(18.40 hodin)
(pokračuje Válek)

Ten třetí pozměňovací návrh má číslo 1804. Je to malé navýšení o 20 mil., které ana partes navrhuji pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a pro Ministerstvo zemědělství, a to na podporu projektu celiatiků.

Problematika celiatiků, ale obecně všech dětí, které mají různé typy potravinových alergií, se týká především jejich stravy, a to dominantně stravy ve školních jídelnách, kterou je potřeba podpořit.

Z mého pohledu to má tři samostatné body. První bod je obecně podpora potravin, které budou obsahovat nízké množství alergenů, a vývoj těchto potravin. Máme výhodu, že jeden z našich zemědělských výzkumných ústavů se podílí už několik let na vývoji bezlepkové pšenice, bezlepkových obilnin. Myslím si, že tento výzkum je potřeba podpořit. Toto je zcela v gesci Ministerstva zemědělství. Z mého pohledu by bylo potřeba, abychom tyto typy potravin, místní potraviny, potraviny s nízkou hladinou alergenů, podporovali tak, aby se dostaly nejlépe dotované do škol.

Druhé ministerstvo, které se na tom podílí, je Ministerstvo školství, které vytváří ten známý potravinový koš, který se bohužel zabývá ani ne kvalitou potravin, ale zabývá se především energickou hodnotou potravin, což je chyba, protože řada zemí v Evropě, ale nejenom v Evropě, umožňuje školám, aby vařily z místních potravin, z potravin, které jsou z blízkého okolí, míst, kde škola sídlí, aby strava byla pestrá a pro děti nízkozátěžová. A to je to, co bychom měli podporovat, a to zase musí udělat Ministerstvo školství úpravou potravinového koše. Já bych chtěl touto částkou podpořit vývoj materiálu pro školy, podle kterého by mohly dobře vařit tyto nízkoenergetické obědy bez lepku, bez laktózy a dalších alergenů. Chybí kuchařka, chybí metodický postup a metodický pokyn pro tyto školy.

Samozřejmě třetí ministerstvo, které se do toho musí zapojit, kterému ale nenavrhuji navýšení rozpočtu, za což se panu ministrovi omlouvám, je Ministerstvo zdravotnictví, protože málo platné, to, jak by měla vypadat zdravá výživa, je v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Jenom spolupráce těchto tří ministerstev může vést ve svém důsledku k tomu, že budou obědy pro celiatiky, pro děti s laktózovou intolerancí, ale obecně pro děti s potravinovými alergiemi ve školách dostupné. Musíme si uvědomit, že v současné době je těchto dětí zhruba 10 %, ale to je jenom špička ledovce. Ono je jich daleko větší procento. Myslím, že kolegové lékaři, kteří tady jsou, by to potvrdili. Buď to vědí z vlastní praxe, anebo se tím přímo zabývají. Není tady pan profesor Špičák, jako gastroenterolog by jistě řekl, že mám pravdu. Chtěl bych říct, že ten druhý návrh není velké navýšení rozpočtu, a doufám v podporu poslanců.

Končím tím, že bych vás chtěl pozvat na seminář, který je zaměřený na celiakii, který pořádá zdravotnický a zemědělský výbor společně. Bude v příštím týdnu a všechny vás tam zvu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Než dám slovo panu poslanci Skopečkovi, přečtu jednu omluvu. Omlouvá se nám pan poslanec Mikuláš Peksa z pracovních důvodů od 18.45 zřejmě do konce jednacího dne. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Jsem rád, že jsem se také k tomu slovu dostal při projednávání nejdůležitějšího zákona roku, o čemž úplně nesvědčí ty prořídlé řady Poslanecké sněmovny a za mnou i vlády, ale čest výjimkám, které tady dneska sedí. Paní ministryně (financí) to má povinně, ta tu sedět zkrátka musí.

Já bych se chtěl přihlásit k několika pozměňovacím návrhům, které nicméně do systému byly nahrány pod dvěma čísly. Je to číslo 1933 a 1934. Já je jenom v krátkosti představím. Jedná se o úspory, to je potřeba říct asi na začátek. Já si myslím, že jestli něco potřebuje rozpočet ve druhém čtení, tak je to ukázat, že jsou výdaje, které mohou být nižší, a můžeme díky tomu dosáhnout vyrovnaného rozpočtu.

Prvním pozměňovacím návrhem je snaha v kapitole 312 Ministerstvo financí snížit výdaje na zabezpečení úkolů Finanční správy o půl miliardy, stejně tak ve stejné kapitole snížit výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu částkou rovněž půl miliardy a přesunout tyto peníze na kapitolu Státní dluh se specifickým ukazatelem obsluha státního dluhu.

Myslím si, že Ministerstvo financí by mělo zajistit efektivnější výběr daní nikoliv soustavným zvyšováním rozpočtu institucím, které kontrolu a výběr zajišťují, ale výrazným zjednodušením daňového systému a snížením daňové zátěže. Ministerstvo financí by mělo v efektivním hospodaření jít příkladem dalším ministerstvům a nemělo by v době hospodářského růstu opětovně zvyšovat výdaje přesahující růst mezd. Úsporným opatřením by měla odpovídat podle mého názoru redukce počtu zaměstnanců. To je první pozměňovací návrh pod číslem 1933.

Dalším pozměňovacím návrhem, který byl taky v systému pod číslem 1933, je pozměňovací návrh, který má ambici snížit výdaje kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv. Navrhuji snížit výdaje na platy o částku 10 mil. korun a rovněž tyto prostředky směřovat do kapitoly 396 Státní dluh, obsluha státního dluhu.

Myslím si, že činnost Kanceláře veřejného ochránce práv duplikuje činnosti institucí, které jsou k tomuto účelu primárně určeny. Není tedy obhajitelné, aby ve funkční demokratické společnosti s vyspělým právním systémem docházelo k průběžnému navyšování počtu zaměstnanců tohoto úřadu a k dalšímu navyšování objemu vyplácených prostředků na jejich platy. Počet zaměstnanců úřadu by měl být redukován a v důsledku této redukce by mělo dojít k úspoře fixních nákladů. Navyšování kapitálových výdajů za účelem zvýšit počet kancelářských míst poukazuje na pravděpodobné další budoucí navyšování počtu pracovníků kanceláře. Z výše popsaných důvodů není v současnosti potřeba taková kapitálová investice. To byl druhý pozměňovací návrh pod číslem 1933.

Tím třetím je snaha ušetřit výdaje v kapitole 304 Úřad vlády, kde navrhuji snížit výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády o 20 mil. korun. I těchto 20 mil. korun navrhuji přesunout na výdaje kapitoly 396 Státní dluh ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu. A druhou úsporou v kapitole 304 Úřad vlády je moje snaha snížit neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o částku 40 mil. korun.

Když se podíváme na trend výdajů v oblasti poradních orgánů, tak oproti roku 2018 v návrhu rozpočtu na rok 2019 narostly. Podle mého názoru by Úřad vlády měl také dbát zodpovědného hospodaření a v době stabilního ekonomického růstu se snažit výdaje efektivně snižovat a nikoliv je navyšovat. Dále je podle mého názoru vhodné snížit podporu neziskovým organizacím hrazeným z Úřadu vlády, především takovým, které se neorientují, a to chci zdůraznit, na poskytování sociálních služeb zdravotně postiženým osobám, seniorům či sociálně znevýhodněným dětem. To byl třetí návrh, který je v systému pod číslem 1933.

Teď se dostávám k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod číslem 1934, ke kterým se tady taky formálně hlásím.

Prvním z nich je snaha snížit o částku 1 mld. korun výdaje kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí, a to ve výdajovém bloku ochrana klimatu. Tady si myslím, že je potřeba říct, že péče o životní prostředí je jistě záslužná věc, ale podle mého názoru nedává smysl zvyšovat tyto prostředky o 1 mld. korun oproti minulému období v době, kdy je potřeba dostávat rozpočet do vyrovnaného stavu a myslet spíše na horší časy. Navíc se předpokládá mírně vyšší výnos z prodeje emisních povolenek, a jak říkám, nevidím smysluplné tuto kapitolu takto razantně navyšovat. Opět samozřejmě navrhuji na úkor kapitoly Ministerstva životního prostředí posílit kapitolu 396 Státní dluh ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu.

Druhým výdajem, který navrhuji snížit, je v kapitole 329 Ministerstvo zemědělství výdajový blok ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost, a to o částku 1 mld. korun, opět znovu posílit díky tomu kapitolu Státní dluh, obsluhu státního dluhu. A stejně tak jako v předchozích případech si myslím, že je snaha snížit částku Ministerstva zemědělství o 1 mld. smysluplná, protože je to srovnání s minulým rokem. I když by Poslanecká sněmovna tento pozměňovací návrh schválila, přesto by i v této kapitole, byť menší, ale nárůst existoval a nemyslím si, že je potřeba, aby se tato agenda dále rozrůstala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP