(19.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Mám dva body. Ten první bod je vyjádření ke střednědobému výhledu.

Mě ten výhled děsí ve dvou rovinách. Tou první rovinou je, že vláda, byť předpokládá dobrý ekonomický růst v následujících třech letech, což je velmi odvážný předpoklad, tak nepředpokládá žádné tzv. fiskální úsilí ke konsolidaci veřejných rozpočtů. To se můžeme podívat, koneckonců je to vidět i z fiskálních i ze strukturálních deficitů. Vláda nepředpokládá, že v následujících dvou letech bude dělat jakákoliv aktivní opatření, která by vedla k dlouhodobé stabilizaci bilance veřejných rozpočtů, což se domnívám, že je téměř zločin, protože to je povinnost každé vlády, každé země, která se potýká s problémem prodlužující se délky lidského života a snahou, aby ten život byl důstojný až do posledního okamžiku našich dnů.

A ono je to jedno, protože se nedomnívám, že v následujících dvou letech to takhle bude. A to je ten druhý problém, který mě děsí, že vláda nepočítá s tím, že udělá nějaké aktivní opatření, že vláda nepočítá s tím, že přijdou horší časy. To první je mimořádně nezodpovědné, to druhé je hazard. Proto nelze s něčím takovým souhlasit a pevně doufám, že vám to budu moci za rok nebo za dva připomenout. A věřte, že kdybych vám za dva roky řekl "já jsem se mýlil", tak že bych byl velmi šťasten a řekl bych to velmi rád. Ale obávám se, že to nebudu moct říct, že za dva roky tady budeme spolu v úplně jiné situaci.

Tak to je první poznámka, na základě které jsem chtěl zdůvodnit, proč poslanecký klub TOP 09 samozřejmě pro tento přesný součet velmi nepřesných a nepravděpodobných čísel hlasovat nebude a nemůže, protože je neodpovědný. Je to školní cvičení, je to něco, za co bych vyhodil studenta z prvního ročníku. Vláda nám to tady předkládá a chce, abychom jí to schválili. Tak jí to asi schválíme, ale prostě pravda to není, odpovědné to není, slušná ekonomická prognóza to není a neodpovídá to ničemu, co máme ze všech indikátorů domácích i zahraničních, a koneckonců i to, co říká Národní rozpočtová rada. Skoro bych řekl, že je velmi nedůstojné o tom hlasovat. Chcete-li o tom hlasovat, tak si to schvalte, ale pravda to není, nebude a hlavně je to mimořádně neodpovědné vůči občanům téhle země, jejich dětem a jejich vnukům. To je poznámka číslo jedna.

A poznámka číslo dvě, že na můj návrh se hlasovalo, že o státním rozpočtu se bude jednat a hlasovat po 19. i 21. hodině. Ale ten návrh se týkal toho bodu návrhu zákona o státním rozpočtu. Je 19.02 - já vím, co jsem navrhoval, navrhoval jsem to já - je 19.03 v tuhle chvíli, takže mám pocit, že vzhledem k tomu, že státní rozpočet už byl schválen, tak už nemůžeme ani jednat, ani hlasovat.

Pane předsedající, nějak si s tím poraďte, ale vězte, že teď říkám pravdu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upozornění a já upozorňuji vás, pane předsedo, že zákon o jednacím řádu hovoří jasně, že o zákonech se jedná do 19 hodin, případně po 19. hodině se souhlasem Sněmovny. Ale toto není zákon, to je návrh výhledu státního rozpočtu, a stejně tak i body 116, 117, 118 a 119 nejsou zákony a jednací doba je do 21 hodin podle zákona o jednacím řádu, takže předpokládám, že tyto rozpočtové věci budeme moci dojednat.

Já chápu, že se hlásíte s přednostním právem, ale přednostní právo má i pan předseda klubu pirátské strany, a jestli vám dá přednost, tak já vám slovo udělím. (Posl. Michálek dává přednost posl. Kalouskovi.) Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budu krátký. Chci vám jenom složit poklonu, pane předsedající. Chtěl jsem vás zmást, nepovedlo se mi to. Blahopřeji. (Smích a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upřímnost. Jakub Michálek s přednostním právem předběhne svého stranického kolegu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se chtěl ještě ohlédnout za jednou záležitostí, kterou jsme probírali v zákoně o státním rozpočtu. My jsme navrhli doprovodné usnesení k zákonu o státním rozpočtu, aby byl zaveden tzv. rozklikávací rozpočet státu jakožto výraz transparence, se kterou mnozí z vás kandidovali ve svých volebních programech. Bohužel tedy hnutí ANO se postavilo proti tomuto volebnímu slibu a hlasovalo proti tomu, opět zablokovalo ten rozklikávací rozpočet, tak jako při minulém schvalování, kdy jsme to navrhovali. Tehdy vadilo, že tam byl termín šest měsíců na implementaci. Jak víme, za rok se na Ministerstvu financí vůbec nic nestalo ve věci rozklikávacího rozpočtu, nikam se to neposunulo. Teď jsme to dali bez jakéhokoliv termínu, opět to neprošlo. Takže tohle jsou konkrétní výsledky, jak se hlasuje, protože není podstatné, co se říká v Poslanecké sněmovně, ale jak se hlasuje a co se v reálu děje.

Dovolte mi, abych vám připomenul jednu publikaci. "Líbí se mi myšlenka, že 95 % všech informací státu musí být veřejných. Říká se tomu otevřená data. Přezdívá se jim také nové nerostné bohatství 21. století. Pro stát to jednoduše znamená, informace a údaje, které stát shromažďuje, také současně publikuje na internetu a hned." Podepsán pod tím není nikdo jiný než náš předseda vlády Andrej Babiš, je to v té knížce O čem sním, když náhodou spím. Nechci samozřejmě ubírat autorství Marku Prchalovi a kolektivu autorů, kteří to patrně napsali původně (pobavení potlesk poslanců Pirátů), nicméně toto oficiální knížka, se kterou pan předseda vlády kandidoval do voleb, se kterou byl zvolen, a tak nějak naivně stále očekáváme, že by jednou se mohl dostat i k tomu, že se bude prosazovat ten program transparence v praxi. My to tady kritizujeme, že se to neděje, dáváme protinávrhy, ale ANO to vždycky zablokuje. A víte, že z těch hlasů to vychází tak, že pokud něco nepodpoří ANO, tak je to prakticky nemožné podpořit v této Poslanecké sněmovně, protože ANO získalo díky volebnímu výsledku a díky přepočtu na mandáty silný počet hlasů 78.

Takže mě opravdu mrzí, že za pět let se na Ministerstvu financí nepodařilo posunout ten rozklikávací rozpočet. Stále tady máme monitor financí, který byl zaveden za pana Kalouska, k žádnému posunu tady nedošlo a já bych si velmi přál, aby Ministerstvo financí i bez usnesení Poslanecké sněmovny ve věci rozklikávacího rozpočtu začalo něco dělat. Pokud to bude potřeba, jsme připraveni v tom pomoci.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu pirátské strany Jakubu Michálkovi. S přednostním právem ještě paní ministryně financí. Prosím, máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám hrozně dobrou náladu dneska, takže k vám milý, pane předsedo Michálku. Vy víte, že jste u nás byli, ne vy osobně, byl tam někdo, já si ta jména nepamatuji, pan Profant a ještě někdo, a že jsme vám to tam vysvětlovali velice vstřícně, mí kolegové se vám tam věnovali. Takže to, co tady teď říkáte, prostě není pravda.

A na Ministerstvu financí jsou rozpočtována data, která jsou shromažďována dle rozpočtové skladby na denní bázi dle příslušné vyhlášky o rozpočtové skladbě, a vlastně integrovaný systém státní pokladny není centrálním ekonomickým systémem státu, proto nedisponuje podrobnými údaji v rozpadu na jednotlivá oddělení organizačních jednotek a faktury, tak jak byste si představovali. To by musely dělat jednotlivé kapitoly. Ale, a to jsme vám tam také vysvětlovali, a dnes zrovna, když se projednával rozpočet, tak mně kolegové udělali velkou radost. Já jsem se tady zavázala v prvním čtení, že do konce roku připravíme a dobudujeme IT systém státní pokladny tak, a hned jsme na tom začali pracovat, že provážeme na jednotlivé příjemce dotační tituly - jakékoliv, teď vůbec nechci cílit na žádné konkrétní dotační tituly - a budeme mít přehled o tom, kdo v jaké kapitole co vlastně získává. A dnes jsem dostala na mobil vzorek, že to tak bude. Prostě to, co vy požadujete, to by byl obrovský systém, který by stál zase miliardy a svým způsobem nemá smysl. Ale sledovat to budeme a ten systém v podstatě do konce roku bude v pilotu a začátkem roku bude funkční. A já, nebo Ministerstvo financí bude mít poměrně podrobný přehled o tom, kam vynakládají jednotlivé kapitoly peníze, podrobnější ještě, než máme teď. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP