(13.10 hodin)
(pokračuje Juránek)

Nicméně ty propočty, které zde jsou, zapomínají na jednu věc, a to je ta věc, že skutečně kraje rozhodnutím státu utrpěly velkou ztrátu, finanční. A já bych rád využil tedy tohoto zákona, který je zde předložen, k tomu, abychom tuto kompenzaci pro kraje hledali třeba i prostřednictvím tohoto zákona, protože rozhodnutí, která se udělala na úrovni celého státu, tedy která jsou dána rozhodnutím vlády momentálně, mají velký dopad na rozpočty v krajích. A já mám tady i nějaké vyčíslení, jak velký dopad to má. Nicméně myslím, že tohle by byla právě ta vhodná část, abychom hledali cestu k tomu, jak to krajům jako takovým kompenzovat. A tady jsem přesvědčený o jedné věci. Jestliže se rozhodnutí udělá na úrovni města, ať si za to rozhodnutí nese tíhu město. Jestli se udělá rozhodnutí na úrovni kraje, ať si tíhu toho rozhodnutí nese kraj. Jestli se rozhodnutí udělá na úrovni státu, tak ať si to rozhodnutí na prvním místě nese kraj (?). A nebráním se tomu, aby veřejné rozpočty na tom spolupracovaly, ale ne aby celou tíži rozhodnutí, které se udělá, např. co se týká slevy jízdenek, tak aby celou tuto tíhu nesly kraje. A já jsem tady v tuto chvíli pro to, abychom skutečně hledali ve prospěch krajů tu cestu. Já samozřejmě beru, že je zde Asociace krajů, že jsou zde hejtmani, sleduji tu situaci.

My jsme velký kraj - tady bych jenom opravil prostřednictvím předsedajícího paní Kovářovou, Středočeský kraj a Praha nejsou dva největší kraje, Středočeský je největší, ale Praha je až na čtvrtém místě, takže aby se neopomenul ten Moravskoslezský kraj a Jihomoravský, takže tady mám jen takovou prosbu, ale aby se na to nezapomnělo, ale toto je teď maličkost. Ale jenom chci říct, že speciálně v Jihomoravském kraji ten dopad je velký a nezanedbatelný a znamená to skutečně velké poznamenání v rozpočtu.

Samozřejmě že záleží také na tom, jak mají také kraje nastavené smlouvy, veřejnoprávní smlouvy těch dopravců, kteří tam jsou. Není to nic jednoduchého to řešit, protože ty smlouvy jsou nastaveny dlouhodobě. Tedy jestliže na tom jsme jako kraj tak, že ty smlouvy v některých částech Jihomoravského kraje končí, tak se ta smlouva udělá mnohem snadněji než pro někoho, kdo udělal nedávno smlouvu na deset let. Takže tady chci říct, že to bude mít i různý dopad na různé kraje podle toho, jak jsou v tuto chvíli schopny nastavit smlouvy s dodavateli, kteří u nich jezdí.

Nicméně nechci teď v tuto chvíli dávat ani žádný návod, jakým způsobem by se krajům dalo pomoci. Na druhou stranu je ale třeba si říci, že máme v rámci každého zákona podle rozhodnutí, které bylo v minulosti, uvádět, jak velký dopad má každé rozhodnutí na rozpočty krajů a obcí. A já bych byl velmi rád, kdybychom si tady občas třeba i v rámci interpelací nebo nějakého jiného mechanismu řekli, jak velký dopad má právě na rozpočty krajů a obcí rozhodnutí vlády, a prosím tady při téhle věci tuhle věc zohlednili a abychom ji třeba i zohlednili při schvalování rozpočtu a hledali tyto cesty ve prospěch krajů.

Myslím proto, že se snažím teď tu debatu převést na řešení toho problému jako takového, nikoliv na meritum toho zákona, který zde v tuto chvíli je. A byl bych velmi rád, abychom to brali velmi vážně. Protože když si vezmu, kraje nemají příliš mnoho pravomocí. Ale jedna z velkých pravomocí, kterou kraje mají, a řekl bych, že po školství je to ta druhá největší, tak je to právě otázka dopravy a v ní ta část dopravní obslužnosti. Takže tady se snažím to celé nasměrovat k tomu, abychom využili i toho, že se teď bavíme o návrhu zákona, který chce nějakým způsobem této věci napomoci, aby nám nevypadla záležitost dopravy jako ta podstatná věc, o kterou se kraje starají a která poznamená skutečně jejich další činnost v případě některých krajů.

Proto prosím, aby to nebylo zamítnuto, abychom měli někde prostor právě pro to řešení problému jako takového, abychom využili tohoto návrhu zákona k tomu, abychom hledali cestu k vylepšení situace v rozpočtu krajů právě v té dopravní oblasti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než dám slovo dalším řečníkům, přečtu nějaké omluvenky. Omlouvá se nám pan poslanec předseda Gazdík do 14 hodin z osobních důvodů, omlouvá se nám pan místopředseda Petr Fiala od 13 hodin do konce jednacího dne a omlouvá se nám paní poslankyně Nevludová od 13.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní poslankyně Mračková rozhořčeně zvolala, že tento návrh nic nepřinese. No, on přinese okamžitý dopad do našponovaných bilancí dopravců, kteří zajišťují veřejnou dopravu. Ti pak v rámci konkurenčních nabídek mohou, ale také nemusí samozřejmě, ale budou mít větší prostor promítnout to do ceny nabízené pro dané kraje. A i kdyby ne, i kdyby to skutečně zůstalo jenom o bilancích těch veřejných dopravců, tak není pravda, že to nic nepřinese. Bude to pořád férovější, než když to spolknou veřejné rozpočty, protože kdybyste hráli fér, tak dnes všechny položky z 15% sazby jsou na té 10% a ta 15% neexistuje. Z 10 na 14 % byla snížená sazba zvýšena v souvislosti s penzijní reformou a ze 14 na 15 %...

Paní kolegyně... (K poslankyni Mračkové, u jejíž lavice stojí poslanec Feranec a diskutují.) Prosím o čas. Já prostě nemůžu mluvit, když přede mnou nahlas voláte na svého kolegu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já poprosím o klid v sále a prosím, pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Prosím o redukci času.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám potom přidám ještě minutu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Z 10 na 14 % byla snížená sazba zvýšena v souvislosti s penzijní reformou a ze 14 na 15 % byla zvýšena na tři roky. Z těch třech letech jste udělali jeden furt a penzijní reformu jste zrušili. Takže kdybyste byli fér, tak všechny položky jsou na 10% sazbě, na 15% není žádná, 15% neexistuje. To by bylo férové. Kdežto vy jste ty daně ze zákona zvýšili. Takže pokud se podaří přesunout alespoň tu jednu položku té veřejné dopravy, tak to bude aspoň trochu fér.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Ferance, který je přihlášen další s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Feranec: Vážený pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, já reaguji na slova pana kolegy Juránka, který uvedl, že opatření centrální vlády např. o slevách ve veřejné dopravě bude mít dopad na rozpočty krajů. No, možná jsem to pochopil špatně, ale já nechápu toto vyjádření. Přece je to tak, že ta sleva je kompenzována státem. Stát ji kompenzuje. Tomu dopravci kompenzuje. Tím pádem pokud tam jezdí víc cestujících, nakonec to ještě pomůže tomu dopravci. Přece on rozředí fixní náklady. Možná jsem to pochopil špatně, ale skutečně nechápu, jaký dopad to má na rozpočet kraje. Konkrétně sleva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní prosím pana poslance Běhounka, poté paní poslankyně Kovářová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP