(11.10 hodin)
(pokračuje Schillerová)

A já věřím - my snížení daní provádíme, i v rámci tohoto balíčku je několik pozměňovacích návrhů, a já je aktivně podpořím, které povedou ke snížení daní - a já věřím, že až se nám podaří posunout, a podaří, protože to nevzdáme, novelu zákona o evidenci tržeb do dalšího čtení a schválit ji, tak věřím tomu, že se nám podaří i snížit dále daně, protože její součástí je významné snížení DPH. Jak říkal pan předseda Stanjura správně, je to téměř za 3,5 mld. A hlavně se to týká služeb, celé řady služeb, ale týká se to - a to se už dotýká všech občanů této země - vodného a stočného. A my, Ministerstvo financí zajistí, aby se to promítlo do konečných cen pro občany této země, protože vydá - u této strategické suroviny může - vydá cenový výměr, kde zaváže vodárny, aby se to promítlo. Takže věřím, že se nám podaří EET po tři čtvrtě roce posunout do druhého čtení, třeba i za cenu toho, že by byla mimořádná schůze, a tím pádem dosáhneme i tohoto významného snížení daní, po kterém je tady tak moc voláno.

Já samozřejmě jsem zavnímala i návrhy na zrušení superhrubé mzdy, zavnímala jsem návrhy na zrušení solidární přirážky, já to všechno vnímám. To jsou takové recyklované pozměňovací návrhy, které se opakují v různých časových obdobích, ale já si myslím, že je fér, když tato vláda - ona to má ve svém programovém prohlášení, má to v koaliční smlouvě - když to udělá v tom období, ve kterém vládne. A pokud se nic nestane, tak zbývají ještě zhruba tři roky a my to v plánu máme. V podstatě to není v tomto balíčku, protože ho předkládala menšinová vláda bez důvěry, to znamená bez politické podpory, ale uděláme ho rozpočtově odpovědným způsobem. To znamená tak, aby to pocítili daňoví poplatníci, ale současně aby to nezdevastovalo státní rozpočet, protože to, co je navrhováno, tak v podstatě by znamenalo, opozice říká 50 mld., my to vidíme v současných cenách ještě na částku vyšší. Takže tolik.

A jinak já tady nerada, je tady vánoční atmosféra, tak chci být vstřícná, nechci tady připomínat, kdo zvyšoval sníženou sazbu DPH, takže to tady řešit teď nebudu.

Pak tady zazněla celá řada takových už věcí, které jsou víc technické, já si potom na závěr nechám ty příjemné, ty, které podpořím, a ty se týkaly jednak zákona o hazardních hrách, pak se týkaly zavedení prodloužení lhůty pro podání přiznání podaného elektronicky a pak tady ještě zaznělo pravidlo GAAR. To už je hodně složité, technické. Já samozřejmě, protože to tady pan poslanec Ferjenčík obhajoval velice dlouze, tak já si dovolím pár slov. Zákaz zneužití práva GAAR v podstatě vyplývá z povinnosti implementovat předpisy a zákaz zneužití práva se v České republice už běžně uplatňuje, protože ho dovodila judikatura, zejména Nejvyššího správního soudu. EU nicméně v rámci směrnice ATAD požaduje toto pravidlo stanovit výslovně pro daně z příjmů právnických osob. Souvisí to s bojem s daňovými úniky a já věřím, že klub Pirátů podporuje boj s daňovými úniky. Často mluví o dividendách, někdy trošku plete pojmy s dojmy, ale to já odpustím a trpělivě to tu budu ráda opakovaně vysvětlovat, protože opakování je matka moudrosti. Takže věřím, že to pochopí a podpoří tento velice důležitý nástroj, který požaduje Evropská unie.

Co se týče prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky, tak já skutečně podporuji tuto myšlenku, ale nepodporuji toto provedení, a to z naprosto pragmatických důvodů, protože jsem si k tomu svolala expertní tým složený ze svých úředníků Ministerstva financí a úředníků Generálního finančního ředitelství, a protože já jsem se v tom pohybovala celý život, což nechci pořád připomínat, tak rozumím argumentům, které zazněly. My tu myšlenku, my o ní víme, my ji vítáme, dokonce ten pozměňovací návrh jsme napsali pro případ, kdyby náhodou prošel, tak jsme ho technicky napsali, to nakonec děláme komukoli z poslanců, ať je z kteréhokoli spektra, protože nám záleží na tom, aby byl legislativně technicky správně napsaný, ale nepodporuji jeho prosazení nyní. On se musí zasadit do celého kontextu reformy daňového řádu tak, aby se nějakým způsobem nepromítl - tam nejde jenom o tu lhůtu, páni poslanci. Jestli znáte daňový řád, a já věřím, že jste si to nastudovali, tak tam s tím posunutím souvisí i lhůta pro placení daně, s tím souvisí úročení a další sankce. A tam se prostě nemohou udělat chyby. Jinak vás mohu ubezpečit, že chystáme velkou novelu v souvislosti s tzv. samovyměřením, a tam třeba chci změnit i systém úročení a uvažuji o velice zásadním snížení úroků a sankcí. A to bude součástí této velké novely.

Co se týče problematiky hazardu, tak bych jenom chtěla připomenout, že to bylo právě Ministerstvo financí v minulém období před volbami, kdy prosadilo poprvé historicky nový zákon o hazardu a s ním související zákon o dani z hazardu. A dokonce narazilo v Poslanecké sněmovně, chtěli jsme tehdy tři sazby a prosadily se pouze dvě, ale i to považujeme za velký úspěch, zejména regulaci hazardu. Já považuji za další velký úspěch, že se podařilo vysoutěžit IT systém, máme podepsanou smlouvu, která v tuto chvíli už visí několik dnů na stránkách Ministerstva financí. A chtěla bych říct zcela zásadní myšlenku - my jsme přestali být kasinem ve střední Evropě. Já jsem chtěla do konce roku udělat ještě tiskovou konferenci, ale prostě je toho moc, udělám ji v první polovině ledna, a tam budu prezentovat základní výsledky, zásadní, jak nám ubylo těchto zařízení, jak bojujeme prostřednictvím Celní správy s nelegálním hazardem, to všechno budu na konkrétních číslech prezentovat.

Ale k tomu pozměňovacímu návrhu. Já bych chtěla říct, že nutnost ponechání minimálního základu daně u turnajů živých her, to znamená např. poker, o kterém bylo hovořeno, musí být zdaněno jejich provozování, což spolu se stanovením minimální výše provize umožňuje získat dostatek prostředků, které mimo jiné mohou sloužit k úhradě zmírňování škodlivých dopadů hazardního hraní.

A co se týče neúměrně vysokého zdanění znemožňujícího pořádání turnajů živé hry, tak zavedení limitu pro vyplácené výhry nepředstavuje neúměrně vysoké daňové zatížení pro provozovatele turnajů živých her, které by znemožňovalo pořádání těchto turnajů. Takže lze předpokládat, že provozovatel, který ten turnaj pořádá, myslím živé hry, tak dělá se záměrem zisku, tudíž je ekonomicky racionální, aby si část těch vkladů ponechával.

A ještě k tvrzení, které tady někde zaznělo, omlouvám se, pokud jsem to špatně pochopila, že poker není hazard. Toto tvrzení už za staré hazardní regulace, která byla v mnohém nedokonalejší než ta současná, vyvrátil Nejvyšší správní soud.

Tak a teď prosím k těm pozitivním věcem, které podpořím. Já podpořím navrácení limitu 2 mil. pro výdajové paušály pro živnostníky. Přehodnotila jsem tento názor, přiznávám to, a chci tím demonstrovat, že je potřeba pomáhat skupině živnostníků, kterou jsme skutečně těmi regulacemi, díky kterým ale narovnáváme podnikatelské prostředí a vybíráme daně, v podstatě zatížili. Je to milion živnostníků, 600 tis. se živí jenom živností a já jsem připravena podpořit ten návrh, který vrací limit 2 mil. i s ohledem na to, že se nám díky regulaci daří zreálňovat příjmy.

Další, který podpořím, je pozměňovací návrh z pera opozičních poslanců pana Munzara a Jurečky, pokud se nemýlím, a to je snížení DPH na teplo. Já jsem věnovala hodně času diskusím, mluvila jsem i se zástupci tepláren, mluvila jsem s celou řadou svých vládních kolegů, s poslanci, a vnímám to, že přesto, že si nemyslím, že se to promítne do snížení ceny za teplo, tak to může zbrzdit dramatický nárůst cen. Takže já jsem připravena tento pozměňovací návrh podpořit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP