(12.50 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, říká se, že nejhorší, co se může stát politikovi, je, že se stane směšným. Myslím, že úplně přesně to platí také o státu. Nejhorší, co se může stát pro něj a pro jeho autoritu, je, že se stane směšným. Že se svými kroky natolik vzdálí od reality, od normálního života, že to bude vzbuzovat smích. Mám za to, že tady s takovým případem máme co do činění. Protože já vodák jsem a to, co bychom případně schválili, by docela dobře mohlo znamenat, že takových groteskních scén se na břehu českých řek bude vyskytovat neobvyklé množství. Jen si představte tu situaci, že u jezu stojí hlídka policie a k tomu jezu připlouvají vodáci. Tuší, co se bude odehrávat, vznikne tam zácpa. V nadcházejícím volebním období tady pravděpodobně budeme schvalovat nový zákon, který bude řešit, jak regulovat právě takové zácpy na vodních tocích. Anebo, a to je možná ještě jímavější představa, se budou odehrávat ty hlídky přímo na člunech, v pramicích a v lodích. Také nepředstavitelná záležitost přece pro normálního člověka. Fascinuje mě, kolik lidí je odhodlaných dělat svět za každou cenu stále bezpečnější a bezpečnější, až bude nejbezpečnější na celém světě.

Chtěl bych upozornit, že se běžnému životu od podstaty vymyká ta snaha udělat ho dokonale bezpečný. Prostě život nikdy dokonale bezpečný být nemůže. Stejně tak si nedovedu představit, že bychom postupně v takovém boji začali otupovat všechny hrany, na které může dítě narazit. Je to snaha naprosto utopistická. Představa, že v tom světě nebude existovat žádná hrana ve faktickém i přeneseném slova smyslu, je zoufalá. V takovém světě bych být nechtěl. Tak proto také prosím, nenechávejme se opít představou dokonale bezpečného života, který máme prostřednictvím zákonů zajistit.

Moje druhá poznámka směřuje k podpoře pozměňovacího návrhu poslankyně Jany Krutákové, který vypouští ze seznamu dopravně významných vodních cest dolní tok Berounky. Chci se opřít o stanovisko celé řady obcí a měst na dolním toku, které jasně řekly, že jejich představa o tom, jak se bude jejich bezprostřední území vyvíjet, jak se bude dařit městům a obcím upravovat celé to údolí, se prostě vylučuje s představou cesty vodní, která by byla využívaná průmyslově. A pokud máme někoho poslouchat, tak jsou to v tomto směru určitě samosprávy, které do úprav toho údolí budou nepochybně v nadcházejících letech vkládat mnohem víc prostředků a mnohem víc budou mluvit do toho reálně, mluvit do toho, jak se to samotné údolí bude rozvíjet. A tady slyšíme od všech těch představitelů, dokonce hlavní město Praha, městské části v tom smyslu podepsaly memorandum, které hovoří o tom, jak by se mělo rozvíjet to území soutoku Vltavy a Berounky, celé to širší území. A to opravdu odporuje představě vodní cesty a tomu, co by v souladu s představou Ministerstva dopravy mohlo nebo mělo vznikat.

A pak tu platí ještě jedna věc. Ten vodní tok je samozřejmě také jednou z nejkrásnějších přírodních scenérií. My jsme před lety založili tradici čištění Berounky právě proto, abychom to koryto a zážitek lidí z toho, že přijdou do kontaktu s Berounkou, udělali krásnější. Představa, že najednou do toho bude stát vstupovat aktivitou, která směřuje bohužel v tomhle případě přesně opačným směrem, se mně příčí. A volám každého, kdo někdy na Berounce byl nebo se po ní plavil, zná ji tedy dobře, nebo navštívil místa kolem samotné Berounky, aby se postavil za ten pozměňovací návrh, protože v tomhle případě je to opravdu hlas zdravého rozumu a zároveň hlas každého, kdo má Berounku a přírodu v okolí Berounky alespoň trochu rád.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Feranec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Reakce na předřečníka. Ptal se, co nastane, jak začnou policajti kontrolovat někoho. No nenastane nic, to je stav, který je dnes. Copak tento návrh zákona byl vyvolaný nějakou potřebou? To já nevím. A čí potřebou? Copak dneska se děje, že tam jsou nějaké fronty? Vy říkáte, co nastane. Nenastane nic. To je první věc.

Druhá záležitost, k té Berounce. To je v pořádku, argumenty. Jenom doufám, že zástupci samosprávy vědí, že přijetí tohoto zákona znamená nemožnost financování ze SFDI. Pokud jsou s tím srozuměni, tak je to v pořádku. Dobře, že tady zaznělo, co reálně přinese. Pokud jsou s tím srozuměni, tak je to v pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Klaus bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych zareagoval na pana poslance Ferance, že se neděje nic. Ale to není pravda. Ta kontrola probíhá, je známá třeba z cyklistiky. Je soustava vinařských stezek, která je na principu, že jede tatínek s rodinou po vinařské stezce, dá si decku vína, prostě rodinný výlet, no a za rohem číhá policie, dostává pokutu tři tisíce korun a výsledek je ten, že příště ta rodina na ten výlet nejede a provozovatel vinařské hospody zkrachuje. Takže tyhlety věci samozřejmě nastávají a nastanou určitě i u vodáků. A až se toho chytne někdo aktivně, ministr vnitra zavelí, tak to začnou kontrolovat, koupí si nový člun nebo nějakou další věc a prostě přesně nastane to, co říkal pan poslanec Kupka. Pak budou utíkat z vody ti vodáci do lesů, pak zase je budou nahánět po lesích a bude se dokazovat, že seděli na vodě předtím. Čili ta situace takováhle je. Čili to, co jste říkal, není pravda.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následovat budou faktické poznámky pánů poslanců Kupky, Bartoně, Nováka a Luzara. tedy budou následovat pouze těch poslanců, které stihneme do 13. hodiny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: No, on ten stav opravdu tak - to není jenom případ cyklistických výletů, ale ono se to opravdu tu a tam děje. A děje se to málo právě proto, že to příslušníkům Policie České republiky připadá často absurdní a snaží se takovým situacím prostě přirozeně vyhnout, pokud nepřijde přímo nějaký dramatický povel nebo bezpečnostní akce shora. Nicméně přeci základní smysl zákonů je, že mají platit, a stát, pokud si nechce lhát do kapsy, musí důsledně sledovat, jestli se dodržují. A když se nedodržují, tak pak vzniká chaos a pak vzniká ještě větší problém, než jaký si chceme asi představit. Nemůžeme přeci jako říkat, že to, že v současné době je nějaká situace vlastně jako běžná, úplně se třeba jako nekontroluje, tak že to máme akceptovat a máme nad tím mávnout rukou. To přece tak fungovat nemůže. Zákony mají odpovídat v tomhle směru dobré praxi a zdravému rozumu. Tak to je moje odpověď na to. A samozřejmě že v okamžiku, kdy by zaznělo, že to bude důsledně kontrolováno, jak zákon kontrolován důsledně má být, tak ty absurdní situace, groteskní, prostě na vodě nastanou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bartoň a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Také bych reagoval na pana poslance Ferance. Ano, tento zákon je vyvolán potřebou. Je vyvolán potřebou, která teď je. Protože když máme sankce, když máme nějaký předpis, který lidé nepovažují za dobrý a jsou nuceni ho vědomě porušovat, tak takovýto zákon by neměl vůbec být stavěn.***
Přihlásit/registrovat se do ISP