(12.40 hodin)
(pokračuje Benda)

Zaprvé, první poznámka. Obecně platí, tvrdí to většina politologických učebnic, že nízká účast ve volbách nesvědčí nic o nespokojenosti s politickou situací. Právě naopak. V okamžiku krizí přichází vyšší volební účast. V okamžiku střetnutí o zemi z jakéhokoli důvodu přichází vyšší volební účast. Nižší volební účast nesvědčí nic o tom, že by lidé byli nespokojeni, ale například že jim to je tak trochu jedno, že mají pocit, že se stejně nic moc zásadního neděje. Tak prostě ať si to rozhodnou ti, kteří na tom mají nějaký zájem a kterým, myslím, je třeba vždy děkovat, že zájem mají a k volbám chodí.

Zadruhé k panu poslanci Bláhovi. Myslím, že občané mají na výběr nekonečně mnoho variant, jak se ukazuje tady v této Sněmovně. Máme nejširší politické spektrum od roku 1990 včetně některých téměř bizarních uskupení. Já jsem byl občanům vždy vděčný za to, že mě zvolili, a nijak se za to nestydím.

Navrhuji, abychom ten návrh zákona vrátili předkladatelům k přepracování. Samozřejmě závisí na tom, jak se rozhodne tato Poslanecká sněmovna, ale já ho opravdu pokládám za chybu, za přistupování na hru na závist. Je mi podezřelé, že tolik politických subjektů v Poslanecké sněmovně naskakuje na tyhle triky pirátů, kteří bohužel nám tady předvádějí jenom destrukci politické scény. Dopoledne, když se vede zásadní debata o tom, jakým způsobem mají nebo nemají být chráněna data pacientů, jakým způsobem je třeba se zabývat lékovou politikou, tak slyšíme z úst anarchistické pirátské strany, která přicházela s ochranou internetu, že je to vlastně bezvadné. Ale v okamžiku, kdy budeme bičovat donekonečna sami sebe, případně jiné politiky, případně jiné zastupitele, případně rozhodování voličů, že je úplně hloupé a podobné nápady, tak ano, tam bude pirátská strana nejhlasitější. Myslím, že ti, kteří jim v tom pomáhají, pomáhají jim takové návrhy předkládat, dělají velikánskou chybu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. To je v tuto chvíli... Tak ještě předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Ani se nebudu ptát, jestli faktická, obecná, jste jediný, takže do obecné.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já se chci vrátit k té debatě, k tomu, jak se mluvilo o důvěryhodnosti politiků, politiky, a jestli to má souvislost nebo nemá souvislost s volební účastí.

Dlouhodobě se ukazuje podle výzkumů veřejného mínění, že největší důvěru mají občané ve své komunální politiky, starosty, starostky, obecní a městská zastupitelstva. Nejmenší v Poslaneckou sněmovnu. Podívejme se na volební účast posledních voleb těchto dvou typů, ať nedělám celý výčet od roku 1993, kdy vznikla Česká republika. Komunální volby máme těsně za sebou. Průměrná volební účast byla 47,3 %. Někde byla samozřejmě mnohem vyšší, někde byla nižší, já říkám 47,3. Při posledních volbách do Poslanecké sněmovny byla 60 %. Nějak to nevychází. Nějak to nevychází, taková ta přímá úměra, že čím větší důvěra, tím vyšší volební účast. Tady vidíte, že to není pravda.

Když se podíváte bez stranického trička na výsledky komunálních voleb, tak zjistíte, že úspěšní starostové velmi často obhajují bez ohledu na stranické tričko. Myslím, že každá ze stran, možná s výjimkou komunistů, to úplně přesně nevím, má příběhy úspěšných starostů, kteří měli nadprůměrný volební výsledek ve své vlastní politické straně a obhájili mandát, získali důvěru bez ohledu na to, jaké je momentálně rozložení politických sil na centrální politické úrovni. A teď najednou z těch starostů, místostarostů či uvolněných, kteří jsou současně poslanci, děláme někoho, kteří by za to neměli brát odměnu. A já nechápu proč. Mně to opravdu připadá pohrdáním hlasy voličů. A netvrďme si, že když voliči volí v komunálních volbách, že nevědí, kdo je kandidát na starostu. Ano, občas se to stane, že nakonec je stranou či hnutím nominován někdo jiný, ale to jsou velmi ojedinělé případy. V naprosté většině případů tomu tak není. A občan, když jde ke komunálním volbám, tak ví, kdo je kandidát konkrétní politické strany na funkci starosty, starostky, primátora či primátorky.

Na druhé straně, když se podíváte na komunální volby, je to skoro pětina obcí, kde občané na výběr nemají, kde je jedna kandidátka. To není úplně zdravé. To si řekněme otevřeně. A je to více než 1 100 a nějaké drobné obcí. Spíš bychom se měli starat o to jako zákonodárci, ať vytvoříme takové podmínky pro členy obecního zastupitelstva, ať už jsou starosty, ať už jsou v koalici, nebo v opozici, aby se zvýšil zájem, aby se i zvýšil zájem voličů, aby z těch 47 % bylo aspoň těch 60 v komunálních volbách a aby voliči skutečně pokud možno měli reálně výběr alespoň ze dvou kandidátních listin. Jsou taky obce, kde se nemohou konat komunální volby, protože v té obci se nenajde ani dostatečný počet zájemců o tuto nelehkou práci. Mnozí z nás mají zkušenost z komunální politiky a tady to málokdy zaznívá. Tak já bych chtěl ocenit zejména práci starostů v malých obcích. Ono to není jednoduché nikde. Ale když si vezmu statutární města, máte profesionální aparát, máte velký úřad, tak ten tomu starostovi či primátorovi velmi pomůže. Ale starostové malých částí nemají pracovní aparát a de facto musí plnit stejné povinnosti jako ti, kteří vedou města, nebo kteří vedou velká města. Budeme i my sankcionovat starosty malých obcí, kteří jsou čirou náhodou - ne čirou náhodou, proto, že si to voliči přejí - současně poslanci či senátory?

Docela bych rád, a těším se, až jestli ten zákon projde Sněmovnou, kdyby prošel, tak bych docela rád zaznamenal debatu v Senátu. Oni o sobě říkají, a mají pravdu, že je to komora vítězů. Každý zvolený senátor musel zvítězit na své jméno, v přímém souboji, buď v prvním kole, to jsou výjimky, myslím, že 12 za celou existenci Senátu, nebo 14, ale pak v tom druhém kole. A mnozí z nich jsou velmi úspěšní starostové menších či malých obcí. Ale protože ten jejich úspěch nakonec hodnotila i širší obec voličů, nejenom ti voliči v jeho dané obci, kde dostávají 80, 90 %. Ale to ke zvolení prostě nestačí. Tak těm budete říkat ty nehoráznosti, které tady říkáte dneska?

Poslední poznámka, neberte to jako politický útok, ale jako konstatování faktu. Například hnutí ANO v roce 2017, pamatuji se, kandidovalo a říkalo: My jsme proti kumulaci funkcí. Pokud náš starosta nebo hejtman bude zvolen, my zařídíme, že ty funkce nebude vykonávat dvě. Výsledek je jiný. Já to plně respektuji, ani to nekritizuji. Ale pak vidíte, jaká je skutečnost. Skutečnost je úplně jiná. Říkám, je to individuální rozhodnutí každého z těch, kteří vykonávají jinou funkci, zda si ji ponechá, zda si ponechá uvolněnou, neuvolněnou nebo zda z té funkce odejde. Ale nemám žádnou ambici - pokud bychom neřešili neslučitelnost funkcí, to je jiná debata, na tu jsme připraveni, neříkám, že to podpoříme, ale to je racionální debata o neslučitelnosti funkcí, to bylo naprosto v pořádku. Ale tady skutečně mám pocit, že skupina předkladatelů, oni to takhle neřeknou, ví mnohem lépe než voliči, kdo má stát v čele těch měst a jak mají být odměňováni.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jenom zopakuji, jestli jsem dobře rozuměl panu poslanci Marku Bendovi, že jeho návrh zní, že navrhuje vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. Dobře, to tady mám poznamenáno. A nyní se podívám do sálu, jelikož nemám žádnou přihlášku, zdali je tomu tak, že již nemám nikoho přihlášeného. Nevidím nikoho, končím tedy obecnou rozpravu.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Navrhovatelka, paní poslankyně Mračková Vildumetzová má zájem? Nebo zpravodaj Ivan Bartoš? Máte zájem o závěrečná slova? Nemáte zájem o závěrečná slova.

Ještě tady mám jednu omluvu, abychom na ni nezapomněli. Omlouvá se poslanec Radek Vondráček od 12 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Svolám tedy poslance gongem k hlasování, protože budeme hlasovat o návrhu poslance Marka Bendy. Zájem o odhlášení. Odhlašuji vás, přihlaste se prosím všichni svými hlasovacími kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP