(12.30 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké už odpoledne, kolegyně a kolegové. Já jsem bedlivě poslouchal celou tu debatu. Ta debata byla dlouhá, velmi podnětná. Padaly tady zajímavé argumenty pro a proti tomuto návrhu zákona. Ale, a už to tady padlo mnohokrát, ten zákon fakt není o kumulaci funkcí. Ten zákon je - chtěl jsem říct původně o penězích, ale řeknu o odměnách. O tom to je.

A já mám sám z tohoto týdne zajímavou osobní zkušenost, ale ta se týká nikoliv odměn, ale kumulace funkcí. Já jsem sám působil v Prostějově v zastupitelstvu 28 roků - to je kolik? - devět, osm, sedm (počítá na prstech) volebních období v různých pozicích za různé politické subjekty. V tom posledním volebním období, protože jsem musel na full time prostě pracovat tady, tak se mně moc nedařilo tam chodit a byl jsem oprávněně kritizován za to, že jsem na to zastupitelstvo jako řadový člen zastupitelstva nechodil. A před posledními komunálními volbami jsem už nechtěl kandidovat, protože přestože svoje město, kde jsem se narodil a pořád žiju 56 let, miluju a myslím si, že i po mně tam v tom městě něco konkrétního zůstalo nebo zůstane, a je to vidět v tom městě, tak jsem si řekl, že je prostě nefér tam znovu nechodit a zabírat místo někomu, kdo může být platnějším zastupitelem než já. A omluvil jsem se voličům, že kandidovat nebudu. Bohužel moji kolegové mě přesvědčili, abych šel na nevolitelné místo a jako prostějovský patriot, dlouholetý zastupitel, abych prostě tu naši kandidátku podpořil v tom městě. Tak jsem kandidoval na 12. místě. A nechci říct bohužel, protože to by znělo nabubřele, ale prostě jsem byl zvolen a dostal jsem nějaké preferenční hlasy a dostal jsem se znovu do té situace, kterou jsem nechtěl, a znovu jsem se musel těm voličům omluvit a vlastně po prvním zastupitelstvu, kdy jsme vytvořili koalici, zvolili orgány města, tak jsem na mandát zastupitele rezignoval. A nebylo to jednoduché rozhodování, ale zvítězil ve mně spíš ten pocit odpovědnosti, jestli je člověk schopen těch funkcí vykonávat více, nebo méně.

Tu kumulaci funkcí bychom fakt měli nechat na těch voličích. Prostě jsou lidé, kteří to stihnou, kteří to zvládnou, a jsou lidé jako třeba já, kteří to nestihnou a nezvládnou. Proto jsem se takto ve svém konkrétním případě v Prostějově rozhodl.

A nyní jednu větu ještě mi dovolte k tomu návrhu, který leží na stole před námi. Je to návrh, který řeší snížení odměn při kumulaci funkcí. Určitě to souvisí s tou debatou o kumulaci funkcí, která možná někdy tady ve Sněmovně ještě bude probíhat nad nějakým třeba jiným návrhem zákona, nicméně já věřím tomu, a už tady řekl kolega Michálek, vláda k tomu dala pozitivní stanovisko, tak já věřím tomu, že náš poslanecký klub podpoří návrh tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, to byl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Jelínka, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Tak, pane poslanče, prosím, máte slovo. (Přihláška z místa.) Tak, také se hlásíte, dobře.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. V programu našeho hnutí SPD jsme proti kumulaci funkcí, což souvisí i s odměnami. Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnost zákon číslo 99/2017 Sb., kterým se novelizuje zákon o odměňování zastupitelů. V tom zákonu v případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému zastupiteli odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží největší odměna. Proto budeme podávat pozměňovací návrh daného návrhu, který je předkládaný, a to tak, aby poslanci, senátoři a členové nedostávali žádnou další odměnu za komunální vícenásobné funkce. Samozřejmě pokud projde návrh nebo přijde návrh i na zákaz kumulaci funkcí, tak jej velice rádi podpoříme. Děkuji

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. A nyní ještě jednu faktickou tady mám a je to pan poslanec Jiří Bláha. Takže já vás požádám o vystoupení. (Šum a neklid v jednacím sále.)

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady dlouho poslouchám příspěvky, které tady zaznívají, a jedno si musíme na rovinu říct. Výběr lidí, kteří by chtěli něco dneska dělat navíc, je hrozně omezen. Je to tak, že vlastně nezbývá, kdo by někde chtěl něco jít dělat, zodpovědně dělat a opravdu dělat se srdcem a jít dělat pro nás občany. Často se stává, že lidé, kteří se přihlásí, že by chtěli dělat v politice nebo zastupitele nebo někde, tak do toho jdou jenom s tím, aby si zajistili nějaké místo. A proto buďme při zemi s tou pýchou, že nám někdo dal nějaký hlas. Ti občané často neměli na výběr (smích v jednací síni) a často opravdu sahali k tomu, že zvolili nutné zlo na úkor většího zla (ojedinělý potlesk, smích, výkřiky v jednací síni). Tak to prostě je a je to způsobeno třeba i touto debatou, kterou hromada lidí nebude chápat. (Smích v jednací síni zesílil.) Takže zamysleme se nad tím, jestli ještě jsme schopni být pyšní na to, že nás někdo zvolil, protože to, jakým způsobem se politické prostředí vyvíjí, tak je důsledek toho, o čem se dneska tady bavíme.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. A nyní tady mám dvě faktické poznámky. Za prvé pan poslanec Petr Pávek a připraví se pan poslanec Petr Gazdík. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Pávek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád ještě poukázal na jeden pozitivní aspekt kumulace funkcí, a tím je, a bohužel předkladatelům tahleta životní zkušenost chybí, mnoho starostů má přirozenou ambici dostat se do krajského zastupitelstva proto, aby mohli spoluovlivňovat rozhodnutí toho krajského zastupitelstva, toho kraje, aby tam vnesli svoji komunální zkušenost, protože bez ní jako ten kraj za chvilku bude odtržený od reality a začne vymýšlet věci, které na ty obce začnou dopadat blbě. Stejně tak buďme rádi, že zde mezi námi sedí ještě starostové a krajští zastupitelé, neboť i oni do této Sněmovny přinášejí reálná témata a hlídají ty nesmysly, ke kterým by tady politici odtržení od toho spodku mohli dospět.

A ještě bych rád vaši pozornost připoutal k jednomu tématu a to je systémová záležitost, určitě ne na tuto debatu, jenom jako téma do budoucnosti. Prostě ten problém spočívá přece v odměňovacích tabulkách ve veřejné správě. Proč máme 16 tisíc mrtvých duší dneska na ministerstvech a orgánech centrální státní správy? Protože se z nich berou peníze na odměňování těch úředníků, kteří tam dneska jsou. Proč máme dneska kumulace funkcí, kdy lékaři například na plný úvazek jsou v nemocnicích nebo v praxích a následně na plný úvazek jsou zase na univerzitách? No protože jsou blbě nastavené tabulky toho odměňování, protože systém toho odměňování je od samého základu vlastně prolhaný a alibistický.

Tak to je všechno, co jsem k tomu chtěl zatím říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nemám další faktickou poznámku. Nyní do obecné rozpravy mám jako posledního zatím přihlášeného poslance Marka Bendu. Než dorazíte k mikrofonu, přečtu omluvu. Paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá dnes od 12 hodin do půlnoci ze zdravotních důvodů.

Prosím, pane poslanče Bendo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní navrhovatelko, vážená paní ministryně, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, já se málokdy hlásím příliš s těmi faktickými poznámkami, abych nezneužíval tohoto institutu, který, mám pocit, že se dramaticky nadužívá. Takže zareaguji krátce na rozpravu, která byla místy až bizarní, jako když už jsme se dostali až ke kandidujícím nebo nekandidujícím partnerkám. Ale to je jiná věc.***
Přihlásit/registrovat se do ISP