(13.00 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Také jsem urgovala stanovisko Asociace krajů a to jsem dosud neobdržela, což je s podivem, neb náš zákon byl podán v dubnu tohoto roku, a je tedy s podivem, že Svaz měst a obcí se stihl vyjádřit k tomuto návrhu, kdežto Asociace krajů nikoliv.

Pana předsedu Lukla ze Svazu měst a obcí jsem informovala o aktuálním stavu projednávání tohoto zákona. Zároveň jsem mu poděkovala za pochopení a za jeho stanovisko, které vyjádřili k mému návrhu zákona, a dosud nevím, že by mělo dojít k nějaké změně.

Vážené dámy, vážení pánové, věřím, že absence některých stanovisek je pouhým nedorozuměním, že nám půjde při projednávání tohoto tisku o věc samu. A otázkou také zůstává, kdy jindy snižovat DPH než v době, kdy se hospodářství daří a kdy můžeme podpořit veřejnou dopravu. Proto vás žádám, abyste podpořili propuštění tohoto zákona do třetího čtení.

Zároveň mi dovolte ještě na závěr konstatovat, že v našem návrhu se v počátku vyskytly určité chyby, a proto bych chtěla poděkovat Ministerstvu financí a paní ministryni za součinnost při odstraňování těchto vad v zákoně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Budeme pokračovat. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Mračková. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřila ke sněmovnímu tisku 140, což je zákon o DPH na jízdné ve veřejné dopravě. V úvodu bych se nejdříve vyjádřila k tomu, co tady řekla paní poslankyně Kovářová, vaším prostřednictvím.

V žádném případě jsem dnes tady, paní Kovářová, neřekla, že byste nemluvila pravdu. Nebudu říkat slovo lež. Samozřejmě to, že jste řekla, že z Asociace krajů vám nepřišla žádná odpověď, mě velmi znepokojilo, a to především z toho důvodu, že jsem svému řediteli kanceláře na základě vašeho požadavku řekla, jakým způsobem budeme postupovat. V tuto chvíli mě opravdu mrzí, že pokud z Asociace krajů vám 29. října, kdy jste si napsala žádost 26. října, tak vám za čtyři dny přišla odpověď, tak že to tady poslancům nesdělíte.

Ta odpověď byla koncipována, to, co jsem tady řekla dnes ráno, že hejtmani se sejdou 9. listopadu a budou tuto otázku komunikovat a jistě vám svůj výstup hned po tomto jednání předloží. Jsem přesvědčena o tom, že ten výstup z Asociace krajů bude negativní, ale nemohu hovořit pouze za sebe, byť jsou tady přítomni další hejtmani, jako Jirka Běhounek a další. Takže možná, že se i se svou faktickou přihlásí a řeknou, jakým způsobem na to nahlížejí oni.

Zároveň jste tady řekla, že Svaz měst a obcí dal kladné stanovisko. Ale ona to není pravda, paní poslankyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího! Já tady to stanovisko mám a předám ho všem předsedům v rámci poslaneckých klubů a budu ho citovat. Je z 25. října, bylo odesláno nám, předpokládám, že i vám, a je v něm - cituji: Dovolujeme si vás na základě vašeho dotazu ze dne 17. října informovat o stanovisku Svazu měst a obcí ke sněmovnímu tisku 140. Nebudu více rozvádět. Svaz měst a obcí není zcela přesvědčen, že dopady sněmovního tisku 140 jsou zcela pozitivní pro rozpočty měst a obcí, potažmo krajských samospráv, jelikož by měla za následek výpadek příjmů státního rozpočtu ve výši 930 mil. korun, což pro města a obce představuje v rámci rozpočtového určení daní výpadek ve výši 219 mil. korun v důsledku snížení inkasa daně z přidané hodnoty.

Takže paní poslankyně, já si pak dovolím vám to stanovisko Svazu měst a obcí předat. Je to stanovisko, které dorazilo a bylo odesláno 25. října.

A úplně v závěru bych si dovolila svůj pohled z hlediska krajské samosprávy. Prosím vás, mě vůbec udivuje, že někdo tady takovýto zákon předloží. Protože tento zákon bude mít především dopad do rozpočtů měst, obcí a krajů. To znamená, že oni v rámci daňových příjmů přijdou o finanční prostředky. A jestli si někdo bláhově myslíte, že dojde ke snížení cen na jízdenkách, tak tomu v žádném případě nebude. Jestli si myslíte, že ty finanční prostředky v rámci toho DPH obdrží řidiči, tak je neobdrží. A jestliže tady hovoříme o tom, že samozřejmě došlo k navýšení mezd řidičů, tak kraje se s tímto všechny popasují a v rámci daného nařízení se s jednotlivými dopravci vždy domluví a v rámci těch smluv udělají dodatky a to navýšení mezd řidičů se tam promítne. Takže opravdu mě udivuje, že tento návrh tady je, protože si myslím, že se zavedly 75procentní slevy pro studenty a důchodce, což velmi pozitivně občané vnímají. S řadou seniorů se bavím a jsou velmi rádi, že za toto snížené jízdné mohou cestovat.

A úplně poslední, nejdůležitější věc, že kraje si u těch dopravců dopravu objednávají v rámci tzv. závazku veřejné služby. A pokud to nepokryje tu hodnotu, tak prokazatelnou ztrátou jim to doplácejí. Takže já se opravdu pozastavuji nad tím, proč tento návrh zákona tady je. A já bych byla strašně nerada, aby to vypadalo, protože slyším, že je to tímto způsobem prezentováno, že to je prostě proti tomu, že to prostě předkládá paní poslankyně Kovářová. Já jsem přesvědčena o tom, že to prostě vůbec nic nepřinese. Neucítí to v žádném případě občan, že by měl snížené jízdné.

Takže já v tuto chvíli dávám návrh, aby tento návrh zákona byl zamítnut, a bude se to projednávat před třetím čtením.

Děkuju vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. Ten se opravdu bude hlasovat před hlasováním ve třetím čtení. A nyní prosím pana poslance Juránka, který je přihlášen do rozpravy. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem teď skutečně přemýšlel, jestli do tohoto sporu mám vstupovat, protože je tady velmi mnoho emocí. Ale já to zkusím teď vzít z celkového pohledu, protože jde o dopravu na prvním místě v krajích. A to je podstatná věc, že tady skutečně je velmi důležité stanovisko krajů a nikoliv obcí, protože tíhu dopravní záležitosti nesou kraje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP