(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Gajdůšková s faktickou poznámkou, po ní paní poslankyně Valachová také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, vážení ministři, já bych navázala na pana poslance Feriho. Já vás moc prosím, držme se toho, že tyto návrhy významných dnů, státních svátků skutečně řešíme per partes, jako jednotlivé a jako jednotlivé tisky. Mezinárodní den studentstva, to přidání k tomu významnému dni určitě pro nás všechny, už nejméně třikrát neprošlo právě proto, že se k tomu přidaly nejrůznější názvy, počínaje Mezinárodním dnem žen přes, já nevím, Elišku Rejčku a podobné věci. Prostě potom v konečné fázi to nebylo schváleno, protože tam vadilo něco dalšího.

Proto prosím, zvažte všichni, kteří tam přidáváte teď pozměňovacími návrhy něco dalšího, od sokolů přes orly, kdybychom to takto brali, tak my bychom museli přidat ještě jako sociální demokraté Dělnickou tělovýchovnou jednotu, která v této chvíli slaví 120 let, a mimochodem, Kateřina Siniaková, vítězka Fed Cupu, je její odchovankyní. Asi bychom k tomu taky mohli mít důvod. Moc vás prosím, zvažme, nechme ten návrh tak, jak je, v původním znění, ať má šanci na to, aby studenti, mladí lidé, se dočkali toho, co si přejí, a vrátili jsme se skutečně k celé té historii, protože ji nemůžeme rozmělňovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní poslankyně. Poprosím všechny pány poslance, paní poslankyně o klid, o to, aby debaty probíhaly mimo jednací sál, a dávám slovo paní poslankyni Valachové, která vystoupí s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Určitě vedeme apolitickou diskusi, alespoň v to pevně věřím. Přesto bych varovala před používáním slov, jako je rozmělňování státního svátku 17. listopadu, nebo dokonce popření státního svátku 17. listopadu, až tedy s tou krajností, která tady zazněla, což se přiznám, pokládám za mimořádně nevhodné a necitlivé, že by snad další pokus, to znamená srovnání Mezinárodního dne studentstva s jakýmsi domnělým budoucím návrhem na to, že bychom si 17. listopadu připomínali den Veřejné bezpečnosti. Prosím vás, ano, kdyby to nebylo na plénu Sněmovny několik dnů před 17. listopadem, bylo by to úsměvné. Mně to úsměvné nepřijde.

Co se týká spojení, spojení stávajícího svátku 17. listopadu a Mezinárodního dne studentstva, nepokládám to za popření odkazu 17. listopadu, ale naopak za jeho potvrzení. A těžko bychom mohli argumentovat, že 17. listopadu 1989, když si studenti připomněli hodnoty roku 1939, tak že snad tím měli v úmyslu tento státní svátek zničit. Je to spojení, je to naopak posílení toho, že už od roku 1939 chceme přes období nesvobody sdílet určité hodnoty a chceme si je výslovně připomínat. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V obecné rozpravě pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den ještě jednou. Já již nebudu tu debatu dále rozvíjet, protože na některé předřečnice bych musel reagovat jako doktor Štrosmajer a to by nebylo důstojné. Obrátím pozornost k sokolům. Já velice děkuji paní poslankyni Adámkové, které si velice vážím. Já jsem taky desítky let byl sokolem a řeknu k tomu asi toto. Ten pozměňovací návrh, který ona tady přednesla ústně, není zatím podaný v systému. Já jsem se již v létě zúčastnil několika vzpomínkových akcí sokolů, např. odhalení sochy hrdiny Pecháčka, hrdiny odboje, pořádala to Máchalova župa. Pak jsem jednal s náčelnicí Sokola a podobně a předložil jsem samostatný zákon - to souhlasím s paní poslankyní Gajdůškovou, že se to má dělat per partes - který už vláda zhodnotila neutrálně a asi příště přijde do Sněmovny.

Já bych rád toto vystoupení využil pro to, abych vás poprosil, jestli ten bod, až tu bude, by se nemohl předřadit, protože spousta sokolů bere velice citlivě to, že je sto let republiky, řada z nich se sotva dožije, tak jestli bychom ještě mohli v rámci toho stoletého výročí dojít k posunutí v této věci. Ten návrh zní velice jednoduše.

Ještě snad úvodem řeknu, že jsem jinak velikým nepřítelem dalších a dalších význačných dnů, ale Sokol si myslím, že je veliká výjimka, protože je v českých zemích tak zakořeněn, že je takřka zástupným symbolem českého národa a později i státu. Žádná vlastenecky orientovaná událost se neobešla bez sokolů a 8. října kat českého národa Heydrich rozhodl o zrušení Sokola, 1 500 z nich bylo posláno do koncentračních táborů, nevrátili se, a proto je ten 8. říjen vybrán, aby byl význačným dnem republiky, Dnem sokolstva. Určitě se na to dostane, až to budeme projednávat, ale mám už desítky podpůrných stanovisek, od rektora Univerzity Karlovy atd. atd. atd. Takže doufám, že všichni, nejenom sportovci a vlastenci, ale všichni, co tu sedíme, tento zákon podpoříme, a v nějakém poměrně rychlém procesu.

Takže ještě jednou děkuji a děkuji paní poslankyni Adámkové, že na to také myslí a že spolu budeme hlasovat. Já to neberu jako souboj, kdo to dřív a chytřeji podá, ale uctít sokoly v rámci sta let republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Němcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych chtěla ještě doplnit své předchozí vystoupení. Nebudu už rozebírat tu diskusi, každý má své stanovisko pravděpodobně už utvořené, jenom jsem zapomněla podat návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona ve třetím čtení, což tímto činím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Svoboda s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych vám všem, kolegyně a kolegové, a hlavně kolegům pirátům připomenout, co to byl Mezinárodní svaz studentstva, odkud byl financován, když seděl v té kavárně Sia (?) naproti Právnické fakultě, jak nás vedl po té komunistické cestě a jak jsme pod touto hlavičkou museli ve školách skutečně jednat a postupovat. To není o tom, že připojením toho názvu vrátíme ty popravené studenty do historie. Tím vracíme to, že jsme v této zemi měli Mezinárodní svaz studentstva, že Mezinárodní svaz studentstva se stal celosvětovou komunistickou organizací. A piráti by to měli vědět, protože už jednou si zahlasovali a poslali pro metál pana Sýse.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Ne, stahuje faktickou poznámku. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Pan navrhovatel, pan zpravodaj? Ne. Tedy otevírám podrobnou rozpravu, do které jako první je přihlášen pan poslanec Feri. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji vám, pane místopředsedo. Velmi si vážím stanoviska a obav těch, kteří pamatují Mezinárodní svaz studentstva. Myslím si, že ty výtky nelze brát na lehkou váhu, a proto se chci přihlásit ke svému dokumentu 1486, který to slovo studentstvo odstraňuje, nahrazuje ten nový název, modifikuje ho na Mezinárodní studentský den. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Grebeníček je další v podrobné rozpravě. po něm vystoupí paní poslankyně Adámková. Prosím, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP