(10.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Systémový přístup. Já jsem pro, ale podívejte se na zákon o EET. V zákonu o EET se snižují tři, myslím že tři, položky DPH, nebo minimálně tři, které si takhle z hlavy pamatuju. A jsem zvědav, jestli paní kolegyně Mračková Vildumetzová vystoupí a řekne: Já jsem proti snížení DPH na pivo, protože přijdou o peníze města, obce a kraje. Já jsem proti snížení DPH na řezané květiny, protože přijdou města, obce a kraje o podíl na DPH z řezaných květin. Já jsem proti snížení DPH na kadeřnické služby, protože města, obce a kraje přijdou o podíl ze (nesrozumitelné.) Vždycky, když snižujeme daně, tak zhruba 70 % z těch ušetřených peněz, které necháme daňovým poplatníkům, je na úkor státu, zhruba 21 % na úkor měst a obcí a 9 na úkor krajů. Zaokrouhlil jsem to, nepoužíval jsem desetiny a setiny.

Když se nám to hodí, tak jsme pro. Když nemáme žádný argument, relevantní, tak říkáme: pozor, pozor, pokud snížíme DPH u veřejné dopravy, tak přijdou města, obce o zhruba 30 % té částky. To je pravda. Na druhé straně platí to, co říkal pan poslanec Onderka jako zkušený komunální politik. Pro to město to prostě výhodné je. Proto nechápu, když se někdo zdrží s argumentem "my jsme pro, ale ne dneska". A to já považuji za pokrytectví. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Připraví se kolega Kalousek. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Volného ohledně té systémovosti a nesystémovosti. Ten zákon žádnou novou sazbu nezavádí. Prostě přesouvá jednu konkrétní oblast do nižší sazby, než kde je dneska. To, jestli v té 15procentní sazbě budou jiné věci než v té 10procentní ve chvíli, kdy máme prostě tři sazby a jenom se něco přesouvá, asi z hlediska toho systému a jeho složitosti vůbec nic nemění.

Proto my si myslíme, že se máme věcně zabývat tím, který typ služeb chceme podporovat formou nižšího DPH. A myslím si, že hromadná doprava je zcela jasně, jednoduše odůvodnitelná. A co se týče těch peněz, tak je potřeba říct, že právě v oblasti veřejné hromadné dopravy dochází k extrémnímu nárůstu platů u řidičů. Je dneska velmi obtížné, velmi obtížné sehnat řidiče, a z toho důvodu rostou platy, z toho důvodu rostou náklady. Takže i přestože tím nemusíme zajistit pokles cen, tak minimálně zajistíme udržení těch cen na stávající výši, což mně přijde racionální.

A poslední poznámka k těm obcím a krajům. Ve chvíli, kdy se jedná o službu, kterou zajišťují skutečně ty obce a kraje, a primárně jde o jejich náklad, tak skutečně nechápu ten argument, že přijdou o výnos z DPH. Ve chvíli, kdy místo toho, aby dostaly jednu pětinu toho DPH, ale zaplatily náklady té služby včetně těch tedy 70 % pro stát, tak teď vlastně ten celý odvod tomu státu ušetří. Skutečně nechápu, jak můžete operovat s tím, že je to pro obce a kraje nevýhodné. To je nevýhodné samozřejmě u řezaných květin a u piva, ale rozhodně ne u jízdného, které ty obce a kraje platí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce. Tak, děkuji. Dalším poslancem je pan poslanec Miroslav Kalousek. Připraví se pan kolega Vondrák. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já bych rád zareagoval na pana poslanec Volného. Ano, z obecného hlediska je to samozřejmě nesystémové. A tu nesystémovost jste založili, kolegové, vy v okamžiku, kdy jste schválili druhou sníženou sazbu, protože tři sazby DPH je prostě principiálně špatně. Dvě je tak maximum, které lze označit za systémovost. Ideální je jedna. V okamžiku, kdy máme druhou sníženou sazbu, tak pochopitelně při každé diskusi o DPH někdo přijde s nějakou úžasnou myšlenkou, tu na řezané květiny, tu na pivo, kde je to dobře, tu na veřejnou dopravu, kde je to podle vás špatně.

Tohle můžeme napravit za několik málo dní. Já jsem tady včera zdůvodňoval svůj pozměňující návrh k oblasti daní, který je naprosto systémový, který navrhuje dvě sazby. Horní buď 19, nebo 20, spodní 10 na všechny položky, které umožňuje šestá směrnice EU. To je systémový návrh, po kterém volá pan kolega Volný. A já s ním souhlasím. Ano, to je systémový návrh. Když mně slíbíte, kolegové, že tento systémový návrh, tak jak se líbí kolegovi Volnému, podpoříte, no tak já budu dnes hlasovat proti tomuto návrhu, protože je naprosto nadbytečný. Ale vy to neuděláte. Vy o systémovosti pouze mluvíte, ale nejste schopni pro ni hlasovat. Takže podpoříme alespoň to něco. Alespoň tu veřejnou dopravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Ivo Vondrák také s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jenom bych chtěl skutečně upozornit na to, že projednáváme zákon, a já bych to neztotožňoval s tím, zdali paní poslankyně Vildumetzová je či není ve funkci hejtmanky. Já si myslím, že to s tím skutečně nesouvisí, a navíc bych chtěl doplnit, že rozhodně nikoho neovlivňovala. Já si myslím, že hejtmani jsou svéprávní lidé a mají svůj tým lidí, kteří to zase nějakým způsobem vyhodnocovali, a ten závěr byl takový, jaký je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu kolegovi Ondrákovi. Nyní paní poslankyně Mračková Vildumetzová. (Nechce vystoupit.) Dobře, děkuji, takže odmažu. Pan kolega Běhounek s faktickou poznámkou také. Připraví se kolega Petr Fiala a poslanec Jiří Bláha. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já musím reagovat úplně stejně jako při druhém čtení. Pouštíme se tady do konstrukcí o tom, jak je ztráta hrazena z veřejné dopravy potom kraji. Prosím, je to mnohem složitější, než si myslíte. A jestli se domníváte, že snížení DPH zásadním způsobem ovlivní cenu a naše náklady, tak jste trochu mimo. Ale já to samozřejmě chápu a nerad bych, aby tady se z toho stala nějaká situace útoků na kraje. Prosím, to si vyprošuji. Hezký den.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan místopředseda Petr Fiala, připraví se pan kolega Jiří Bláha. Pane místopředsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedající. Já reaguji na vystoupení některých řečníků z levicové vládní koalice, kteří tady volali po systémovosti. No, já bych se rád připojil k debatě o nějakém systémovém řešení daňového systému, ale bohužel z vaší strany, dámy a pánové, žádné systémové řešení nejenom že nezaznělo, nebylo prosazováno, ale nebylo ani podporováno.

A konkrétně k panu poslanci Volnému prostřednictvím pana předsedajícího. Já bych chtěl připomenout, když tady vyčítáte návrh, který tady předložila paní poslankyně Kovářová a další, opozice několikrát předložila systémové řešení. Několikrát jsme předložili, Občanská demokratická strana konkrétně, návrh na obnovení pouze dvou sazeb DPH, tak jak jste to vy zmínil. A podívejte se prosím, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího na to, jak jste hlasovali. Jak jste hlasoval vy, jak hlasovalo hnutí ANO, jak hlasovaly další strany současné vládní koalice. Takže nám tady neargumentujte systémovým řešením. To jsou jenom falešné, vymyšlené argumenty. Po ničem takovém vy nevoláte, nic takového neprosazujete. A když to prosazujeme my, tak to jenom odmítnete.

A jak už tady říkal pan předseda Kalousek, budete mít v příštím týdnu znovu možnost ukázat, jestli jste si to rozmysleli, jestli opravdu vám záleží na systémovém řešení, a podpořit zavedení dvou sazeb DPH. Uvidíme, jak se k tomuto návrhu postavíte a jak to, co dnes tady hlásáte a proklamujete, skutečně dodržíte i v politické praxi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou. Připraví se k faktické poznámce pan kolega Vít Rakušan. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegy, vážení kolegové, po včerejším vyslechnutí rozpravy o daňovém balíčku, dnešním DPH jsem došel k závěru, že vlastně souhlasím s vámi se všemi. (Pobavení, smích v sále.) Ano, slyšíte dobře. Za třicet let neustálých změn, které se všichni snaží vehementně prosazovat, jsme došli k jednomu velkýmu bordelu, v kterým se nikdo nevyzná. Došli jsme k tomu, že vlastně podnikatelé nevědí, podle čeho mají danit. Nevědí, jak mají plánovat. Lidi nevědí, jakou budou mít výplatu a co vlastně si pořídí za sociální a zdravotní dávky.

Takže já bych doporučil, pojďme si na rok, možná na dva sednout k jednomu stolu, opravdu si popovídat o tom, jak by to mělo vypadat, aby to mělo hlavu a patu, a pojďme vytvořit nový daňový celý zákon, který bude opravdu pro lidi a pro nás pro všechny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP