(11.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Mám dojem, že nemá cenu se kolem toho složitě točit. Závazek jsme přijali, dokonce bylo řečeno, že je na tom široká shoda, a nemá cenu se v těchto věcech podle mě dneska tady tlouci po hlavě. Připadá mi to jako neproduktivní. To, že někdo dává nějaký důraz na jednu věc, druhý na druhou, to by teď nemělo být předmětem nějakého obrovského dramatického sporu.

Takže pro pořádek, je to asi čtyři pět let zpět, kdy jsme se vrátili k tomu, že jsme začali dávat peníze do obrany. A myslím si, že je shoda na tom, že v současném světě je to dneska důležitá věc, aby Česká republika své závazky plnila, a tady bychom mohli skončit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času faktické poznámky. Pan poslanec Ferjenčík, připraví se paní poslankyně Valachová, dále v pořadí paní poslankyně Černochová a Gajdůšková, všechno faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem jenom v reakci na debatu o výši výdajů na zbrojení konstatovat, že jsou tady i poslanci, třeba já, kterým naopak vadí, že výdaje na zbrojení rostou příliš rychle, a máme vážné obavy o to, jestli se podaří armádní zakázky dělat dostatečně transparentně a efektivně, aby se tam peníze neztrácely, že ten nárůst rozpočtu je tak velký, že si s tím armáda podle nás možná neporadí dostatečně dobře. Takže my naopak jako Piráti bychom podpořili pomalejší nárůst výdajů na zbrojení, protože se obáváme, že to nemusí být dobře vynaložené peníze. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s faktickou poznámkou paní poslankyně Kateřina Valachová. Připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Fakticky. V roce 2015 jsme neměli ani silné školské rozpočty, žádnou profesní podporu učitelů a neměli jsme ani spravedlivé financování škol. Upřímně si myslím, že všichni víme, že do roku 2015 tady řádil politicky kdekdo, ale opravdu to nebyla sociální demokracie, kdo způsobil podfinancování českého školství. Udělala jsem bezpochyby chybu prostřednictvím předsedajícího a Jana Černochová je mi inspirací jako ženě, poslankyni, měla jsem o tom mluvit mnohem hlasitěji, v jakém stavu jsem české školství v roce 2015 nalezla. Neudělala jsem to, nepolitikařila jsem a to se neodpouští.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Jana Černochová, připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Možná si oživme paměť. Přece paní Valachová střídala pana ministra Chládka, který byl snad proboha také sociální demokrat. Takže to, co tady před malou chvílí zaznělo, jsme asi všichni pochopili.

K panu kolegovi poslanci Zaorálkovi prostřednictvím pana místopředsedy. Víte, co je, pane kolego, to nejabsurdnější? Že naše vláda v době krize kromě toho, že už šestým rokem neparticipujeme na vládě, dávala více procent na obranu v rámci HDP než vaše vláda v době konjunktury. Bylo to nad 1 % HDP. Vaše vláda, ta Sobotkova, se v HDP v předešlých letech dostávala bohužel pod 1 %. Ano, já k tomu přistupuji férově a říkám, že i v době naší vlády jsme museli škrtat v tomto rezortu, protože to dilema zbraně versus máslo bylo sociální dávky, zdravotnictví, školství versus zbraně a samozřejmě jsme potřebovali mít nejen sociální smír, ale potřebovali jsme ten rozpočet sestavit tak, aby o něm bylo možné tady hlasovat. Ale přestože byla tato krize, kterou jste sám zmínil, tak jsme v přepočtu na HDP dávali i v době největšího propadu, největší krize, víc než vy. (Neklid v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Alena Gajdůšková. Já bych rád poprosil kolegy po mé levé ruce, jestli by mohli trošku ztišit svůj projev. Paní poslankyně, máte slovo, faktická poznámka.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Jenom velice rychle. Mně ušetřil slova pan kolega od Pirátů. I o tom to totiž je. To za prvé.

Za druhé. Jestli skutečně máme rozhodovat o tom, jestli chleba, jestli tedy podporovat veřejné služby, anebo naopak zbraně, kde skutečně ministerstvo v podstatě ani nestihne ty peníze utratit, tak skutečně říkám jako sociální demokratka, že veřejné služby a podpora veřejných služeb, tedy ten chleba, ne ty zbraně. A mimochodem, jsou to Rusové, kteří mají přísloví "když je někde moc pušek, tak dřív nebo později začnou střílet samy". Já nechci, aby se tady střílelo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Dalším přihlášeným k faktické poznámce je pan poslanec Václav Klaus. Připraví se s faktickou poznámkou pan předseda Petr Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já se k financování školství a podobným věcem vyjádřím v řádné debatě, kam jsem se přihlásil, jestli se na mě dostane. Ale teď bych rád řekl jednu věc, a sice k paní poslankyni Valachové vaším prostřednictvím.

Já bych vás chtěl požádat, abyste tady v rámci genderové neutrality neustále nešermovala tím, že jste žena a říkáte to paní poslankyni "jako žena" a podobně. Já myslím, že jsme všichni slušní lidé, vážíme si jak mužů, tak žen, starších poslanců, mladších poslanců, když říkají názory podobné jako já, tak se mi to líbí, ale neoperujte tady těmito genderovými termíny, že jste žena, a proto něco dalšího. Mě to třeba obtěžuje. Děkuji vám. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan místopředseda Petr Fiala. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, budu reagovat faktickou poznámkou na vystoupení pana poslance Ferjenčíka částečně a hlavně na vystoupení paní poslankyně Gajdůškové.

Možná to myslíte dobře a upřímně, a to myslím bez ironie, ale já považuji ty náznaky toho, že si vybíráme mezi chlebem, nebo jak jste to, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, formulovala, nebo máslem a zbraněmi, za opravdu nebezpečnou, demagogickou a nesprávnou argumentaci. Tak to přece nikdy nikde není. Ty peníze, které investujeme do obrany, nebereme odnikud jinam. Obrana je jedna z klíčových priorit každé země. A nakonec to, abychom tady měli sociálně dobře fungující společnost, společnost, která prosperuje, společnost, která se může rozvíjet, toho základní podmínkou je, abychom žili v bezpečí, a toho bezpečí musíme nějakým způsobem dosahovat. A žijeme v době, která je nebezpečná, kde se mění mezinárodní prostředí, kdy se mění i řekněme cíle a podmínky v rámci obrany a bezpečnostní politiky, kdy se debatuje o tom, jakým směrem se bude rozvíjet Severoatlantická aliance a jak se více mají právě evropské členské státy Severoatlantické aliance podílet na obraně, kdy se debatuje o tom, že je potřeba navyšovat prostředky, které jdou do obrany a prostředky ve vztahu k HDP, a to je to, co má Česká republika dělat. A ta debata je vlastně absurdní v tom, že všechny vlády, i vláda, které jste součástí, se zavázaly, že prostředky na obranu budou zvyšovat, jenom prostě ty závazky neplní. Tak to, prosím pěkně, před veřejností nestavme tak, že buďto budeme mít chléb nebo máslo, anebo budeme mít zbraně. (Předsedající upozorňuje na čas.) To je absurdní, nepřípadná, nesmyslná debata. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vracíme se zpátky do rozpravy. Paní poslankyně Richterová, připraví se pan poslanec Zdeněk Podal.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, po debatě o obraně teď mám příspěvek, který se pokusí upřít naši společnou pozornost někam trochu jinam. Bylo to takové pravolevé střetávání se. Já bych ráda zdůraznila tři věci, které, myslím, jsou čistě o fungování státu, o něčem, na čem se dá dost dobře shodnout. A něco z toho je i v podstatě velmi levné efektivní opatření, ale k tomu se dostanu.

Na úvod bych ráda po všech těch slovech, která jsme tady oprávněně slyšeli o tom, co nefunguje, připomněla i něco, co funguje. A ráda bych jenom stručně upozornila na pár zpráv z organizace, která předkládá systémové podněty, zvyšuje pocit spravedlnosti lidí, důvěru v to, že jako stát nejsme úplně marní, že máme nějakou dobrou vyhlídku. Ráda bych o této státní instituci mluvila proto, že máme v pozměňovacích návrzích i takové, které jí chtějí sebrat peníze. Mně by to přišlo škoda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP