(Jednání pokračovalo v 10.17 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je 10.17. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Už vás poprosím, abyste zaujali svá místa. (Předsedající gonguje.) Pan zpravodaj už je připraven. Ještě chviličku asi vyčkáme, než se zklidní situace v sále. (V sále je stále velký hluk a neklid!) Eviduji zde požadavek na odhlášení, kterému jsem právě vyhověl. Takže vás všechny poprosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, zaujali svá místa v sále a přestali hovořit.

Pustíme se do hlasování, kterým nás provede pan poslanec Gazdík jako zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Teď nevím, jestli jsme hlasovali proceduru. (Zpravodaj potvrzuje, že ano.)

 

Poslanec Petr Gazdík: Podle schválené procedury vzhledem k tomu, že nebyl podán návrh legislativně technických úprav, jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Kozlové pod písmenem A1.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr nesouhlasí.) Stanovisko výboru? (Zpravodaj nedoporučuje.)

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 224 přihlášeno 170, pro 65, proti 62. Tento návrh přijat nebyl. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Gazdík: Druhé hlasování bude o pozměňovacím návrhu A2 paní poslankyně Kozlové. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr nesouhlasí.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 225 přihlášeno 175, pro 63, proti 69. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Gazdík: Třetí hlasování bude o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Kozlové pod písmenem A3. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Navrhovatel? (Ministr nesouhlasí.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 226 přihlášeno 176, pro 58, proti 63. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dalším hlasováním bude hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Chvojky pod písmenem B. Garanční výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Navrhovatel? (Ministr souhlasí.)

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 227 přihlášeno 178, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 175, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 228 přihlášeno 178, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP