(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je od vás hezké, pane místopředsedo, ale to bohužel v tuto chvíli nemůžete, protože se musíte přihlásit do rozpravy. Teď mám přihlášku pana poslance Václava Klause, který je první přihlášený do rozpravy. Pan kolega Čižinský je zástupce navrhovatelů, čili bez přednostního práva, bude druhým přihlášeným, pokud ho nepřeskočí někdo v elektronické přihlášce, a pak teprve mohu přijímat i faktické poznámky, protože nejdříve musím zahájit rozpravu.

Rozpravu jsem právě zahájil, slovo má pan poslanec Václav Klaus. (Poslanec Klaus má poznámku mimo mikrofon.) Vy jste první přihlášený, pane poslanče. (Poslanec Klaus sděluje, že se přihlásil do podrobné rozpravy.) Do podrobné rozpravy, aha, tak dobře. V tom případě se omlouvám. Otevírám rozpravu obecnou, vidím pana poslance Čižinského jako prvního přihlášeného do podrobné rozpravy - do obecné rozpravy.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych rád zareagoval na předřečníka. Ten proces je následující. Přípravné třídy jsou zřízeny pro děti, které to potřebují. A zda to potřebují, rozhoduje pedagogicko-psychologická poradna. Teď jsou ale v tom zákoně dvě podmínky, že rozhodne pedagogicko-psychologická poradna a že to dítě má odklad. Takže je to naopak, než jak se vláda usnesla. Pokud chceme omezit odklady, tak právě otevřme také přípravné třídy dětem a podmínku odkladu vynechme, dejme tam, že jsou přednostně přijímány děti s odkladem, ale všechny děti jsou přijímány jenom ty, u kterých pedagogicko-psychologická poradna řekne, že to potřebují. Takže to, co tady bylo čteno, co je cílem vlády, tak to je přesně cílem této změny, k tomuto návratu, a vracíme se právě k tomu, aby děti, které se narodily od září do prosince, nemusely žádat o odklad, aby se dostaly do přípravné třídy. Takže je to úplně naopak, než to tady bylo řečeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan Lukáš Bartoň do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já bych moc rád podpořil tento předkládaný návrh, a to i z dalšího hlediska, to je, že jde o děti, a děti nejsou digitální, děti nejsou jedny a tytéž, ať jako třída pětiletých, třída šestiletých, třída sedmiletých. Již dnes máme to, že základní povinnou školní docházku musí zahájit v šesti letech a děti, které nejsou připraveny, mohou dostat odklad, mohou navštěvovat přípravnou třídu. Stejně tak bychom se měli chovat i k těm dětem v ještě dřívějším věku, než mohou nastoupit povinnou školní docházku, a i pro ty bychom měli otevřít právě tyto přípravné třídy. I ty už jsou zralé na to, aby mohly chodit do přípravné třídy. A zejména to ukazuje na to, že zde je stále potřeba posudek pedagogicko-psychologického poradce na to, že mohou chodit do těchto tříd. Žádné jiné děti do přípravných tříd nemohou chodit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Kubíček se hlásí do rozpravy s tím, co říkal, s přednostním právem, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Ještě jednou vznáším návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď už nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy - vidím přihlášku pana poslance Ferjenčíka. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Podle mě ten návrh je naprosto logický. Vláda podle mě dala nesouhlasné stanovisko jenom proto, že ho předkládá opozice. Vážně bych vás poprosil, abyste ho podpořili, protože jednoduše dává smysl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdo dál v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Pan poslanec Karel Rais ještě v obecné rozpravě, přihlásil se předtím, než jsem - prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já jenom k těm závěrům. Vždyť to v podstatě není, vlastně nejsou - pan kolega říkal, že to nedává smysl, možná logický, ale nejsou žádné výsledky, v podstatě vlastně žádné šetření. To jsou prostě názory bez jakýchkoliv empirických důkazů nebo dokladů, dat, tak se domnívám, že je potřeba, a to je v tom stanovisku vlády, prostě chvíli počkat a pak udělat toto řešení. Možná i dobré. Ale my už jsme zažili v tom školství teď spoustu unáhlených řešení v tom minulém období, jejichž důsledky zejména finanční v miliardách korun neseme dodnes.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mám tady dvě faktické poznámky, pana poslance Marka Výborného a pana poslance Jana Čižinského. Kolega Výborný, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nezlobte se na mě, to jsou naprosté pseudoargumenty, co se tady teď snášejí. Na toto opravdu nejsou potřeba žádné empirické výzkumy. Kolega Čižinský to tady jasně přednesl. Jednoduchá úprava - běžte se zeptat těch učitelů, ředitelů škol, těch rodičů, na to opravdu nepotřebujete žádné empirické výzkumy. A pokud do takových banálních věcí - kde můžeme pomoci sice velmi malému množství, ale můžeme pomoci těm dětem primárně, o ty tady jde - tak vy do toho vnášíte čirou politiku jenom proto, že tady prostě přednáší ten návrh opoziční poslanec, tak prostě se o tom nebudeme bavit a ještě budeme mluvit o tom, že potřebujeme nějaký empirický výzkum. To je úplná blbost! Nezlobte se na mě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Čižinský také s faktickou poznámkou. Připraví se s faktickou poznámkou kolega Rais. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Jenom bych chtěl vysvětlit velmi krátce, k čemu dochází. Dochází k tomu, a v Praze je to nejmenší problém, protože tam se ty děti, které mají doporučení pedagogicko-psychologické poradny, seskupí v nějaké škole, a tu třídu otevřou. Ale velmi často mimo Prahu je třeba devět dětí, které to potřebují, mají potvrzení pedagogicko-psychologické poradny a mají i odklad, pak je jedno dítě, které se narodilo v říjnu, které to také potřebuje, také má doporučení pedagogicko-psychologické poradny, ale nemá odklad, a co se stane? Ta třída vůbec nevznikne, to znamená, ta třída, ve které se ti pedagogové individuálně věnují v poměru 1 ku 15, a těch devět dětí nemůže do té třídy, protože ta třída není otevřená, a to dítě, kterému je pět let, těsně mu bude šest let po tom září, takže odklad nemá, tak pokud skutečně velmi potřebuje tu přípravnou třídu, tak do té přípravné třídy jde v praxi v sedmi letech a do první v osmi. A ta naše úprava jenom říká: nechme to na té pedagogicko-psychologické poradně, která to doporučí, a ta třída se otevře. Nic jiného. Není v tom skutečně žádná politika. Opravdu ne! Bohužel minule to neprošlo jako pozměňující návrh k zákonu, který byl - neprošlo o tři hlasy, je to velká škoda. Doporučuji skutečně - prosím, všichni se zeptejme učitelů a ředitelů našich blízkých škol. Garantuji, že se dozvíte, že to je dobře, anebo že to třeba neřeší, protože neotvírají přípravnou třídu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Rais se odhlásil z faktické poznámky. Mohu tedy uzavřít obecnou rozpravu, protože se do ní nikdo nehlásí. Tu tedy uzavírám a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Otevřu podrobnou rozpravu. Do té je přihlášen pan kolega Václav Klaus. Připomínám, že během podrobné rozpravy se předkládají k návrhu zákona pozměňovací, případně jiné návrhy, nejedná-li se o písemný návrh, popřípadě neobsahuje-li písemný návrh odůvodnění, je třeba jej odůvodnit. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já jsem se přihlásil až teď, abych se přihlásil jenom jednou. Já bych se rád přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 1263, který je pozměňovacím návrhem k tomuto návrhu. (Předává návrh zpravodajce a předsedajícímu.)

Ještě než se dostanu k samotnému pozměňovacímu návrhu, tak jenom na konto této debaty. Nemyslím si, že to je tak strašlivě důležitý zákon, na druhou stranu nic nekazí. A jenom bych připomněl, že to, že nějaký zákon jsem spolupodepsal já, poslankyně Valachová, pan Čižinský, je taková konstelace, která má pravděpodobnost, asi jako že tady přistane kosmická raketa během pěti minut. Takže to je taková věc, která zaslouží jistou pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP