(18.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Poslanec Baxa se hlásí k hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ač jsem se opakovaně pokoušel přihlásit, tak se mi to nepovedlo. A tímto tedy hlásím, že jsem nemohl v této věci hlasovat, ač jsem se o to pokoušel. (Předsedající: Znamená to, že zpochybňujete...) Zpochybňuji tímto hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím. Pokud se poslanec Baxa nemohl přihlásit, tak budeme hlasovat o tom, abychom vyhověli jeho námitce proti hlasování. Znova vás všechny odhlásím, protože taková žádost zde zazněla. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme, budeme hlasovat o námitce, kterou vznesl poslanec Baxa vůči hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 120. Přihlášeno 160 poslanců, pro 155, proti 1. Návrh byl přijat. A budeme opakovat hlasování.

 

Hlasujeme znovu o návrhu pana předsedy Faltýnka, o prodloužení projednávání bodu, který se týká evidence tržeb.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 121. Přihlášeno 162 poslanců, pro 81, proti 56. Návrh nebyl přijat. (Hluk v sále.)

 

Budeme tedy pokračovat v projednávání. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Feriho. Pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovoluji si vznést eventuální návrh, to znamená, za předpokladu, že neprojde návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení, tak jak byl načten, tak si dovoluji načíst návrh na prodloužení lhůty pro projednání ve výborech o 20 dnů. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Pan poslanec se chce vyjádřit ještě k hlasování. Můžeme to chápat, že je to bezprostředně. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo. Já se moc omlouvám, ale hlasoval jsem pro návrh pana předsedy klubu ANO, ale ve sjetině mám, že jsem se zdržel. Takže zpochybňuji hlasování, prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Poslanec Veselý zpochybňuje hlasování. Je to věc, o které opět budeme hlasovat. Žádost o odhlášení nevidím, takže budeme hlasovat hned o námitce poslance Veselého.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 122. Přihlášeno 163 poslanců, pro 155, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka na prodloužení lhůty pro jednání, promiňte, všecko slyším, na prodloužení jednání o evidenci tržeb po 19. a 21. hodině. Všechny jsem vás nyní odhlásil na základě žádosti. Všichni se prosím znovu přihlaste svými hlasovacími kartami.

 

V tuto chvíli jsme připraveni na hlasování o návrhu pana předsedy Faltýnka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 123. Přihlášeno 167 poslanců, pro 83, proti 62. (Výbuch veselí a potlesk v sále zejména zprava.) Návrh nebyl přijat.

 

S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vzhledem k vypjaté atmosféře se klub TOP 09 potřebuje poradit, a proto prosím o přestávku v délce 50 minut. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Žádosti předsedy poslaneckého klubu TOP 09 samozřejmě vyhovím. A protože čas, který potřebuje klub k projednání, překračuje čas, po který máme dnes jednat, tak končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se zítra v 9 hodin. Pěkný večer. ***

 

(Jednání skončilo v 18.16 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP