(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Baxu a připraví se pan poslanec Mašek. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Dobré popoledne. Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane předsedající, já jsem také jedním z těch, kteří jsou ve vztahu k tomuto návrhu zákona ve střetu zájmů, přiznávám to. Chtěl bych poděkovat panu předsedovi Bartošovi za to, že se ujal role zpravodaje v této věci, ale to mi nebrání v této chvíli vystoupit k tomu, abych okomentoval tady předchozí vystoupení poslanců z řad pirátů. A já bych to rád komentoval vlastně podobným způsobem, který už jsem jednou tady použil v době, kdy se projednával, prostřednictvím pana předsedajícího, váš návrh, pane předsedo Michálku.

Já prostě v tom, co říkáte vy, co říká pan Ferjenčík, co říká řada z vašich kolegů, vidím nějakou permanentní, trvalou nedůvěru vůbec v princip zastupitelské demokracie na komunální úrovni. To, že vy říkáte, že by měli občané rozhodovat v referendu fakticky proti svým voleným zástupcům o tom, jaké by měli mít platy, jestli by měli kumulovat funkce atd., znamená, že vy vidíte svět obecní politiky jako svět jakýchsi zlovolných politiků, kteří chtějí diktátorským způsobem spravovat obce a ještě za to nedej bože brát peníze, a vedle toho ti nebozí občané, kteří netuší, co ti jejich zástupci nahoře volí.

Pánové, já jsem kandidovat od roku 2002 v řadě voleb na komunální i krajské úrovni. Vždycky jsem před občany stál s tím, co si myslím, co říkám, co budu dělat, a myslím, že jsem byl jakoby velmi úspěšný. A v tom je ten princip. Ten člověk, ten politik předstupuje před občany a ptá se jich na to, co říkají jeho programu, jeho návrhu a tomu, co chce dělat. A to je princip obecní politiky. Pokud tomuto nerozumíte, tak potom neobhajujte zákony, které se obecní politiky nebo komunální politiky vůbec týkají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Jiřího Maška a připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych měl jednu připomínku, která navazuje hodně zpět, prostřednictvím pana předsedajícího na paní poslankyni Černochovou a také na pana poslance Kalouska. Pan poslanec Kalousek řekl, že o výši těch náhrad zastupitelů nebo platů zastupitelů vlastně rozhoduje nařízení vlády. Čili ano, je potřeba to centrálně řešit, pokud. Ale také platí, že je to i pro neuvolněné. A paní poslankyně Černochová prostřednictvím pana předsedajícího tady řekla, že se dostáváme do paradoxu, že potom ten neuvolněný, náš konkrétní případ, velké krajské stotisícové město, případ po několik měsíců teď asi neuvolněného náměstka a plat je právě podle toho nařízení vlády přes 40 000 korun. Ten neuvolněný nemá žádné píchačky, tam nám to nevadí, a my paradoxně uvolněného bychom dostali pod takovýto plat, pod takovouto odměnu. Je to naprosto nelogické.

Skutečně pojďme se tady bavit trošku jinak a systémově. Já nemám nic proti diskusi, jestli, pokud budou dvě volené funkce, tak diskutovat na téma, že druhá bude neuvolněná a že budeme samozřejmě odměňovat ty lidi podle vládního nařízení. To považuji za logické, ale takovéto zásahy, kdy si říkáme, že se to netýká europoslanců, že vlastně ti neuvolnění na tom nakonec budou lépe, to mně přijde opravdu nesystémové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní požádám o vystoupení pana poslance Ferjenčíka a připraví se pan poslanec Martínek. Tak vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na kolegyni Černochovou a kolegu Baxu. Tak za prvé, já jsem byl tři roky stejně jako Jakub Michálek v Zastupitelstvu hlavního města Prahy a troufnu si říct, že něco vím o tom, jak komunální politika minimálně na té pražské úrovni funguje. Za to naše působení se nám povedlo zvednout výsledek Pirátů z 5 na 17 %, takže myslím, že jsme byli také poměrně úspěšní. Takže to je jedna poznámka k tomu.

A dále považuji za velmi nefér poznámku kolegyně Černochové vůči některým pirátským političkám. Dovoluji si upozornit, že obě zmiňované pirátky vstoupily do pirátské strany předtím, než se staly partnerkami našich politiků. (Smích a potlesk v sále.) A myslím si, že je zvláště od ženy velmi neuctivé vůči ženám shazovat ženy jenom na partnerky jejich manželů místo toho, aby je považovala za samostatně myslící bytosti. Ostatně např. Lydie Bartošová se se svým mužem často politicky neshodne. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Martínka a připraví se pan poslanec Bartoš. Tak prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já tady prvně chci podpořit, že jistě každý má právo kandidovat, ať je to kdokoliv, což asi zrovna nesouhlasí s tím, co tady někdo říká. Na druhou stranu bych chtěl ještě vyvrátit nějaké fake news, nějakou demagogii, která tu i padá. Konkrétně bych chtěl korigovat třeba výrok pana místopředsedy Fialy o tom, kdy označil Jana Husa tak, že vlastně kumuloval odměny. Tak bych tady využil rozhovor s vědeckým tajemníkem Centra mediavelistických studií Filosofického ústavu Akademie věd České republiky historikem Pavlem Soukupem, který na otázku, jak na tom byl po materiální stránce Jan Hus v dobách, kdy kázal v Betlémské kapli pro tisíce lidí, současně působil jako vysokoškolský pedagog a později dokonce i jako rektor Univerzity Karlovy. Z toho učitelského působení mu vlastně nešel žádný plat. Na středověké univerzitě jako profesor nebo jako rektor neměl žádný příjem. Záleželo na tom, jestli dostal místo v nějaké profesorské koleji, což Hus dlouho neměl. Učitelé na univerzitě žili z nějakých církevních odměn, žili z toho, že byli někde faráři nebo měli další funkce v církevní správě. Jan Hus měl příjem jako kazatel a správce Betlémské kaple. Ten příjem z Betlémské kaple odpovídal průměrnému příjmu pražského faráře. Hus proto netrpěl nouzí, ale je třeba říct, že bohaté fary v Praze tehdy vynášely mnohonásobně více.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak a nyní požádám o vystoupení pana poslance Bartoše a připraví se dále na faktickou pan poslanec Baxa a pan poslanec Fiala, místopředseda Sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych chtěl jenom v krátkosti doplnit kolegu Ferjenčíka z Pirátů. U nás kandidátky, které jsou často otevřené i pro nestraníky, nebo dokonce pro lidi, kteří jsou angažováni v jiné politické straně, jsou otevřené, lidé se do nich hlásí a procházejí transparentními primárními volbami. Když tady byla zmíněna moje žena, ona je předsedkyně na Praze 2, a hovořit o tom, že politické klání je jakési nasazení, nebo poukázat na fakt kumulace jako cílenou kampaň, kterou Piráti vedli - prostě pokud řeknete o něčem, že to je bílé, tak je to pravda. A já jsem si nevšiml, že bychom šli někde nějakým agresivním vystupováním nebo rétorikou, a skutečně mě mrzí, že ve společnosti, která je velmi silně zaměřena, já bych skoro řekl až většinově šovinistická, prostě svádíme tady debatu o tom, jestli politička může reprezentovat pirátskou stranu ve volbách na Praze 2, nebo nemůže a jaký to má vztah k tomu, jestli jsem tři roky sezdaný, nebo nejsem, protože Lydie byla v pirátské straně už před pěti lety jako členka a při přijímání mě neznala. V té straně působila dva roky, aniž bychom spolu cokoli my dva na úrovni vztahové řešili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní požádám o vystoupení místopředsedu Sněmovny Petra Fialu. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Často se tady říká, že to bude opravdu krátké, a není to krátké, ale to moje vystoupení vážně bude krátké. Děkuji panu kolegovi Martínkovi prostřednictvím pana předsedajícího, že téměř slovo od slova potvrdil to, co jsem říkal, a vyvrátil to, co jsem neříkal. Tak to prostě je. A pokud jsem přivedl kolegy z klubu Pirátů k tomu, že se detailněji seznamují se středověkem, s argumentací historickou, s tím, jak žil Jan Hus, tak mě to jako celoživotního učitele jenom těší. (Potlesk v lavicích ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla zatím poslední faktická, takže se vrátíme do standardních přihlášek. S přednostním právem pan poslanec Faltýnek, předseda klubu ANO, a připraví se pan poslanec Jelínek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP