(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kromě toho, že by to nezměnilo výsledek hlasování, kdyby paní poslankyně Valachová řekla: Chtěla jsem hlasovat pro, ale na sjetině jsem zdržela, tak pak by mohla opakovaným hlasováním hlasovat pro a vyhověli bychom. Já vidím jiný problém. Protože někteří poslanci mají jednání, v okamžiku, kdy ten bod byl ukončen, tak šli na jednání, takže pokud té námitce vyhovíme, já požádám o přestávku na jednání klubu v délce 12 hodin - 20 minut, omlouvám se (oživení v sále), tak abychom se mohli na hlasování v plném počtu sejít ve 12.00. Ale je to skutečně, jak říkal můj předřečník, je to skutečně nefér a od paní poslankyně Valachové mě to mrzí dvojnásobně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě předseda klubu ČSSD Jan Chvojka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, hezké skoropoledne. Dámy a pánové, no já na tom nevidím nic nefér. Pokud chci hlasovat nějak, v tomto případě proti, a na té sjetině je to prostě úplně jinak, v tom případě výsledek je, že jsem se zdržel, tak to není nefér! Je to prostě pozměněná vůle mého hlasování. Není to nefér! Můžete to tady říkat, ano, vy jste to neměla zpochybňovat - ale jako já jsem hlasoval proti a mám tam zdržel se. Prosím, neútočte na dámu proto, že hlasovala jinak, než se to ukázalo na sjetině!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou zopakuji, protože s tím mám asi nejhorší zkušenost ze všech kolegů, kteří tady sedí. Když já jsem tuto věc obhajoval před Ústavním soudem, ne svoje hlasování, ale jiné výsledky, a ten trapas bych přál každému z vás, kteří tohle děláte. Někdy opravdu z toho, že se pokazí hlasovací zařízení, a to já nezpochybňuji, každé technické zařízení se může pokazit, ale opravdu jsem si tam nepřipadal úplně komfortně.

Takže paní kolegyně Kateřina Valachová, poté pan předseda Stanjura, a já vám řeknu své rozhodnutí jako předsedajícího, co s tím hodlám udělat. Paní kolegyně - prosím o klid nejdřív, než vám udělím slovo, protože poslouchejme se! Není to jednoduchá situace, i když je pouze procedurální. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, řekla jsem přesně, co se stalo, provedla jsem kontrolu. Jsem si vědoma toho, že je to precedentní situace. Jakým způsobem Sněmovna rozhodne, samozřejmě nechávám na ní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Stanjura, potom kolega Kalousek. Pane předsedo, máte slovo. Potom předseda Faltýnek.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se pak zachovám v hlasování podle toho, co si myslím já, že se má zvykově u toho zachovat, členové Poslanecké sněmovny. Nicméně jsem se paní poslankyně dotknout nechtěl, jak mi vytkl pan předseda Chvojka. Pokud jsem se jí dotkl, tak se jí omlouvám. Naopak bych chtěl ocenit její odvahu, politickou odvahu, protože jako jediná z členů klubu ČSSD chtěla hlasovat proti, všichni ostatní se zdrželi - a to je třeba ocenit! (Smích a potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda Kalousek, poté pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nezlobte se prosím, já skutečně setrvávám na svém názoru. A přece to všichni cítíte, že to je nefér. Přece všichni víme, že s výjimkou vylitých káv, popř. jiných podobných případů zpochybňujeme hlasování téměř vždycky, když se spleteme. Akorát že nemůžeme říct, že jsme se spletli, tak řekneme, že na hlasovacím zařízení se nám ukázalo něco jiného. Tak to prostě je. Je to jakýsi zvyk a všichni si to navzájem tolerujeme, protože splést se občas může každý. Ale tohle není ten případ.

A já vám řeknu, pane předsedo Chvojko prostřednictvím pana předsedajícího, co by bylo fér. Fér by bylo říct: Hlasovací zařízení ukázalo jinou vůli, než já jsem projevila. Ale vzhledem k tomu, že to nijak nemůže ovlivnit výsledek hlasování, tak to hlasování nezpochybňuji. Jenom na zvukový záznam říkám, že má vůle byla jiná. To by bylo fér. To, co provádíte teď, je hluboce nefér, jakkoli se to může paní poslankyně dotknout - je mi to jedno. Je to nefér a ve slušné sněmovně se to nedělá. (Poslanci TOP 09 tleskají.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se domnívám, že tady řešíme technickou věc. Kolegyně Valachová řekla, že chtěla nějak hlasovat a hlasovací zařízení ukázalo jiné hlasování. Nicméně pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, vy konkrétně máte velmi krátkou paměť. (Sněmovna naprosto ztichla.) Na to jste obrovský specialista. Vzpomeňte si, kolikrát jste vy osobně zpochybňoval hlasování a z jakých důvodů při hlasování o protikuřáckém zákonu. Pětkrát, pane kolego! (Potlesk klubu ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní ještě pan předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Krátká poznámka. Samozřejmě budeme patrně hlasovat o zpochybnění hlasování. Já jenom doufám, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, že si uchováte svůj názor a v případném opakovaném hlasování budete hlasovat proti. (Pobavení některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je elektronický zápis o veřejném hlasování tím, co je možné zpochybnit bezprostředně. To bylo učiněno, přestože jsem bez jakékoliv přestávky po skončení bodu 125 podle schváleného pořadu zahájil 126. Paní kolegyně nenavrhla, byť to tady bylo několikrát řečeno, že chce jenom do stenozáznamu zaznamenat změnu své vůle proti elektronickému zápisu, ale navrhla zpochybnění hlasování. Proto dám hlasovat o opakování toho hlasování, tedy o tom, jestli je právem nebo není právem chtít znovu hlasovat. To je její procedurální návrh a já ho nemohu změnit. Já ho nemohu změnit! A proto o tom dám hlasovat. O tom, jak já se zachovám, jak se zachováte vy, je zase jenom na vás. Já jsem vás upozornil, že už dlouhou dobu, byť tady byla například ráno ta situace, kdy zařízení bylo poškozeno a bylo možné evidentně říct, že jde o technickou závadu a byl tedy důvod pro případné opakování hlasování, ale ani tam se nehlasovalo o novém hlasování. Já už mám jinou zkušenost než většina z vás.

 

Takže v hlasování číslo 70 budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Kateřiny Valachové o opakování toho hlasování, kde ona projevila jinou vůli, než byl elektronický zápis. Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, a rozhodneme o návrhu paní poslankyně Kateřiny Valachové, o novém hlasování.

Zahájil jsem hlasování číslo 70. Ptám se, kdo je pro připuštění změny hlasování. Toho opakování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 70. Z přítomných 181 poslance pro 95, proti 58, návrh byl přijat. Budeme tedy znovu hlasovat o závěrečném hlasování bodu číslo 125.

 

Ptám se, jestli mám číst znovu návrh na usnesení. Nikdo to nepožaduje, děkuji vám. Budeme tedy hlasovat o návrhu na změnu zákona o dani z přidané hodnoty podle návrhu paní poslankyně Věry Kovářové ve znění Poslanecké sněmovny.

Zahájil jsem hlasování číslo 71 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 71. Z přítomných 182 pro 94, proti 75. Návrh byl přijat. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP