(12.10 hodin)
(pokračuje Michálek)

Mě zaujala jedna věc, že když jsem předkládal návrh já a dalších více jak 50 poslanců, tak že vláda mi k tomu dala negativní stanovisko a řekla, že to může porušovat základní právo na odměnu za práci. Teď když ho předkládá paní kolegyně, a já jsem tedy pod tím také podepsán, tak už jsme dostali souhlasné stanovisko, že to je v pořádku, a vešlo se to do jednoho odstavce. Tak já děkuji, že vláda je natolik flexibilní, že tuto dobrou myšlenku podpořila a že si ji bere za svou, že se k ní hlásí. Samozřejmě v tom návrhu jsou drobné nedostatky, opomenutí oproti tomu původnímu návrhu, jako jsou ty už zmiňované dozorčí rady nebo to, že nadále je možné kumulovat funkce krajských radních a komunálních radních, takové případy také jsou známy, ale jsou to věci, které se podaří, doufám, doplnit během druhého čtení pozměňovacím návrhem. A já si i cením toho, že paní předkladatelka už přislíbila ochotu se podílet na přípravě takovýchto návrhů. Cením si toho, že tento návrh tady projednáváme a že ho předložila skupina poslanců ANO. My na něm budeme spolupracovat, stejně jako jsme spolupracovali teď například na mimořádné schůzi k platům politiků s SPD, my budeme spolupracovat se všemi politickými stranami, se kterými se překrývá náš program.

A poslední věc, kterou bych vám rád řekl, je velmi zajímavá. My totiž nejsme první v historii, kdo by řešil tento problém. Tento problém se řešil už někdy ve 14. a 15. století, kdy se vystupovalo proti tzv. mnohoobročnictví, kdy existovali církevní hodnostáři, tehdy i mocenští hodnostáři samozřejmě, kteří měli spoustu a spoustu, pět a více farností a kumulovali ty platy a požitky z jednotlivých farností. A toto je přesně ta věc, proti které vystupovala jedna z hlavních postav naší historie, a to je Jan Hus, který systematicky kritizoval tento nežádoucí fenomén mnohoobročnictví. (Oživení v sále.) Takže pokračujme v tom, dámy a pánové! (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Michálek. Máme tady čtyři přihlášky k faktickým poznámkám. Pět. Nejprve předseda ODS Petr Fiala, následně se připraví paní poslankyně Černochová a pan poslanec Kupka. Dál to zatím nebudu číst. Pane předsedo, pane místopředsedo Sněmovny, prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Budu reagovat na vystoupení pana předsedy Michálka. Musím říct, že já jsem samozřejmě na demagogii z české politiky zvyklý, takže mě to nepřekvapuje. Nicméně se nesmířím s tím jenom tak a budu vždycky demagogii nazývat demagogií. Takže je demagogie tvrdit, že jsem řekl, že je proti principu parlamentní demokracie zabývat se tímto návrhem, nebo dokonce nějak omezovat platy politiků. O tom se samozřejmě můžeme bavit a je to v pořádku. Ale proti principům parlamentní demokracie je, a to jste naznačovali v některých vystoupeních, vytvářet takové mechanismy hodnocení práce poslance, kdy bychom to dělali navzájem nebo dělali na základě nějakých formálních kritérií a nedělali to voliči, kteří jsou k tomu jediní oprávnění. To je vše, co jsem řekl, a na tom nadále trvám.

A pane předsedo Michálku, nezlobte se na mě, ale srovnávat mnohoobročnictví s volenými funkcemi, je opravdu směšné a komické. A když jste zmínil, a já se nebudu tady pouštět do nějakých historických výkladů, Jana Husa, tak Jan Hus byl samozřejmě kazatelem, všichni to víme, ale také stál v čele Vysokého učení pražského. To také všichni víme. Takže dělal dvě funkce. A já myslím, že je zvládal docela dobře. (Pobavení a potlesk poslanců ODS a ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy paní poslankyně Jana Černochová, připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych možná jenom požádala pana poslance Michálka, pana předsedu klubu Michálka, když slavíme sto let výročí založení Československa, aby se třeba podíval do těchto dějin, jak působili starostové a tehdejší poslanci, jestli mohli kumulovat funkce, jestli naopak to bylo žádoucí, nebo nebylo žádoucí. Protože to je historie, která by nás měla zajímat a na kterou jsme se i v našem právním řádu několikrát odkazovali. Víte, mně to vůbec z úst pirátů přijde strašně pokrytecké. A já bych možná chtěla připomenout to, že já jsem na Praze 2 prošla referendem a vyhrála jsem ve volbách s 32,3 % hlasů, a to přesto, že piráti na Praze 2 proti mně jeli intenzivní kampaň právě v tom, že jsem poslankyní a že kandiduji na starostku. A referendum dopadlo 32,3 %! A víte, co mně na tom přijde úplně nejzábavnější? Že ti stejní pánové, kteří proti mně používali toto v kampani, tak nekandidovali sami, ale nasadili proti mně svoje manželky, případně do Zastupitelstva hl. m. Prahy svoje přítelkyně. Takže prosím, zameťte si před svým vlastním prahem! (Pobavení a potlesk poslanců ODS a ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy faktické poznámky. Já přečtu jenom pořadí: pan poslanec Kupka, pan poslanec Pávek, pan poslanec Baxa, pan poslanec Mašek a pan poslanec Bartoš. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Martina Kupku. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Kupka: Dámy a pánové, já jsem chtěl také jenom velmi stručně reagovat na demagogii pana předsedy Michálka, protože si myslím, že to v této podobě nesmí takto v Poslanecké sněmovně zaznívat. Tady je přece jasné, že už dnes je možné, aby zvolení politici našli způsob, jak se s tím vypořádat. Existuje prostě institut neuvolněné funkce a velká část z nás to tímto způsobem využívá. Je to jeho odpovědnost.

Dovolím si reagovat ještě na pana předsedu Bartoše, který zmiňoval, že to, o čem se bavíme, má zároveň významný vliv na to, jaké prestiži a jakému respektu se politika těší. Přece na úrovni komunální politiky je to dáno tím, jak ten politik vystupuje, jaká konkrétní práce je za ním, jestli se podařilo zrealizovat plány, se kterými za veřejností přišel, jestli se mu také podařilo to veřejnosti srozumitelně sdělit, jestli dělá srozumitelnou politiku, a to přeci v těch volbách je vůbec nejvíc hodnocený parametr. A není to jedna záležitost. Platí, co tady zaznívalo jako obraz. Ano, na fotbalovém hřišti se může intenzivní hráč pohybovat velmi hbitě od první chvíle do poslední minuty, ale nemusí se dostat k míči. A v politice přece platí velmi něco podobného. Záleží na tom, jak ta práce ve výsledku vypadá, jak je schopen ji ten politik přesvědčivě sdělit veřejnosti, jak vystupuje. A v tomto směru samozřejmě volby rozhodují a dávají politikům, dávají nám jako politikům jasně buď důvěru, nebo nedůvěru. A je prostor na to, aby v současném právním řádu se prostě podle toho politici zachovali, a neztrácejme prosím zbytečně čas debatou, která ve výsledku nevede ke změně a k obratu i v tom, jak lidé věří, nebo nevěří politice.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji i za dodržení času. A nyní tedy pan poslanec Petr Pávek, připraví se pan poslanec Martin Baxa. Dále v pořadí je pan poslanec Jiří Mašek, pan poslanec Ferjenčík a pan poslanec Martínek. Pane poslanče Pávku, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl předkladatelů zákona zeptat, co to znamená úvazek. Já jsem si vědom toho, že všichni politici, a teď je jedno, jestli na komunální, krajské nebo vrcholové úrovni, skládají slib, a my jsme ho všichni složili a zase je jedno, na jaké úrovni, o tom, že budeme konat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A aplikovat na výkon těchto funkcí pravidla zákoníku práce o osmihodinové šichtě a o zmetkovosti, ke které může anebo nemůže docházet třeba u soustruhu, je naprosto nepřiměřené. A mě se to ani nedotýká jak poslance. Mě se to hrozně, ale hrozně dotýká za ty starosty malých obcí, u kterých také nikdo neposuzuje úvazek, když prostě po nocích ještě jezdí hasit, když od nevidím do nevidím řeší problémy místních spoluobčanů a toho komunálu. Ti lidé kolikrát vůbec ani nespí. To je prostě naprosto neuvěřitelné! Možná byste mi mohli vysvětlit, a jim, co to znamená úvazek. Možná byste mohli tedy navrhnout koeficient pro zvýšení pro každého malého starostu, která dělá víc jak osm hodin. Já tomu prostě nerozumím. Já nerozumím, jak se dá smíchávat pojem úvazku s výkonem funkce! A vy víte, že v politice je to funkce, je to i u nás, i my tady někdy pracujeme prostě 20 hodin denně a někdy máme volněji, tak jako lékaři nebo kdokoliv jiný. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP