(11.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Když jsme vzpomínali sto let od založení ČSR, kdekdo připomínal Masarykova slova: státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Naše Česká republika se zrodila z těch ideálů, které jsme tu zmínili. Ty ideály se zhmotnily i v soustavě našich státních svátků včetně 17. listopadu. Nedopusťme, aby teď byla tato soustava chystanou zákonnou úpravou a vůbec postupným přejmenováním svátků zamlžena, znejasněna a nakonec podloudně přepsána, tak jako se to stalo s 28. říjnem po komunistickém puči z roku 1948.

Proto se obracíme na českou veřejnost a zejména na její volené zástupce, poslance a senátory Parlamentu České republiky, kteří o té věci budou rozhodovat, a prosíme je: podpořte nás svým podpisem. A zabraňme společně a legální cestou přejmenování státního svátku 17. listopadu.

Děkuji vám, že jste tento text vyslechli a že se nad ním třeba někdo i zamyslí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Nyní v otevřené obecné rozpravě faktická poznámka pana poslance Václava Klause, potom vystoupení paní poslankyně Heleny Válkové, připraví se pan poslanec Grebeníček. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Dneska je taková nějaká zvláštní konjunkce. Nejprve návrh společně s panem Čižinským, paní Valachovou, pak jsem dvakrát souhlasil s Piráty ohledně vodáků i ohledně OSA a nyní bych rád souhlasil s panem poslancem Kalouskem. Byl jsem jeden z mála na školském výboru, který se snažil zabránit doporučujícímu stanovisku, protože si myslím, že název boje za svobodu a demokracii se nemá rozmělňovat. Nemá se tam přidávat, ještě zmínit protektorátní četníky, z nichž řada pracovala v odboji a položila život, a tak dále, nemusí se tam zmiňovat sokolové a další tisíce organizací. Ten název, který jsme doposud měli, naprosto stačí. To je jeden argument.

A druhý. Žádní studenti to nechtějí. Já mám čtyři děti, tři z nich studují, žádný takový požadavek, aby se přejmenoval 17. listopad, na mě nevznášejí. To, že nějaká úzká skupina nějakých těch jako studentských papalášů to sem donese do Sněmovny, to ještě není podle mě velký důvod. Takže bych asi popáté v životě souhlasil s panem Kalouskem, byť ne tedy zcela, ale s hlavní ideou, že se to nemá rozmělňovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka, paní poslankyně Aleny Gajdůškové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, musím v této chvíli uvést na pravou míru tvrzení, že děti nechtějí doplnit ke státnímu svátku název Mezinárodní den studenstva. Chtějí. Na mě se obracejí dlouhodobě děti a mladí lidé z Národního parlamentu dětí a mládeže. To jsou děcka z regionů. Je na to usnesení Rady vysokých škol, Studentské komory Rady vysokých škol. A ohrazuji se, aby tyto děti, tito mladí lidé byli označováni jako papaláši. Je to naše mládež, jsou to naši mladí lidé, naše děti a já si myslím, že bychom je respektovat měli.

A ještě poslední poznámku. Mezinárodní den studenstva se slaví na celém světě pod tímto názvem. A je to jediný státní svátek, nebo jediný významný den, impulsem k němuž na celém světě byly události roku 1939 v České republice. A my se za to máme stydět? No to nemyslíte vážně? (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka poslance Pavla Žáčka, poté pana poslance Miroslava Kalouska, dále Jiřího Miholy, kolegyně Válková ještě vydrží. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Žáček: Já děkuji za slovo a děkuji za to citování slov pana Bohumila Doležala. Na mě se obrátil také mailem. Odkázal se na mé předchozí vystoupení, takže jsem samozřejmě potvrdil, ať mě pod to podepíše, protože s tím souhlasím. Nemyslím si, že je vhodné za současné situace, kdy připomínáme 17. listopad 1989, samozřejmě jak jsem zde minule objasňoval, s relací na 17. listopad 1939, protože to byla po padesáti letech věc, která to vlastně odstartovala, nicméně nevytloukat klín klínem, nestavět oba dva dny, velmi důležité pro naši politickou historii, proti sobě. Proto vás prosím a žádám, abychom to ponechali, jak to je dosud. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Miroslav Kalousek také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom poznámku k tomu, zda to studenti chtějí, nebo nechtějí. Někteří to chtějí, někteří to nechtějí a drtivé většině z nich je to úplně jedno. Já jsem s těmi, kteří to chtějí, hovořil s velkým respektem a úctou. Oni samozřejmě, protože vidí, že v některých jiných zemích se to slaví jako Mezinárodní den studentstva, to chtějí jako přihlášení se v tu chvíli ke své profesní identitě. Vzhledem k tomu, že přece jenom od toho 17. listopadu utekly nějaké časy, tak si zase nechají s respektem vysvětlit, že my o něco starší máme nepěkné vzpomínky a reminiscence na Mezinárodní svaz studentstva, který byl známou rezidenturou KGB, jak tento den zneužívala komunistická totalita. A to, že nechceme ten název změnit, neznamená, že bychom si nevážili studentů, ale že oni jsou v tom názvu obsaženi jak 17. listopadu 1939, tak 17. listopadu 1989. Vzhledem k tomu, že stále jsme ještě bohužel země s nepředvídatelnou minulostí, se bojíme dezinterpretace některých symbolů a některých dat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jiří Mihola s faktickou poznámkou, poté paní poslankyně Němcová, také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen krátce. Já jsem se obšírně tomuto tématu věnoval při prvém čtení, takže se to dá najít ve stenozáznamu, na který odkazuji, kde jsem i historii tohoto svátku, doufám, přehledně a jasně nastínil. Ano, došlo i k jeho zprofanování, to je faktum. Na druhé straně 17. listopad je hodně spjat se studenty. Já jsem byl na mnohých sezeních ne s nějakou skupinou nějakých samozvaných studentů, ale na radách vysokých škol, s těmito komorami. Sám jsem byl členem, asi čtyřikrát, Akademického senátu Pedagogické fakulty a také Masarykovy univerzity. A prostě na názory studentů v tomto ohledu dávám. Myslím si, že skutečně opusťme zbytečné vášně. Já si myslím, že pokud je to nastaveno tak, a na tom jsem velmi trval, aby zůstal ten původní název svátku, a je doplněn o Mezinárodní den studenstva, ničemu to nevadí. Je to asi stejné, jako když se žena vdá, přijme jméno muže a má tam ještě svoje původní dívčí jméno. Nic se nestane.

A s tím nepředvídatelným vývojem, já myslím, že nikde nemají křišťálovou kouli, tak dělejme něco pro to, aby ten vývoj byl více předvídatelný, a skutečně nezabředněme na věcech, které nejsou složité, nedělejme z nich nějaké zbytečné vyostřené souboje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miholovi. Nyní paní poslankyně Němcová také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, ten návrh zákona, nebo novela není v Poslanecké sněmovně poprvé. Cyklicky se objevuje snaha přejmenovat státní svátek 17. listopadu a vrátit do něj tedy to označení Mezinárodní den studenstva. Já si vzpomínám na ty nedávné oslavy 17. listopadu, které byly vždy zahajovány ráno u Hlávkovy koleje, kde se připomínal rok třicátý devátý, smrt Jana Opletala, a tam nejvášnivěji vždycky ve prospěch toho, aby byl znovu přejmenován tento státní svátek, mluvil pan plukovník Vodička. Ano, ten pan plukovník Vodička, který z mě pochopitelných důvodů nemá rád to, že tento den je oslavou demokracie, oslavou svobody. Ten se potřebuje nějakým způsobem zase vracet do těch let před rokem 1989. Opakovaně útočil právě na tento název, ve kterém, jsem přesvědčena, se snoubí oba dva dny, jak rok třicátý devátý, tak rok osmdesátý devátý, a Den boje za svobodu a demokracii v sobě má vtěleny dvě nejvyšší hodnoty, o které má jít jakékoliv společnosti, vejdou se do něj studenti, vejdou se do něj politici a vejdou se do tohoto názvu i občané. A nevidím nejmenší důvod, abych na tomto názvu cokoli měnila. Děkuji za pozornost.

Ještě dodám, že jsem dopis pana Doležala dostala také. Děkuji kolegům, kteří jej zde přečetli. Považuji tedy tyto údaje za zveřejněné. Nemusím se k nim dále vracet. Ale velmi, velmi podporuji ten text, který zde byl přečten. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP