(16.50 hodin)

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, budu stručná, protože návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jsem podrobně představila už při projednávání v prvním čtení.

Pouze tedy shrnu, že v návrhu zákona je obsaženo celkem deset právních předpisů, devět daňových zákonů a související novela insolvenčního zákona. Je to jednak zákon o dani z příjmů, kde základním ústředním předmětem změny je implementace směrnice ATAD, kde je oznamování osvobozených dividend a jiných obdobných příjmů.

Dále novelizujeme zákon o dani z hazardních her, což je spíš technická novela reagující na potřeby praxe. Co se týče zákona o DPH, implementujeme evropské směrnice, vouchery a eCommerce. Je to reakce na evropskou judikaturu, například úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci a další změny reagující na potřeby praxe.

Dále novelizujeme, asi takovou nejvýznamnější novelou je novela zákona o spotřebních daních, kde reagujeme jednak na unijní legislativu úpravou ustanovení o značení tabákových výrobků, dále úprava kódu nomenklatury u minerálních olejů v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise a zejména pak zavádíme zdanění zahřívaných tabákových výrobků a další změny reagující na potřeby praxe. (V sále je hluk.)

Také spíše technicky novelizujeme celní zákon, kde se zavádí určitá novela, která reaguje na potřeby praxe, a zavádíme do daňového řádu obecné protizneužívající pravidlo, takzvané GAAR.

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní reaguje na změnu výkladu směrnic DAC 2 a DAC 4.

Zákon o Finanční správě upravuje daňově analytickou evidenci, kde se snažíme o vyšší ochranu dat z kontrolních hlášení a EET a upravit specifika ve vztahu k zákonu o státní službě.

Zákon o Celní správě rozšiřuje použití krycích dokladů pro hazard a EET a novela insolvenčního zákona navazuje na novelu zákona o DPH v oblasti institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci.

Účinnost zákona je navržena na 1. leden 2019 s výjimkou některých ustanovení, která by měla nabýt účinnosti buď dnem vyhlášení zákona, nebo po nabytí jeho základní účinnosti, tedy 15. února 2019 a 1. ledna 2021. Nicméně s ohledem na čas zbývající do konce roku vítám pozměňovací návrh přijatý rozpočtovým výborem, na kterém jsme spolupracovali, který obsahuje změnu základní účinnosti na první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona a nastavení zvláštních účinností podle potřeb jednotlivých ustanovení, například účinnost ustanovení implementujících evropské právní předpisy, jejichž implementační lhůta uplyne 31. prosince 2018 dnem vyhlášení tohoto zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové a požádám zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Jiřího Dolejše, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji za slovo. Když dovolíte, informoval bych vás o tom, že rozpočtový výbor návrh projednal s celou řadou pozměňovacích návrhů. Zhruba jde o sedm komplexů, kterých se jako první týká zvýšení limitu příjmů ze závislé činnosti u srážkové daně, další je změna odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, jistě také zajímavé téma. Dalším návrhem je zrušení nové definice dotace k ceně. Možná si vzpomenete, že v prvním čtení jsme tuto věc zevrubně diskutovali z důvodu obav Svazu měst a obcí a některých územních samospráv. Dalším návrhem, který prošel rozpočtovým výborem, je doplnění definice ekonomické činnosti. Další v pořadí, tuším už páté, je doplnění přechodného ustanovení, pokud jde o odpočet daně v poměrné výši pro provozovatele vysílání, to je onen problém veřejnoprávních médií. Dalším návrhem je osvobození piva, to jsou vzorky, nikoliv produkce a masový výstav piva. A poslední komplex návrhů je ona restrukturalizace té účinnostní části po dohodě s Ministerstvem financí, jak o něm hovořila paní ministryně. Čili to je návrh, který prošel usnesením rozpočtového výboru.

Jinak mohu celkově konstatovat, že debata nad tímto tiskem nebyla rozporná ve smyslu toho, co je v tom tisku špatně, můžeme tady samozřejmě reprodukovat diskusi na téma různých daňových filozofií, ale samotný návrh je nositelem pozitivních změn a v podstatě jenom čeká na to, aby byl projednán. I když jsme v mírném časovém zpoždění, věřím, že i dnes to druhé čtení úspěšně uzavřeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Než půjdou přihlášení, je s přednostním právem přihlášen pan předseda Miroslav Kalousek. Já mu udělím slovo. Připraví se paní kolegyně Golasowská. (V sále je hluk.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, již na rozpočtovém výboru jsem předložil dva pozměňovací návrhy, které nezískaly většinu.

V té první lavici se pořád budou bavit. (K poslanci Faltýnkovi a poslankyni Válkové.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vám rozumím. Ještě jednou požádám kolegy zleva doprava, zprava doleva, aby diskuse, včetně vašich stranických kolegů a přátel, vedli mimo sál, abyste měl dostatečný prostor v klidu přednést svůj návrh. Ještě ne. Já přece jen počkám! Já vidím, že je tady nadměrný hluk a že by bylo vhodné, aby každý, komu je uděleno slovo, mohl své slovo přednést tak, aby mu všichni rozuměli, aby to stenografky také vůbec mohly zaznamenat. Pro ně je to zvlášť těžká práce.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já se omlouvám kolegům přede mnou, protože je to poněkud nefér, v těch bočních lavicích to nevadí, ale v lavicích přímo před řečníkem to je téměř nezvladatelné, takže děkuji za pochopení.

Já si dovolím předložit dva pozměňovací návrhy, které nezískaly většinu na rozpočtovém výboru, proto si s nimi znovu dovolím oslovit celou Poslaneckou sněmovnu. Nejsou to pozměňovací návrhy, které by byly náhle populistickým úderem z nebe, protože opozice samozřejmě vždycky hrozně ráda, ať už je u vlády kdokoliv, zvyšuje dávky, popřípadě snižuje daně. Nicméně v tomhle případě se domnívám, že to je férový návrh, který jenom veřejnosti vrací dohodu, která byla kdysi učiněna a která uvádí na pravou míru nespravedlivou kritiku, která je dodnes přednášena.

Týká se to za prvé takzvané solidární přirážky. Solidární přirážka byla schválena zákonem v roce 2012 s účinností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015, tedy po tři roky s tím, že po ty tři roky je to nezbytné konsolidující opatření vzhledem ke krizi a propadu příjmů, a byla to přímá odpověď na zmrazení platů ve státní správě a za téměř minimální, nebo téměř zmrazenou valorizaci penzí. Protože úsporná opatření postihla všechny příjmové skupiny v České republice zhruba o 4 %, skutečně byli všichni připraveni o své příjmy s výjimkou poslanců a senátorů, tam to bylo 20 %, ale to nepočítám, to je marginální skupina, bylo naprosto fér, aby po tu omezenou dobu ta vysoká příjmová skupina zaplatila něco, čemu jsme říkali solidární přirážka. Řekněme si to otevřeně, ona to byla druhá sazba daně. A druhá sazba daně byla politicky nepřijatelná formulace, takže se to v tom zákoně jmenuje solidární přirážka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP