(20.00 hodin)
(pokračuje Onderka)

V rámci fungování, lépe řečeno pořádání těchto závodů, do budoucna v České republice je potřeba počítat minimálně s částkou takzvaného zalistovacího poplatku, která převyšuje 100 mil. korun. Bezesporu město Brno i Jihomoravský kraj přispívají v částkách desetimilionů korun a Ministerstvo školství se snažilo po určitou dobu podporovat tuto záležitost, protože ji opravdu vnímalo také jako záležitost, která je sportovně na výši.

Mezi další významné nákladové položky patří samozřejmě věci, které souvisí se samotnými závody, ale tam chci podotknout, že s tím si pořadatelé umí poradit, ať už s ohledem na marketing, výnos ze vstupného a podobně. Pozměňovací návrh, který jsem podával, byl v částce 70 mil. korun a byl směřován na paní ministryni místního rozvoje České republiky paní Kláru Dostálovou.

Prostřednictvím pana předsedajícího paní ministryně, já jsem tento pozměňovací návrh stáhl z jediného důvodu. Protože mám určitý respekt vůči dohodě, kterou máme v koalici, mám respekt vůči kolegům a dlouhým hodinám vyjednávání o rozpočtu na příští rok. Z tohoto pohledu jsem nechtěl být ten, který dělá takzvané vlny v rámci dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně mezi našimi dvěma politickými stranami, či hnutími. Z tohoto pohledu musím říct, že jsem pozměňovací návrh stáhl, a tady na místě vás vyzývám, abyste se k němu postavila, přestože již není podán. Jsem přesvědčen o tom, že finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj právě na cestovní ruch jsou tou kapitolou, která může pomoci, a tou kapitolou, kde se právě můžou objevit finance pro tuto velice významnou akci, o které bych řekl, že je jednou z nejvýznamnějších v rámci České republiky z hlediska turistického ruchu a z hlediska dalšího fungování tohoto divácky velmi populárního sportu. Chci upozornit, že dle údajů za rok 2016 se živé přenosy seriálu MotoGP, do kterého patří i Grand Prix ČR, dostanou až do 200 zemí po celém světě a dosáhnou do více než 369 mil. domácností. Je nasnadě si následně vypočítat finanční prostředky, které by stálo Českou republiku, kdyby měla takovouto akci podporovat.

Vážená paní ministryně, dovolte mi tento atak jako poslance parlamentu, jako rodilého Brňáka. Myslím si, že toto je záležitost, která je důležitá ne pro Brno, ne pro jižní Moravu, ale pro celou Českou republiku.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců klubu ANO a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Onderkovi. Faktická poznámka paní ministryně pro místní rozvoj. Paní ministryně Dostálová má slovo. Ale prosím tedy Sněmovnu o klid, abych jí mohl začít měřit dvě minuty, protože se přihlásila pouze k faktické poznámce. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych tedy navázala na svého předřečníka, který mě k tomu vyzval. Ono totiž už je v přípravě vládní usnesení, které po dohodě s Ministerstvem financí chystáme zhruba v lednu dát vládě České republiky. Ono totiž pro Českou republiku je několik takto významných akcí, které a priori nejsou buď o čistém sportu, nebo o čisté kultuře, ale jde skutečně o prestiž České republiky, že se tady takovéto významné události dějí. A jedno z nich je MotoGP. My k tomu máme spoustu analýz a právě to vyčíslení jaký je dopad do rozpočtu. A jak už říkám, je to skutečně o prestiži České republiky, že takto významný seriál mistrovství světa se u nás jede. Takže mohu potvrdit, že s tím počítáme, a budeme to předkládat vládě jako významnou akci České republiky na rok 2019.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Dostálové i za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Také požádám Sněmovnu o klid, než vám udělím slovo a začnu vám měřit čas. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já nechci zdržovat. Jenom jednu prosbu na dobrou noc příznivcům MotoGP. Já jsem smířen s tím, že na to půjdou veřejné prostředky, jakkoliv jsem se tomu jako ministr financí vždycky bránil. Ale moc vás prosím, argumentujte prestiží, protože to nesporně je prestižní záležitost pro Českou republiku, ale neargumentujte těmi analýzami. Já jsem viděl ekonomické analýzy výnosnosti, jak by se nám v Praze vyplatily olympijské hry. Viděl jsem ekonomickou analýzu, to znamená ekonomickou výnosnost kanálu Odra-Labe-Dunaj. Tyhle analýzy jsou ze stejného kadlubu. Strčte si je do šuplete a podporujte tu prestiž. Tomu ještě rozumím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana poslance Onderky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Onderka: Pro kolegu Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího. Já mu rozumím, že ty staré analýzy, které byly zhotovovány ještě za jejich vlády, v které nějakým způsobem participovali, jsou ty, které nejsou ty pravé. A dokážu si představit i některé analýzy za vlády sociální demokracie, že nejsou ty pravé. A vím, o čem mluvím, a dokážu dát příklad u obou.

Co se týče analýz, které jsou k MotoGP, tak jsou o jednoduchém selském rozumu a matematice. Vážený kolego prostřednictvím pana předsedajícího, ono holt, když někdo přijede z toho Německa, vezme to přes Prahu, cestou si holt musí někde natankovat benzín, někde si možná i koupí dálniční známku, pokud jede na mašině, dojede. Někde musí přespat, někde si dá kafe, někde se musí naobědvat, navečeřet. Někde se musí podívat, koupí si nějakou jízdenku a možná se za tři dny vrátí, když navštíví nějaké třeba i další památky v rámci České republiky, a to nejen jižní Moravy. Selský rozum mi hovoří, tohle je finanční přínos nezpochybnitelný pro Českou republiku. Na to nepotřebuji mít žádnou firmu a drahé analýzy.

Ale rozumím, kam kolega Kalousek mířil, a vnímám to tak, že sociální demokracie v tomto případě mým prostřednictvím říká - prestiž je nevyčíslitelná, ale pro Českou republiku vše ostatní je přínos ve stovkách milionů korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Přestože jste chápal pana kolegu Kalousku, pan kolega Kalousek si to nenechá ujít.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Už vážně naposled. Já vím, že přijedou a něco snědí a někde se vyspí. Ale to prostě nejsou stovky milionů korun, není to pravda. A nedrážděte tím. Je úplně jedno, za kterých vlád ty analýzy byly dělány. Tu olympiádu nám ekonomicky doporučoval PricewaterhouseCoopers jako renomovaná firma a podepsal se její tehdejší partner Miroslav Singer, pozdější guvernér České národní banky. Já se mu za to směju do dneška. On to nerad slyší. Prosím vás, fakt tyhle analýzy ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Pan kolega Onderka se přece jen ještě přihlásil k faktické poznámce. Máte slovo, pane poslanče. Je to vaše vůle, prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Prostřednictvím pana předsedajícího, já budu velice krátký, k panu Kalouskovi. Tentokrát vám to nenabízí, ani vás nepřemlouvá, ani price, ani žádná jiná firma zabývající se touto problematikou. Teď vám to nabízí bývalý nejdéle sloužící primátor druhého největšího města v republice. A věřte mi, kolego, že vím, o čem mluvím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Á, z místa se hlásí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura v rozpravě. Nikoliv k faktické, ale k řádné přihlášce. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní ministryně se ptá, jestli to mám na dvě hodiny. No, můžu mluvit dvě hodiny. Neplánoval jsem to, ale co bych pro ministryni financí neudělal.

Já začnu asi tím MotoGP. Ta debata mě zaujala. Nezažil jsem ještě situaci, kdy v jedné straně na sebe podávají trestní oznámení. Pokud se nepletu, tak - (Námitky poslanců, že se jedná o žalobu.) Žaloby, omlouvám se, to je fakt velký rozdíl. Bez ironie, je to bývalý primátor Brna z hnutí ANO, současný hejtman z hnutí ANO, podávají žalobu na Ministerstvo školství, které vede ministr z hnutí ANO. Slibem nezarmoutíš, tak to nebudeme řešit v rozpočtu a budeme doufat, že se to nějak vyřeší. Možná bude nová žaloba, nebo nějak jinak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP