(15.00 hodin)
(pokračuje Skopeček)

A ať už sestavoval rozpočet kdokoliv, tak mandatorní výdaje budou brzdou toho, aby vláda, ať už bude jakkoliv politicky zabarvená, mohla dělat aktivní fiskální politiku. A to je asi to, co nejvíce této vládě vyčítám, a sice že období relativně vysoké konjunktury a rekordně nízké nezaměstnanosti nevyužívá k tomu, aby dělala alespoň trochu odpovědné reformy, alespoň trochu reformní kroky v tom smyslu, aby náš penzijní a zdravotní systém byl udržený. Protože v jaké jiné chvíli než v současné době ekonomického růstu tyto reformy dělat? Ve chvíli, kdy tu bude recese, a nikdo ji prosím nepřivolávejme, tak samozřejmě jakékoliv změny penzijního či zdravotního systému budou mnohem bolestivější a mnohem náročnější.

Ze všech těchto důvodů, a myslím, že nejsou ani nějak jako politicky ošklivé, ale že jsou to tvrdé ekonomické teze, nebo dovolím si říct i pravdy, nemohu tento návrh státního rozpočtu podpořit a všechny prosím, abyste se zamysleli. Přece jen někteří z nás tu budou čtyři, někdo osm, někdo třeba i dvanáct let, ale pokud nevyužijeme to dobré ekonomické počasí a neuděláme něco s veřejnými financemi, nedáme je do pořádku pro období horších ekonomických čísel, tak ty politické reprezentace, které přijdou po nás, to budou mít mnohem horší.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan poslanec Skopeček a nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Václava Klause a připraví se pan poslanec Stanislav Juránek. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Dovolte mi také říct pár vlastních názorů na rozpočet, který je nám předložen.

Řešíme tu pozměňovací návrhy, miliardu sem, miliardu tam, řada z nich je smysluplná, řada ne. Ale to jsou drobnosti a uniká nám podstata. Když se podíváme na ten rozpočet, je přece jasné, že vy nemáte žádný plán. Vy jen utrácíte. Utrácíte jak Špidla, když říkal: "Zdroje jsou." Zdroje jsou, protože je konjunktura. Ta konjunktura není ovšem vaší zásluhou. A vy utrácíte, a ještě si na to půjčujete.

Přejdu k příkladu školství. Za poslední dva roky vzrostl rozpočet o 41 miliard korun, ze 103 na 144 v regionálním školství. Čtyřicet procent do toho sypete. Zlepšily se znalosti našich dětí o 40 %? Nebo máte takový plán? Ne. Zvýšily se mzdy o 40 % učitelů? Ne. Zvýší se o patnáct, a to ještě druhou půlku jim seberete z osobního. Čili všechno to jenom nasypete do té pochybné reformy financování školství. Nemáte k tomu naprosto žádnou koncepci. Když jsem s tím interpeloval pana premiéra, vůbec chudák nevěděl, o čem hovořím. Pan ministr Plaga, ten ví, o čem hovořím, ale nic nedělá, respektive nemá politickou sílu ve svém vlastním klubu, aby s tím jakkoliv pohnul. Čili nemáte koncepci v rozpočtu, proto předkládáte takovýhle rozpočet, který je pod taktovkou Československé strany sociálně demokratické, a tam budeme dávat všechny ty pozměňováky o stravování žáků a podobně. Čili máte stejnou koncepci asi jak v zahraniční politice. A je to smutné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan poslanec Klaus. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Juránka. Připraví se pan poslanec Čižinský. Tak, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, vážený předsedo vlády, vládo, moji kolegové a kolegyně, já bych si dovolil říct něco k těm podstatným bodům, které KDU-ČSL do tohoto rozpočtu vnáší těmito pozměňovacími návrhy. Zároveň chci říct na začátku, že náš přístup je trochu jiný, než tady zaznělo před chvílí. My skutečně jsme připraveni rozpočet podpořit za předpokladu, že tam z mého pohledu maličkosti ve výši asi 2,5 miliardy korun budou doplněny.

První věc, o které mluvíme a která je pro nás úplně nejdůležitější, je záležitost právě sociálních služeb. A já tady začnu z jiné strany, protože se pokusím přece jenom vás přesvědčit, abyste mě poslouchali, i když vím, že už je to dlouhé. Je tam ta záležitost, že v této věci tam máme ty sociální služby financované přes kraje. A ty kraje se samy rozhodly, nebo respektive usnesení komise krajů mluvilo o tom, že je zapotřebí se nad touto kapitolou zamyslet. To znamená, na krajích vědí, že jim nějaké peníze chybí. A já vám zkusím naznačit, co je to za peníze.

Kraje jako takové rozdělují peníze pro služby jak pro organizace, které jsou zřízeny krajem, tak pro organizace, které pracují v sociálních službách mimo kraj. To znamená, jsou to nějaké ty charity, diakonie. A ten kraj se dostává do situace, že když mu chybí peníze, tak samozřejmě zcela logicky nejprve uspokojí svoje vlastní organizace a na ty venkovní mu nezůstane. A neumožňuje to potom krajům, aby udělaly něco, co existuje v současně době třeba v Pardubickém kraji a dříve existovalo i v Jihomoravském, a to je víceleté financování sociálních služeb mimo kraj. A já vám řeknu, co se stane, když tam nepřijde minimálně těch 800 milionů korun. Bude to znamenat, že na některé činnosti, které dělají právě charity, nezbudou finanční prostředky a všechny investice, které do toho investovaly v minulých letech, padnou. A investovali do toho ve spolupráci s krajem a s kýmkoliv jiným. To znamená, těchto 800 milionů korun velmi pravděpodobně stejně na kraje přijde nějakým způsobem v průběhu příštího roku, ale pro ty charity už bude pozdě, diakonie a další, které se tím zabývají. Protože ony už budou muset to místo zrušit, ony už budou muset zrušit tu konkrétní službu, která pomáhá hendikepovaným nebo pomáhá starým lidem. A jsou to věci, které kraj nedělá.

To znamená, tady je to obzvlášť důležité, že v téhle věci nás i do budoucna tato záležitost zatíží tím způsobem, že ve skutečnosti následně, co ty kraje v budoucnosti udělají, když tyto služby budou končit, ony je budou potřebovat, tak je budou muset zavést a bude to mandatorní výdaj rozpočtů řady krajů. To znamená, je to 800 milionů korun, které tam stejně v příštím roce bude třeba nějakým způsobem najít a převést z položky. To znamená, není to přehnaný požadavek. Jinak ten původní propočet mluvil o 1 miliardě a 800 milionech korun. Nicméně takto se shodla ta sociální sféra, že na zachování stávajícího stavu, respektive na zavádění věcí, které jsou povinné, aby se zavedly v tomto roce, tak je zapotřebí minimálně té částky 800 milionů korun. Takže to je k těm 800 milionům korun.

Prosím vás, jestli jsem se dobře díval, budeme o této věci hlasovat celkem osmkrát. A v rámci toho vím, že nejvyšší návrh tam dává ODS - 929 milionů korun. Oni také mají ten propočet zjištěný, to byla ta přesná částka, kterou spočítali jakoby minimální. Ale pak se řeklo, že se z ní dá ještě slevit. Pak se bude šestkrát hlasovat, ne sedmkrát se bude hlasovat o částce 800 milionů korun a pak se ještě podeváté bude hlasovat o částce 200 milionů korun. Samozřejmě dobrá je každá koruna, ale těch 200 milionů korun je skutečně tak velké minimum, že už nám to nepomůže. To je prosím vás k těm 800 milionům korun.

A teď abych vás trochu probudil, tak vám řeknu, že jsem lesák, a jako lesák se samozřejmě chci přihlásit k některým věcem a není to jenom otázka kůrovce. Je to otázka, která je velmi důležitá a týká se klimatu a ovzduší a té položky, která je v Ministerstvu životního prostředí. A tady chci říct, že to je položka velmi potřebná. Tahle položka - ono už to tady zaznělo od mých předřečnic, abych byl přesný, nebyl tam žádný muž, ale dvě ženy už se o téhle položce zmínily - a já vám chci říct, že je velice důležitá tady tato položka a že do budoucna bude zapotřebí, aby byla stále větší. To znamená, čerpání z této položky prosím, aby bylo jenom velmi opatrné a aby tam zůstala právě co největší částka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP