(16.20 hodin)
(pokračuje Procházková)

Společnost lidí se ale vyvíjí. Vidíme, že směrem k liberálnímu pojetí světa. Preferuje se v civilizovaném světě právo jedince, který se ale pohybuje ve společnosti řízené zákony, a ty zákony si většinou společnost odsouhlasí.

Co je ale dle mého názoru důležité, je to, aby se nebránilo možnosti si vybrat. Mnoho lidí dnes žije takzvaně single nebo v registrovaném partnerství nebo, jak se říká, takzvaně na hromádce. Když jsem pátrala po tom proč, často jsem dostala odpověď, že je to prostě výhodné. Takže lidé si mohou vybrat, jak žít. Je tu ale skupina lidí homosexuální komunity, která si vybrat nemůže. Manželství jako statut je jim odepřeno, viz slova předkladatelky k předchozí normě.

Návrh kolegů z KDU-ČSL, aby bylo v Listině zaručeno, že je manželství svazek muže a ženy, ten výběr ještě zužuje. V dnešní době ale je manželství chápáno jako statut. V podstatě je to technická norma a měla by být umožněna všem lidem. Toto je můj názor.

Nakonec si dovolím i malé doporučení. Dělejme maximum, aby měly páry důvod uzavírat manželství, pokud si myslíme, že je manželství lepší stav než jiný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím kolegy u stolku zpravodajů, jestli vám také budou chtít udělat místo. Nicméně teď se posuneme do otevřené rozpravy, která je sloučená.


Sloučená rozprava k bodům 50 a 52
/sněmovní tisky 201 a 211/

V tuto chvíli nejsou na tabuli všichni. Už ano, děkuji.

Nicméně předtím mám s písemnou přihláškou s přednostním právem pana poslance Ivana Bartoše jako předsedu poslanecké sněmovní strany. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedající, dámy, pánové, hosté, kolegyně poslankyně a poslanci, já jsem si vzal toto slovo s přednostním právem z několika důvodů. Později v rozpravě vystoupí se stanoviskem klubu pan poslanec František Kopřiva. Já bych proto jen v úvodu chtěl říci základní důvody, proč podporujeme návrh, který byl původním nosičem toho, aby osoby stejného pohlaví mohly žít spolu ve vztahu a tento se nazýval manželství.

Tady zaznělo takové až skoro řekl bych - nebudu hledat to správné adjektivum k tomu. Ano, hájíme tady hodnoty. Hodnoty jsou pro mě a doufám, že pro řadu lidí zde, svoboda, ale i rovnost. A ta hlavní idea toho, o čem se bavíme, o tom, aby osoby stejného pohlaví mohly vstupovat do manželského svazku a tento se jmenoval manželství, je právě to, že tito naši spoluobčané by měli mít stejná práva, měli bychom tuto rovnost akceptovat nejen v našich očích, ale i rovnost před zákonem.

Je důležité si uvědomit, že to není žádná věc, která se týká nějaké malé skupiny lidí. Není to tak. Rozvětvené rodiny v České republice, každý má, pokud má širší rodinu, nějakého příbuzného, který je z té LGBT skupiny, který prostě má opačnou sexuální orientaci. Já bych chtěl říci, a zaznívá tady hodně ten tradicionalistický pohled, uvědomme si, že v referendu o té možnosti vstupovat do manželství rozhodlo hlasy občanů i katolické Irsko.

Já jsem si vzal přednostní slovo zejména z toho důvodu, že i vzhledem k počtu přihlášených se mi zdá, že bychom dnes opět nemuseli tento bod probrat. Mně by to bylo líto. Já si myslím, že jsme Parlament České republiky, jsme Poslanecká sněmovna, lidé nás sledují a v této souvislosti nás sleduje velké množství lidí a my bychom si to dnes měli odpracovat a dojít k finálnímu hlasování. Proto navrhuji, abychom jednali a hlasovali v obou dvou tiscích i po 19. hodině. Je to tedy tisk 201 a 211. To je můj první návrh. Jinak podpora tohoto návrhu pochází z klubu Pirátů a z klubu STAN, takže podpora dvou klubů je zajištěna.

Můj druhý návrh potom z logiky věci je návrh na zamítnutí návrhu, který zde přednesl pan kolega poslanec Výborný. To je ten tisk 211.

Já vám děkuji za pozornost. Ode mne tedy pocházejí dva návrhy. První je jednat a hlasovat i po 19. hodině jak k tisku 201, tak k tisku 211 a zároveň je zde návrh na zamítnutí sněmovního tisku 211. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Registruji oba vaše návrhy, návrh na zamítnutí budeme případně hlasovat na konci rozpravy. Teď svolám poslance do sálu, protože se budeme muset vyrovnat s procedurálním návrhem, abychom hlasovali a jednali i po 19. hodině. Je zde žádost o odhlášení, takže já vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými poslaneckými kartami. Pro ty, kteří přicházejí - budeme hlasovat o tom, zdali budeme v této rozpravě po obou dvou tiscích pokračovat i po 19. Hodině, a hlasovat. Počet poslanců se nám neustálil... Už snad ano.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro to, abychom pokračovali i po 19. hodině. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 242 je přihlášeno 134 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 51. Návrh byl zamítnut. Budeme v rozpravě pokračovat až do 19. hodiny. Já vám děkuji.

 

Jako další je do rozpravy přihlášen s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Pan poslanec Patrik Nacher tu má faktickou poznámku, ale to je omyl, předpokládám. Prosím o klid v sále, aby poslanci, kteří nás opouštějí, opouštěli v poklidu. Prosím pana místopředsedu k mikrofonu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, takže já bych se na úvod vyjádřil za poslanecký klub SPD k prvnímu návrhu, to znamená, že to je ten návrh poslanců hnutí ANO, Pirátů, ČSSD, STAN, KSČM, TOP 09. No, co teď tady projednáváme a co tito poslanci předkládají, není žádné formální narovnání nějakých parametrů, ale je to revoluční změna naší filozofie. Rozhodujeme o tom, že zrušíme manželství jako vztah muže a ženy, a nahrazujeme ho definicí, že je to vztah dvou lidí. Není to maličkost. Pokud se přijme tento zákon, který ruší definici standardní rodiny, který ruší tátu a mámu, tak pak nastupujeme pozvolnou, ale jistou cestu ke zrušení definice pohlaví a ke zrušení role muže a ženy a dosud standardní rodiny ve společnosti tak, jako to známe my a naši předkové po tisíce let. Zrušením slova ženich a nevěsta by takový velký skluz teprve začal. Podívejte se do okolních zemí. Následně přijde zrušení oslovení dámy a pánové a multikulturalisté nám zakážou vychovávat kluky jako kluky, holky jako holky, protože pohlaví podle nich není dané přírodou, ale člověk si prostě může vybrat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP