(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 24. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím tady mám - paní poslankyně Matušovská hlasovací karta čísla 7.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Radek Vondráček - zahraniční cesta, Ivan Adamec bez udání důvodu, Dana Balcarová - pracovní důvody, Ondřej Benešík - zahraniční cesta, Jana Černochová - zahraniční cesta, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, Jan Farský - osobní důvody, Tomáš Hanzel mezi 11.00 a 12.45 - pracovní důvody, Jelínek Pavel - pracovní důvody, Juříček Pavel - zahraniční cesta, Lipavský Jan - zahraniční cesta, Němcová Miroslava - zahraniční cesta, Ondráček Zdeněk, odpolední jednání - osobní důvody, Pošvář Jan - osobní důvody, Profant Ondřej od 9.30 - bez udání důvodu. Ratiborský Michal - zahraniční cesta, Schwarzenberg Karel - zdravotní důvody, Staněk Pavel - zahraniční cesta od 10.30 do 19 hodin, Špičák Julius - zahraniční cesta, Vrecionová Veronika - zdravotní důvody. Adamec Ivan znova na záznam od 14.30. (V sále je hlučno.)

Členové vlády: Babiš Andrej - zahraniční cesta, Maláčová Jana - zahraniční cesta, Nováková Marta - zahraniční cesta, Petříček Tomáš - zahraniční cesta, Plaga Robert odpolední jednání - pracovní důvody, Toman Miroslav do 14.30 - pracovní důvody.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás poprosím o klid!


Slib poslance

Než přistoupíme k programu dnešní 24. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že dne 4. prosince tohoto roku zanikl poslanecký mandát Vladimíru Koníčkovi. V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nové poslankyně. (Hluk neustává.) Já bych poprosil, abychom tento slib byli schopni vyslechnout v důstojné atmosféře. Děkuji vám.

Žádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do rukou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že včera, 4. prosince 2018, poslanec Komunistické strany Čech a Moravy za volební kraj Zlínský pan Vladimír Koníček složil do rukou předsedy Poslanecké sněmovny slib člena Nejvyššího kontrolního úřadu a ujal se funkce člena úřadu. Téhož dne bylo předsedovi Poslanecké sněmovny doručeno písemné oznámení podle ustanovení § 7 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Funkce člena Nejvyššího kontrolního úřadu je podle ustanovení § 12 odst. 7 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, neslučitelná s výkonem funkce poslance a poslanecký mandát pana Vladimíra Koníčka dnem ujmutí se této funkce člena úřadu zanikl.

Podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 je prvním náhradníkem Komunistické strany Čech a Moravy za volební kraj Zlínský paní Ing. Marie Pěnčíková, která nabyla mandát poslankyně okamžikem zániku poslaneckého mandátu pana Vladimíra Koníčka.

Paní poslankyně Marie Pěnčíková dnes převzala od prvního místopředsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu a mandátový a imunitní výbor na své dnešní 19. schůzi přijal usnesení č. 80, ve kterém konstatoval, že

1. dne 4. prosince 2018 složil do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poslanec Vladimír Koníček slib člena Nejvyššího kontrolního úřadu a ujal se výkonu funkce;

2. dne 4. prosince 2018 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vladimíru Koníčkovi, nar. dne 23. února 1964, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

3. dne 4. prosince 2018 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Marii Pěnčíkové, nar. dne 31. prosince 1979.

S tímto usnesením jsem byl pověřen seznámit Poslaneckou sněmovnu.

Prosím nyní paní poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu a v souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složila Ústavou předepsaný slib. Současně prosím pana předsedajícího Poslanecké sněmovny, aby slib nové poslankyně přijal. Dámy a pánové, prosím, abyste povstali. (Děje se.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Nová poslankyně Marie Pěnčíková podáním ruky místopředsedovi PS a slovem "slibuji" skládá slib. Potlesk.)

Vážená paní poslankyně, blahopřeji vám a přeji hodně úspěchů ve vaší další práci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dovolte, abych mezi námi uvítal paní poslankyni Marii Pěnčíkovou a popřál jí v poslanecké práci hodně úspěchů.

Nyní budeme pokračovat. Včera Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla o přerušení bodu 2, sněmovní tisk 130/4 do středy 5. prosince do 9.00 hodin. Dnešní jednání bychom tak měli zahájit tímto bodem a poté bychom pokračovali body z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 a 128, sněmovní tisky 136, 138, 139, 99, 115, 140, 157 a 192. Poté bychom pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu schůze - body z bloku zákony druhé čtení.

Připomínám, že ve 14.30 hodin máme pevně zařazený bod 5, sněmovní tisk 287 - státní rozpočet, druhé čtení. Poté bychom pokračovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu.

Nyní vyzývám poslance, jestli mají návrh na změnu pořadu schůze. Pan poslanec Václav Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já předvedu takový bulldog approach. Včera jste neschválili zařazení památného Dne sokolstva jako první bod dnes. Já jsem se mezitím tedy domluvil s jedním tím klubem, kde hlasy chyběly, a rád bych poprosil, abyste bod č. 48 zařadili jako druhý bod dnes.

Přijde mi skutečně vůči sokolům nedůstojná taková ta tahanice, kdo to podá, abychom to přijímali nějakými pozměňovacími návrhy s šestnácti dalšími. Dostal jsem x rozhořčených dopisů, nebo takových nejistých, a skutečně bych byl rád, kdybychom do Vánoc při sto let republiky sokolské hnutí tímto uctili. Takže vás pokorně žádám, zařaďme to dnes jako druhý bod tohoto bodu. Je to v devadesátce, skutečně nebudeme zdržovat. Myslím, že to nebudí žádné kontroverze. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, to je bod číslo...? 48. Jako druhý bod dnešního jednání. Další na změnu pořadu schůze? Ano, pan poslanec. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP