(12.00 hodin)

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já ještě jednu takovou reminiscenci a vzpomínku. My, co jsme starší, si pamatujeme tu dobu, kdy se ty činnosti oprav třeba rodinných domků a tak dělaly pomocí fušek. A byly dva typy fuškařů. Ti jedni šli na hodinovou mzdu a ti druzí šli na úkolovou mzdu. Vždycky to byla prohra. Když to byla hodinová mzda, tak tam byli furt, akorát nic neudělali. Když to byla úkolová, tak to udělali rychle, ale zas to nevydrželo. A já si myslím, že tady ta debata je trošku o tom, co to znamená pracovat, jestli to znamená osm hodin denně pobývat v práci, nebo to znamená odvést nějakou práci. A odpověď na to asi neexistuje nějaká správná. Pokud já budu pobíhat jaksi na fotbalovém hřišti celý ten zápas, tak tam nepracuji, protože se v podstatě nepotkám s balonem. Pokud Ronaldo vyjde pět minut, tak dá branku a pracoval velmi intenzivně, protože rozhodl ten zápas.

Myslím si, že není úplně šťastné, abychom definovali to, čemu vlastně říkáme práce. A úplně se nemůžu ztotožnit s tím, že práce rovná se pobývání někde, na nějakém místě po určitou časovou jednotku, a pokud tam celou tu dobu pobývám, rovná se pracuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné poledne. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bartoň. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Rád bych se vyjádřil. Jak jsem tady tu debatu poslouchal, zaznělo, že starosta nebo místostarosta, spíše se bavíme o těch starostech a primátorech, že si nemůže zvolit, jestli ten plat bude pobírat v plné výši, nebo ne. Ono to tak trochu není pravda. Starosta si může zvolit, zdali bude neuvolněným starostou, což máme v zákoně. Rozdíl mezi uvolněným a neuvolněným starostou je pouze v platu, v ničem jiném. To znamená, pokud je ten poslanec nebo senátor natolik uvědomělý, myslí to s tou obcí dobře, tak může být klidně dále starostou, může být neuvolněným starostou a ty peníze, které ušetří tím, že bude neuvolněným starostou, může dát na uvolněnou další funkci. To znamená, bude mít svého dalšího uvolněného místostarostu, člověka, který je uvolněn z práce, stará se o tu obec, zastupuje ho v době, kdy je třeba v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu, a ta obec získá další placenou, plně placenou funkci navíc. To je ten neuvolněný starosta. A tento návrh de facto vlastně říká, že platy všech uvolněných starostů, kteří budou poslanci a senátory, budou na stejné výši, nebo podobné výši, jako pokud si zvolí to, že budou neuvolněným starostou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Přečtu jednu omluvu. Od 11 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá poslankyně Miroslava Němcová.

A nyní dvě faktické poznámky. Jako první požádám o vystoupení pana poslance Ivana Adamce a připraví se paní poslankyně Jana Černochová.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, hovoří se mi těžce k tomuto tématu. Jsem ve střetu zájmů. Jsem starosta šesté volební období. Všechny volby jsem vyhrál i absolutním počtem hlasů. Ale to jsem nechtěl říct.

Reaguji na svého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího. Není pravda, že starosta si může určit sám, zda bude uvolněný, nebo neuvolněný. To musí určit zastupitelstvo. Samozřejmě může to být jeho přání. Já jsem neuvolněným starostou. Říkám to znovu. A ty peníze, které šetří, rozhodně bych za to žádnou další funkci nezřizoval. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. I já jsem ve střetu zájmů, protože jsem působila dvě volební období jako místostarostka, a teď, pokud mě v pondělí zvolí zastupitelstvo, tak vstoupím do čtvrtého funkčního období jako starostka.

Víte, možná je to neznalost pirátů, neznalost, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, ale i neuvolněný starosta pobírá plat. Ten plat je o něco málo nižší než plat uvolněného starosty. A víte, co je největší paradox? Že pokud projde tento návrh, tak neuvolněný starosta bude mít vyšší plat než ten uvolněný. Takže na co si to tady hrajeme? Proč se tady tváříme jako pokrytci?

A můžete mi prosím odpovědět na otázku mého předřečníka pana poslance Munzara, jak je to s těmi evropskými poslanci? Proč ti tam nejsou?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A mám tady dvě faktické. Paní poslankyně Jana Mračková. Prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Já si dovolím v tuto chvíli reagovat na paní Černochovou vaším prostřednictvím. Ano, máte pravdu. Samozřejmě starosta, místostarosta může být neuvolněným. Musí to schválit zastupitelstvo. Je tam rozmezí 0,3- až 0,6násobek. Ale musí to schválit to zastupitelstvo. Pokud bude schválen tento návrh zákona, tak od prvního dne, když se hejtman, starosta, uvolněný zastupitel stane poslancem, tak od té chvíle bere pouze 0,4násobek uvolněného zastupitele. A ještě chci říct jednu důležitou věc. V návrhu je tam 0,4násobek. Samozřejmě veďme i diskusi o té výši. To je samozřejmě legitimní. Pokud to bude propuštěno do druhého čtení, tak samozřejmě i o této výši se jistě ta diskuse povede. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji vám. S faktickou poznámkou poslanec Mikuláš Ferjenčík a připraví se paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem jenom říct, co už vlastně řekla paní kolegyně Mračková, že ta hranice je dneska 0,6 u toho neuvolněného. Samozřejmě může to být i 0,3. Ale myslím, že ve většině případů z reálné praxe jde o snížení.

Co se europoslanců týče, já to klidně navrhnu ve druhém čtení. Myslím, že náš původní pirátský návrh tyto funkce také zahrnoval. Bohužel to tady kolegům vypadlo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní paní poslankyně Černochová s faktickou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla jsem tedy poprosit, aby navrhovatelé potvrdili, jestli to vypadlo a proč to vypadlo. Děkuji panu předřečníkovi panu Ferjenčíkovi za to, že by to případně navrhl. (Hluk v sále.)

A ještě jestli byste mě mohli poslouchat, jestli byste mi odpověděli na jednu otázku. Jak jsou tady řešeny úvazky na vysokých školách? Protože řada z vás působí ve školství, řada z vás působí ve zdravotnictví. A pokud platí tady ta domněnka kolegů, že není možné vykonávat na plný úvazek dvě profese, tak se chci zeptat, jestli tedy u někoho, kdo vyučuje a zároveň je poslancem, a možná vyučuje stejně hodin v týdnu, jako někdo jiný vykonává pozici uvolněného radního nebo starosty, já nevím, tak jestli v tomto ohledu na to ten návrh také myslí. A jak je to s lékaři? S lékaři, kteří si také zachovávají svoji praxi z logických důvodů, že samozřejmě jejich mandát poslanců je vázán pouze k funkčnímu období, pokud samozřejmě nebudou předčasné volby. Tak jak je to tedy u nich? Pokud se tady máme chovat všichni jako poslední spravedliví, tak buďme poslední spravedliví, ale vůči všem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další faktickou tady nemám. Vstoupíme do obecné rozpravy. S přednostním právem tady mám dvě přihlášky - pan poslanec Michálek, dále se připraví pan poslanec Faltýnek a bez přednostního práva je přihlášen pan poslanec Jelínek. Předseda klubu Pirátů, prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Takže o čem se tady bavíme? Bavíme se tady o tom, že jeden politik nebude mít dvě odměny za plný úvazek. Bude mít pouhých 140 %. 140 %, nikoli 200 %. To tady navrhuje ANO a Piráti. Proti tomu vystupuje ODS a říká, že to je - cituji - šílený nápad, nebo že to je porušení základního principu zastupitelské demokracie, nebo že si to tak voliči zvolili. Já si myslím, jestli chceme zjistit, co si o tom myslí voliči, tak ať přijde ODS s tím, že k tomu vypíše referendum, jestli má mít politik 140 %, nebo 200 %. Takhle poznáte vůli voličů. Přece volič, když hlasuje ve volbách, tak neřeší, kdo se dostane do jaké funkce, kdo co už má atd. Samozřejmě někde se to tam zmíní, ale není to řekněme věc, která by byla vždycky předem daná, protože tady máme i politiky, kteří se do té funkce, do uvolněné funkce, aby brali další plat, přihlásí po těch volbách. Takže i takhle to funguje. Celé to tedy jde shrnout, v zásadě myslím, že to nejlépe vystihl pan kolega Pávek ze Starostů a nezávislých, že to je tady takový boj o mateřské mléko. To si myslím, že to vystihuje úplně nejlépe. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP