(11.20 hodin)
(pokračuje Benda)

Tento návrh se chystá zdaňovat minulé náhrady. To nejsou prosím budoucí příjmy. Stačí si přečíst zákon, stačí si přečíst ty smlouvy. Ten nárok vznikl v okamžiku vypořádání státu a církví, kde jenom stát řekl: My nemáme v tuto chvíli 53 miliard, které bychom vám mohli vyplatit, a vytváříme splátkový kalendář na vyplácení této teď vzniklé náhrady. Neříkejte mi, že když si s někým uděláte splátkový kalendář, že to znamená, že jsou to budoucí příjmy. To si ze mě snad někdo dělá legraci. Tak to k tomu.

A to, co bych chtěl říct, možná ještě jednu poznámku k tomu, co řekl pan poslanec Kováčik. On řekl, že nikdy nebyly do Sněmovny dodány seznamy majetku, který církev nárokuje. To přece není pravda! Komise pod řízením pana místopředsedy Kasala kompletní seznam měla. Pan poslanec Koníček kompletní seznam měl. Dokonce ho procházel, dokonce kladl nějaké otázky a pochybnosti o tom, jestli tento majetek byl nebo nebyl v držení církve ke 25. únoru 1948. Vždy bylo vysvětleno a objasněno, že byl v držení. Ale ten seznam jsme samozřejmě na komisi měli. Neměla ho Poslanecká sněmovna jako celek, ale stačí se dojít podívat do archivu komise, která přezkoumávala první návrh církevních restitucí, abychom věděli, že ten seznam tady k dispozici byl.

Pan poslanec Veselý tady několikrát - a moc mě mrzí, že tuto argumentaci přejal i prezident republiky - mluvil o těch žalobách. A strašně se brání, jak je to špatné, že byly podány nějaké žaloby. Já nevím, kolik žalob bylo podáno, nevím, v jakém rozsahu. Nikdo nám to tady z vlády nepřinesl, aby řekl "bylo požadováno". Ale pokud vím, tak závazek, který přijaly církve a náboženské společnosti, byl, že nebude žalováno podle obecných předpisů občanského práva za ten majetek, který není vydáván. Pokud jsou podány ale žaloby podle tohoto restitučního zákona, což pokud vím, tak jsou podány ty žaloby podle tohoto restitučního zákona, tak se samozřejmě jedná o majetek, který podle tohoto zákona měl být vydán a vydán pouze nebyl. Z nějakých důvodů, že se to někomu nechtělo, že někdo v minulosti - a to se obávám, že je příběh do značné míry části jižních Čech, kde byly porušovány blokační paragrafy původního zákona o půdě a některé pozemky byly vydávány v rozporu s blokačním paragrafem, a jasně bylo řečeno a všichni jsme to věděli v okamžiku, kdy se schvalovaly církevní restituce, že to, co mělo být v držení státu a dostalo se z držení státu porušením předpisů, tak že bude nadále žalováno, aby bylo zpět vydáno, protože došlo k porušení blokačních paragrafů.

A poslední, co bych chtěl říct. Komunistická strana si myslí, že si tady došlápne zejména na katolickou církev. To, co je na tom všem nejstrašnější a nejsmutnější, je, že katolické církvi to může být v podstatě jedno. Jí se většina majetku vrátila ve fyzické podobě naturálních restitucí, oni se značné části z těch náhrad vzdali ve prospěch menších církví a např. také Federace židovských obcí.

V pátek tady slavnostně chcete přijímat deklaraci o antisemitismu. Jenom tak malinko říkám, že toto zdanění je projevem antisemitismu. Protože také směřuje na Federaci židovských obcí, a jenom to tak tiše, tiše schováváte a říkáte nic. Ve všech případech právě Federace židovských obcí, právě malých církví to bylo součástí onoho vyrovnání, celkového státního vyrovnání, které má směřovat k odluce státu a církví. A vůči těmto je nejnespravedlivější, že to zdaňujete. A těm to ublíží samozřejmě nejvíce. Ty nejvíce ohrožujete na jejich existenci, protože předpokládaly, že něco budou mít, nějakým způsobem si naplánovaly, jak přejít od modelu státního financování do modelu samofinancování, a vy jim teď najednou řeknete: Z toho, co jste měli dostávat, vám 19 procent sebereme, protože jsme si prostě vymysleli, že to je 19 procent.

V tomto to pokládám za úplně nejnemravnější a je mi velmi líto, a už nebudu opakovat všechny ty argumenty, že nebylo nic spočítáno, nebylo nikdy dáno dohromady, kolik to údajné předražení má být. Že se tady pořád dokolečka motají argumenty o nějaké půdě a o vyplácení za půdu nebo nepůdu, která žádná vydávána nebyla. Že nám tady pan předseda Faltýnek prostřednictvím pana předsedajícího znovu řekne něco o fyzických restitucích ze začátku 90. let, kdy se vydávaly náhradní pozemky, kdy Ústavní soud posléze řekl, že nesmí být vyplácena odhadní cena, a tisíce dalších věcí. Ale tahle nemravnost, že nejhůře budou tažením komunistické strany proti katolické církvi za vaší podpory, nejhůře budou postiženy ostatní církve a Federace židovských obcí, to pokládám za nejsmutnější.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Jsou tady dvě faktické poznámky. Kolega Válek ještě posečká. Pan kolega Mašek a poté pan kolega Bláha. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Mašek: Děkuji. Já prostřednictvím pana předsedajícího zareaguji na kolegu Bendu, který mluvil o žonglování s čísly pozemků, rozlohy apod. Znovu opakuji, žonglování to není. V roce 1947 církve vlastnily 68 tisíc hektarů. Čili předmětem náhrady resp. vrácení nemohlo být 225 tisíc hektarů. A ještě jednu věc řeknu. Skutečně jsem tady řekl, tvrdil opakovaně, že v červenci 1947 demokratický parlament z těch 68 tisíc hektarů 63 tisíc rozhodl církvím odebrat a přerozdělit. Nicméně k tomu fakticky nedošlo, nebylo to zaknihováno a nebyly církvi vyplaceny náhrady podle náhradového zákona. To jsem taky říkal, jaký byl ten výpočet. A ten byl kupodivu jiný, byla to průměrná cena za deset let ponížená o 20 %. Takže konstrukce ceny byla jiná.

Ústavní soud se k tomu vyjádřil, že církev má skutečně nárok jít před rok 1948 až do roku 1947, protože právoplatně ta půda nebyla převedena. Ale pořád si církev řekla o třikrát více, než na co měla nárok. A skutečně k tomu ty seznamy, já bych je opravdu rád viděl, ale tak to bylo v roce 1947 a z těch čísel se vycházelo. A jenom řeknu, já to přirovnám k tomu, jako kdyby mně někdo vykradl sklep a já jsem požádal náhradu, že jsem tam měl skutečně třeba skládací kolo, a já jsem požádal o náhradu za závodní bicykl v násobné ceně. Takže tak nějak to vypadá s tou žádostí o církevní restituce a o jejich rozsah.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Farský, také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych se chtěl ohradit prostřednictvím pana předsedajícího na slova, která tady přednesl pan Benda, a to že jsme v područí komunistické strany. V první řadě, pokud se cítím ovlivňován někým, tak jsem se cítil ovlivňován včera, když jsme rozhodovali o dvou milionech lidí v rámci insolvencí, kdy celá Poslanecká sněmovna spěchala na to, aniž jsme měli prodiskutováno, a v bohaté diskusi to bylo vidět, že nemáme jasný názor, abychom rozhodli a odhlasovali to, na čem jsme se absolutně nebyli schopni shodnout. Takže tam jsem se cítil opravdu pod tlakem, ale vás všech. To znamená, že Jirko stáhni diskusi, je potřeba hlasovat! Je jedno jak, ale hlavně hlasovat. Takže to považuji za ovlivnění nebo ovlivňování.

Ale chtěl bych ještě říct jedno. Celá ta věc, kterou dneska diskutujeme, tak je způsobena tím, jak ty restituce a všechny náhrady vznikaly. A věřte tomu, že v době, kdy jste rozhodli o tom, co dáte církvím, tak většina národa byla nespokojená, hlavně většina národa těch, kteří dostávali už odškodnění dříve za to, co jim bylo sebráno. Protože jste jim vrátili méně než těm církvím. Méně v poměru za metr čtvereční za les atd., atd. Takže to je potřeba říci, proč jste to udělali a proč jste rozhodli, že normálním lidem dáte menší nároky a církvím větší. A věřte tomu, že ti obyčejní lidé to cítí takhle jednoduše. A na to odpovězte, to zdůvodněte, o tom se pojďme bavit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP