(11.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, vážený pane místopředsedo, za slovo. Já jsem se přihlásila ještě do obecné rozpravy a chtěla bych reagovat na některé mé předřečníky. Velmi mě mrzí, že se tady pořád skloňuje jméno Mračková Vildumetzová. Já bych chtěla zdůraznit, že tady vystupuji jako předsedkyně Asociace krajů. To znamená, že zastupuji všechny hejtmany a hejtmanky.

Chtěli jste tady stanovisko Asociace krajů, vyžádali jste si ho. Devátého listopadu zasedla Asociace krajů, která měla poté společné jednání s vládou. Na tomto jednání se jednomyslně Asociace krajů shodla, že tento návrh nepodporuje, protože většina těch krajů - a zaznělo to tady i z úst pana Juránka - že většina krajů samozřejmě přijde o tyto daňové příjmy. A mě hlavně mrzí jedno. Já, kdo mě zná, tak ví, že pokud je některý zákon dobrý, tak se za něj peru jako lev.

My říkáme, že tímto zákonem snížíme cenu na jízdném, ale vůbec to nebude pravda. Cena na jízdném se vůbec nesníží. Krajům, městům a obcím se odeberou finanční prostředky v rámci daňových příjmů. A můžeme se bavit, kde ty finanční prostředky skončí. Bavíme se o tom, že je dostanou řidiči. Bavíme se o tom, že se zlepší komfortní cestování, že se to bude investovat do lepšího vybavení autobusů. Já bych byla velmi ráda, kdyby tomu tak opravdu bylo. Bohužel vím, že složitý výpočet, kterým nás vždy provází vyúčtování s jednotlivými dopravci, dopadne tak, že kraje přijdou o ty daňové příjmy, a zároveň to budou ve stejné míře doplácet dopravcům. Jsem o tom přesvědčena.

Když jsme projednávali tento dokument na Asociaci krajů, byl tam přítomen i pan Dolínek za Prahu, který samozřejmě z titulu toho, že Praha má svůj dopravní podnik - a řekla jsem, že to tady řeknu, pane Dolínku, i na plénu - že Praha nepodporovala tento návrh. A je to logické i z toho hlediska, aby tento zástupce byl proti. Ale všechny ostatní kraje byly proti tomuto návrhu. A já se opravdu ptám, proč jste tedy chtěli stanovisko krajů, když teď ho nechcete žádným způsobem respektovat? Zároveň nechcete respektovat stanovisko Svazu měst a obcí České republiky, který zastupuje 2 700 měst a obcí.

To, co tady řekl pan Gazdík, jakým způsobem vystupoval vůči mé osobě, mě nepřekvapilo, přátelé. Já už jsem na takové jednání, když jsem byla ředitelkou Svazu měst a obcí, zvyklá.

Jenom mě udivuje jedno. Když se tady bavíte o tom, že v rámci toho DPH ty finanční prostředky půjdou těm velkým městům, a Sdružení místních samospráv zastupuje ty malé obce, tak právě těm to vezmete. Protože to DPH se přerozděluje mezi všechny města a obce.

A já se velmi těším na zítřejší finanční konferenci, kterou pořádá Svaz měst a obcí, a vezmu si to hlasování, jak jste hlasovali o tomto zákoně, abych všem těm starostům, kteří tam budou přítomni, abych jim předložila, jakým způsobem jste je připravili o rozpočtové určení daní a o finanční prostředky, které v roce 2019 neobdrží.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Mračkové Vildumetzové. Mám dvě faktické poznámky. První je faktická poznámka pana poslance Stanislava Juránka, připraví se Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já si dovolím fakticky poznamenat, aniž budu kohokoliv jmenovat, protože nechci, aby to bylo v osobní rovině, jakým způsobem se ty peníze dostanou do těch krajů jako takové.

Ta první věc, jak se ty peníze dostanou do krajů, je záležitost, že tam jakákoliv organizace města, jakákoliv organizace kraje, která provozuje dopravu, to získá tím způsobem, že ušetří na nákladech.

Druhá věc je, že se vypisují výběrová řízení, a v okamžiku, kdy se sníží tato daňová zátěž, tak také proto, že ta konkurence mezi těmi jednotlivými organizacemi je, tak se přímo nabízí, že se do budoucna sníží náklady všech krajů vůči těm dopravním společnostem, které to v těch jednotlivých krajích provozují. Ta záležitost je ověřitelná. Za tu dobu, co ty kraje existují, tak se to dá zhruba předpovídat.

A já jenom konstatuji, že na základě toho si troufnu říct, že v čase, ne teď hned, ale v čase, na tom vydělají všechny kraje. A samozřejmě že tím pádem na tom vydělají i všechny obce, protože každý kraj s těmi obcemi dýchá. A nezáleží na tom, jestli ty peníze jsou přímo do rozpočtu obcí, nebo jestli jsou v rozpočtu kraje, nebo jestli se za kraj ušetří. Jsou to prostě jedny peníze a v tom kraji se s nimi může hospodařit takovým způsobem, aby na tom všichni vydělali. A troufnu si říct, že nejvíce na tom vydělají malé obce. Protože ty by vlastní dopravu jako takovou zajišťovat nemohly a nebylo by možné, aby žádným způsobem...

Já poprosím, aby mi do toho nikdo nemluvil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil čas k faktické poznámce. Ale chápu, že ten hluk... (Řečník žádá, aby mohl dokončit větu.) Dobře.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Jenom jedna věta. Všechny kraje na tom do budoucna vydělají. A můžete si to dopočítat a jsem připravený to pro každý kraj zvlášť konzultovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktická poznámka pana poslance Kalouska, Bláhy a Birkeho. A opět ještě, než vám udělím slovo, požádám sněmovnu o klid, protože jde o faktické poznámky, aby kolegové a kolegyně, kteří hovoří, měli šanci v těch dvou minutách říct svůj názor a nebyli přitom přerušováni nemístným hlukem, který se netýká tohoto textu. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího paní poslankyně Mračková Vildumetzová, až budete zítra na té finanční konferenci prezentovat hlasovací listinu, tak zvažte, zda opravdu chcete svým kolegům říct, kdo je připravil o rozpočtové určení daní, jak jste řekla. My o rozpočtovém určení daní teď hlasovat nebudeme. Budeme hlasovat o dani z přidané hodnoty, která je podle toho rozpočtového určení daní dělena, ale na tom rozpočtovém určení daní samotném se vůbec nic nezmění. To zůstává stejné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Jiří Bláha. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně - slyším ježišmarjá. Ježišmarjá určitě, ale já pořád slyším jenom, co je výhodné. Takže určitě se daně nedají dělat podle toho, co je výhodné. To je za prvé. Za druhé, když se tedy bavíme o tom daňovém určení, nebylo by jednodušší říct a udělat vratku DPH těm krajům? To znamená, že kraj by to zaplatil dopravci, dopravce to DPH odvede a kraji se to DPH vrátí? Nebylo by to daleko jednodušší než něco snižovat, něco zvyšovat, něco přerozdělovat?

Takže vidíte, že ta debata může být košatá. Že každý z nás přijdeme na něco jiného. A to je o tom, o čem jsem mluvil. Je potřeba nevytrhovat věci z kontextu, je potřeba ne chtít za každou cenu lepit věci a je potřeba se zamyslet a upravit, nebo předělat, já bych řekl, revoluci v daňovém systému. To znamená, že ano, daňové paušály pro ty nejmenší. Ale v žádném případě ne bez EET pro ty, kteří mají obchody, restaurace a jiné, protože prostě tam se těch peněz nikdy nedomůžeme. A na daňovém paušálu si nedokážu velké nadnárodní společnosti moc dobře představit. Takže pojďme o tom mluvit a věřte tomu, že to posuneme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Birkeho. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP