(19.00 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Férová diskuse se vede na základě faktů, které existují, anebo překrucujete věci, vytváříte fake news. Vaše výhoda na rozdíl od ostatních je v tom, že tady si to můžete dovolit, protože na to máte právo. Ale poprosím vás, nevydávejte lži a manipulace za fakta, o která se máme opírat, která jsou skutečností, protože to pravda není. To je jediná věc, o kterou vás prosím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, je 19 hodin.

 

Poslanec Jan Bartošek: Ano. Poprosím vás v tomto ohledu o férovost. Fakta jsou fakta. Tak to je.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuju. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom k panu Bartoškovi bych chtěl poznamenat, že vulgarity se tady říkat nemají a nemůžou v tomto jednacím sále.

 

Jelikož je 19 hodin a je shoda, že dnes ukončíme jednací den, musíme si odhlasovat vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny. O tomto nechám hlasovat. Odhlásím vás.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 243, přihlášeno 123, pro 91, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Projednali jsme stanovený pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. A upozorňuji, že se sejdeme zítra v 9.00, kdy byla svolána mimořádná schůze. Děkuji.

 

(Schůze skončila v 19.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP