demagogických, informací, nebo právě dezinformací, spíše správně řečeno? Zůstala rozdělená společnost ve Velké Británii, která má každá úplně jiné představy o tom, jak by to mělo být dál. Parlament se s tím teď neumí vypořádat. Sama země neví, co chce, jak to jednání vést dále. A strůjci toho všeho utekli. Stejně jako pan Okamura nám tady sice řekl svých pár vět, ale už ani není ochoten se účastnit této diskuze, aby byl schopen reagovat.

Takže to si myslím, že je také dobré si uvědomit, že tady sledujeme v přímém přenosu něco, co v případě, kdy by se vypisovalo referendum o vystoupení naší země z Evropské unie, bychom pak mohli zažívat na vlastní kůži. A že je dobré si z toho vzít to ponaučení. Že to tak dělat rozhodně nemáme.

Tak tolik tedy k tomu a já se ještě obrátím na zpravodaje ohledně doprovodného usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A než dám slovo panu poslanci Skopečkovi, tak poprosím předsedy poslaneckých klubů, aby mi sdělili, zda máme pokračovat v projednávání tohoto bodu i po 13. hodině, popřípadě jak dlouho. Pokud takovou informaci od předsedů poslaneckých klubů nedostanu, tak v souladu se zvyklostmi v této Sněmovně přeruším jednání ve 13 hodin.

Nyní má slovo pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já se budu snažit být stručný. Na začátek samozřejmě podpořím návrh zákona stejně jako mí kolegové. Beru to jako první krok na přípravu potenciálního brexitu bez dohody, byť pevně doufám, že nakonec k dohodě dojde. A souhlasím s tím, co tady zaznělo, že by se vláda měla připravovat, byť si třeba bude myslet, že ta pravděpodobnost tvrdého brexitu je nízká, tak by se měla odpovědně připravovat na další kroky, které by s tímto odchodem bez dohody souvisely.

Co chci ale zdůraznit. Není to jenom o tom brexitu. Česká vláda by měla být a musí být aktivní, ať už dopadne brexit hladce, tvrdě, nebo ať už tomu dáme jakékoliv adjektivum. Protože poté nastane vyjednávací období a Evropská unie bude s Velkou Británií vyjednávat obchodní smlouvy. A to je pro nás prostě životní národní zájem. Tady já čekám ze strany české vlády velmi aktivní roli na půdě Evropské unie. Velmi aktivní roli v tom, aby potenciální budoucí obchodní smlouva mezi Velkou Británií a Evropskou unií byla co nejliberálnější.

Pro Českou republiku je Velká Británie velmi důležitý exportní trh. Je to čtvrté místo v pořadí, co se týče významnosti exportních trhů. Je zkrátka v našem životním zájmu, abychom si i po odchodu Velké Británie z Evropské unie tento trh zachovali, abychom na něj mohli vyvážet. A já nesouhlasím s některými kolegy. Když jezdím s výborem pro evropské záležitosti na půdu Evropské unie, tak tam zkrátka cítím snahu některých kolegů Británii potrestat, osolit jí to, že si dovolila rozhodnout se odejít z toho úžasného projektu Evropské unie. Mám obavy z toho, že racionalita na půdě Evropské unie nebude hrát v té chvíli prim a že tam bude snaha ukázat, že se Británii bude po odchodu ekonomicky mnohem hůře dařit. Myslím si, že to bude iracionální politika, protože stejně jako Česká republika, tak i Evropská unie jako celek má kladnou obchodní bilanci s Velkou Británií. Více do Velké Británie vyveze než doveze a je životním zájmem Evropské unie, aby ty obchodní podmínky byly co nejliberálnější.

Takže když tady vyjmenovávali mí kolegové, že tady chybí pan premiér, že tady chybí ministr zahraničí, tak já tu postrádám i paní ministryni průmyslu a obchodu, protože i pro ni by to mělo být sakra důležité téma. Protože, jak říkám, Velká Británii je čtvrtý nebo pátý nejdůležitější trh pro Českou republiku. A vláda musí napnout sílu a aktivitu v tom, aby přesvědčila své evropské partnery, že je v zájmu Evropské unie vyjednat co nejliberálnější obchodní smlouvu.

Já ještě zareaguji na některé své kolegy prostřednictvím pana předsedajícího, zejména na kolegu Peksu, který řekl, že Británie udělala špatné rozhodnutí. Já takovou terminologii odmítám. Můžeme tady říkat, že nás to mrzí, že toho rozhodnutí litujeme, že bychom si představovali jiné, ale já bych si nikdy nedovolil říci na suverénní rozhodnutí britského lidu, že bylo učiněno špatně. Je to prostě jejich rozhodnutí, udělali ho, respektujme ho. Ale mistrovat Velkou Británii, jestli se rozhodla špatně, nebo ne, je z pozice České republiky naprosto absurdní a naprosto mimo mísu. To je první věc.

Nemyslím si, že Velká Británie je v rozkladu. To, že je tam nějaká politická situace, to, že to ten parlament nějakým způsobem projednává s emocemi, je přece jasná věc. To je superpolitické téma, které by se stalo superpolitickým tématem v jakékoliv zemi a samozřejmě by se to odrazilo i v emocích v jakémkoliv parlamentu. Já myslím, že mistrovat kolébku parlamentarismu z toho, že je v rozkladu, od pirátů, je skutečně absurdní. Pro mě bude Velká Británie v rozkladu, až tam nebudou dominovat dvě velké ukotvené strany, ale až se do Velké Británie, do jejich parlamentu dostanou piráti. Pak budu považovat skutečně Velkou Británii, jako že je v rozkladu. Ale teď ji opravdu považuji za stabilní zemi.

To je asi k brexitu a snažme se, co to půjde, i na úrovni Evropské unie přesvědčit naše kolegy, kteří mají ambici Velkou Británii trestat, aby to nedělali. Je to v našem životním zájmu, je to v životním zájmu našich firem, které do Velké Británie vyvážejí. Je to v životním zájmu jejich mnoha zaměstnanců, tedy našich spoluobčanů.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP