(10.00 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Jestli mohu vzít poměrně rychle proceduru, nejprve bychom hlasovali o zpětvzetí návrhu pod písmenem L1 a potom bychom přistoupili k proceduře, tak jak vám byla předložena.

Návrhy technických úprav předneseny ve třetím čtení nebyly, čili pak bychom hlasovali postupně pod písmeny, máte to všichni před sebou, doufám, písemně, písmenem A, písmenem L2, písmenem C, písmenem F, písmenem B ve znění L2, C a F. Návrh D1, návrh D2, pokud nebude přijato D2, hlasovat D3. Nebude-li přijato ani D2, ani D3, hlasovat D4. Návrh E1, návrh E2, návrh G1, návrh G2, návrh G3, návrh H1, návrh H2, návrh H3. Potom společně jedním hlasováním návrhy H4 a H5, návrh I, návrh J a návrh K. Návrh L1, pokud bude souhlas Sněmovny, že bude staženo, už by se nehlasoval. Na závěr návrh zákona jako celek.

To je doporučení procedury z ústavněprávního výboru při té jedné změně, kterou jsem navrhl já ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nechám hlasovat o návrhu procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 38, přihlášeno 183 poslanců, pro 177, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Nyní bychom s dovolením mohli přistoupit k jednotlivým návrhům. První bychom hlasovali o zpětvzetí návrhu pod písmenem L1. Stanovisko výboru samozřejmě neexistuje, protože jsem to navrhl až ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Rozumím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 39, přihlášeno 184 poslanců, pro 177, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrzích pod písmenem A, to je návrh ústavněprávního výboru, zpracování rodných čísel, novela evidence obyvatel, v jakých případech lze používat rodná čísla. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 40, přihlášeno 184 poslanců, pro 176, proti nula. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Druhý návrh, o kterém bychom hlasovali, je návrh pod písmenem L2, který je návrh můj z druhého čtení. Týká se změny původního usnesení výboru pro zdravotnictví, které máme pod písmenem B. Ústavněprávní výbor doporučil návrh L2 přijmout.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Ministr: Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 41, přihlášeno 184 poslanců, pro 146, proti 20, zdrželo se 18. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Další hlasování by bylo o návrhu C, což je návrh pana poslance Kamala Farhana, pozměňovací návrh k právě písmenu B, pozměňovacímu návrhu přijatému, doporučenému výborem pro zdravotnictví. Ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 42, přihlášeno 184 poslanců, pro 159, proti 15. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Další návrh je pod písmenem F, což je návrh pana poslance Rostislava Vyzuly, zase pozměňovací návrh k návrhu schválenému ve výboru pro zdravotnictví k písmenu B. Ústavněprávní výbor návrh pod písmenem F doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 43, přihlášeno 184 poslanců, pro 152, proti 4. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Nyní přicházíme k návrhu pod písmenem B, což je ono usnesení výboru pro zdravotnictví, které bylo právě modifikováno teď našimi předchozími třemi hlasováními L2, C a F. Ústavněprávní výbor ve znění právě těchto modifikací L2, C a F doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44, přihlášeno 184 poslanců, pro 112, proti 8, zdrželo se 64. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Další návrh je návrh pod písmenem D1. Jedná se o návrh pana poslance Ondřeje Profanta, zpracovávání digitálních fotografií. Ústavněprávní výbor nedoporučuje přijetí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45, přihlášeno 184 poslanců, pro 26, proti 106. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Nyní máme návrhy D2, D3, D4. Jedná se všechno o návrhy pana poslance Ondřeje Profanta a jedná se o tři varianty, řekněme, vypuštění novely zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - od nejpřísnější po tu nejméně přísnou. Pokud by nějaká prošla, pak už ty další jsou nehlasovatelné. Pokud se týká návrhu pod písmenem D2, ústavněprávní výbor nedoporučuje přijetí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: D2, nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46, přihlášeno 184 poslanců, pro 35, proti 122. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Tím pádem můžeme přistoupit k hlasování o návrhu D3, který je střední kategorií tohoto zmírnění. Ústavněprávní výbor nedoporučuje jeho přijetí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 47, přihlášeno 184 poslanců, pro 37, proti 119. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Nyní poslední návrh z této kategorie, návrh pod písmenem D4, řekněme nejmírnější zmírnění. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo přijato, nebylo dosaženo žádné hlasovací většiny.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48, přihlášeno 184 poslanců, pro 146, proti 18. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Nyní máme návrhy E1 a E2 pana poslance Raise týkající se zákona o vysokých školách. K návrhu E1 stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP