(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Válková. Po ní jsem přihlášen s faktickou poznámkou já. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já si určitě potlesk nezasloužím, to předesílám. Já si totiž myslím, že je dobře, že jsme tohle téma otevřeli. Vůbec není právní, je to spíše takové sociální téma. Já jsem spolupodepsala tento zákon proto, po určitém váhání, že jsem si řekla, že, a ono to tady zaznělo už z úst mé kolegyně paní poslankyně Vildumetzové, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, je sociálně spravedlivý. Prosím, nepískejte. Myslím si totiž, že právě taková ta určitá výzva, nebo poslání, nebo v podstatě ta myšlenka, že by ti, kterým bude zkrácena odměna, ji vlastně symbolicky bez dlouhého uvažování dali ve prospěch těch ostatních, se mi líbila. V tomhle jsem byla vždycky, byť středová strana, tam jsem do hnutí ANO takhle vstoupila, že je to středová strana, se silným sociálním cítěním. A tady si osobně myslím, že obce a města si to zasluhují. To za prvé.

A za druhé velmi stručně dvě věty. Jako bývalá ministryně vám tady můžu stoprocentně říci, přiznám se, existuje tady indemnita, nemůžu být za to postižena, stojím za řečnickým pultíkem, skutečně jsem se nemohla věnovat naplno své poslanecké práci. Klouzavý mandát by byl skvělý, protože každý ministr, aby byl dobrým ministrem, musí sledovat svoji legislativu a nemůže se věnovat na sto procent tomu, čemu by se poslanec měl věnovat. To je obrovský rozdíl a na vlastní kůži jsem to pocítila. Myslím, že pan exministr spravedlnosti pan poslanec Blažek, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, by to mohl potvrdit a další také.

Takže já si myslím, že otevření toho tématu je důležité, a nemyslím si, že bychom se vzájemně měli osočovat a rozhořčovat. Prostě v České republice to dořešené není, třeba jako v Německu to dořešené je.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan místopředseda Fiala. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já ve své faktické poznámce budu reagovat na dvě věci.

Nejprve na pana předsedu Kalouska, jehož si vážím za to, že většinou poslouchá bedlivě diskusi a reaguje adekvátně. Tentokrát se omlouvám, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedajícího, tentokrát jste na mě adekvátně nereagoval. Já jsem opravdu nezpochybňoval to, že se zabýváme projednáváním tohoto zákona, ani ten návrh jako takový. To samozřejmě není proti principům parlamentní demokracie. Já jsem varoval před určitou argumentací, kterou tady použili někteří kolegové a která by mohla směřovat k tomu, že různými formálními postupy anebo sami sebe navzájem budeme hodnotit, zda jsme pracovití, nebo nepracovití politici, a to skutečně přísluší jenom občanům, našim voličům, a na tom trvám.

A ta druhá poznámka se týká vystoupení pana předsedy Bartoše. Já bych velice varoval před takovým zjednodušením, že to, že někdo nejde k volbám, vyjadřuje to, že nevěří těm politikům a té konkrétní komoře nebo tomu konkrétnímu zastupitelstvu. To tak prostě není. My nesmíme v demokracii stavět hlas nevoliče nad hlas voliče. To by byla obrovská chyba. Důvodů, proč lidi nechodí ke konkrétnímu typu voleb, je celá řada. A někdy to nemusí být nespokojenost s politikou. Někdy je to naopak celková spokojenost, která vede až k lhostejnosti a neuvědomění si významu vlastního hlasu. A velmi častou příčinou, jak víme z různých studií, proč lidé nechodí k volbám, je přílišná četnost těch voleb. Nad tím by třeba měli přemýšlet všichni, kteří chtějí ještě další přímé volby a další prvky přímé demokracie zavádět do toho systému. Protože tím výsledkem by pravděpodobně bylo, že se účast lidí v jednotlivém typu voleb ještě dále sníží.

Takže prosím, abychom ty věci nezjednodušovali, ale hlavně abychom hlas nevoliče nestavěli nad hlas voliče. Není tomu tak. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl nejdřív zareagovat vaším prostřednictvím na pana předsedu Bartoše, případně na pana kolegu Ferjenčíka. Vy jste tady řekli, že chcete zdůvěryhodnit českou politiku. Ale myslíte si, že to uděláte tou politikou, že nutíte neustále ty ostatní, aby se permanentně z něčeho vyviňovali? Vždyť lidé v těch městech vědí, koho volí. Vědí, že mají za starostu poslance. A pokud je ten člověk úspěšný v tom svém daném městě a zaslouží si důvěru lidí a lidé mu dají důvěru, tak proč bychom ho měli za to nějak trestat?

Ale já jsem se přihlásil ještě kvůli jedné věci. Já se chci zeptat předkladatelů: Proč v tom návrhu nejsou poslanci Evropského parlamentu? Proč to rozlišujete? Poslanci Evropského parlamentu, teď jsme tady měli možného kandidáta na pražského primátora jako poslance Evropského parlamentu. Proč to tam není? Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádná další přihláška s faktickou poznámkou zde není. Přejdeme k rozpravě. Přihlášeni jsou pan předseda Kalousek, pan předseda Michálek a pan poslanec Jelínek. Prosím pana předsedu Kalouska. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, my v této debatě velmi často argumentujeme tím, že tak či onak rozhodli voliči, ať jim do toho nemluvíme. To si samozřejmě myslím, že nemůžeme a že voliči rozhodují o tom, že chtějí, aby ten či onen vedl jejich obec či kraj. Ale už nerozhodují o těch odměnách. O tom nerozhodují voliči. Pokud byste si chtěli udělat test, tak bychom mohli udělat takový průzkum, kolik by si voliči přáli, aby brali jejich uvolnění zastupitelé v obcích, v kraji a na centrální úrovni, a možná bychom se velmi divili. Prostě o těch odměnách se rozhoduje v centru buď zákonem, nebo nařízením vlády.

Já zahájím tvrzením, že dvě uvolněné funkce nelze dělat stoprocentně na full time. Je možné teoreticky dělat dvě zaměstnání na full time, pokud někdo dokáže skutečně makat 16 hodin denně, ale dvě uvolněné funkce, kde se člověk zavazuje k tomu, že tím, a správně to tady zaznělo, bude žít a nebude se dívat na pracovní dobu, tak prostě na full time dělat nelze. Na té centrální úrovni to pokládáme za samozřejmé. Nikoho nenapadne, že by měl brát poslanec plat, když je i ministr nebo senátor. Prostě ministři berou plat ministrů a funkci poslance a senátora dělají zdarma, protože obě dvě ty funkce dělat na full time nejde. Když jsem byl ministr financí, tak jsem tady sedával jako ministr financí, ale opravdu jsem nevykonával funkci poslance. Neměl jsem nárok na dva platy.

Poslanci, hejtmani i starostové jsou placeni dominantně ze tří daní. Jsou to takzvané sdílené daně, je to DPH, daň z právnických osob, daň z fyzických osob, podle rozpočtového určení daní se tím pak plní jednotlivé rozpočty. A každému člověku je úplně jedno, kolik odvádí do toho či onoho rozpočtu, protože mu nejvíc záleží na tom, kolik mu stát sebere organizovaným násilím, kterému se říká daňová legislativa. Ale v každém případě všechny tyhle funkce samozřejmě platí občan. A jestliže o něm rozhodujeme z centrální úrovně, nerozhodují si o tom ta zastupitelstva sama, tak je tahle diskuse legitimní.

Já tedy velmi prosím, abychom, byť si nemyslím, že ten návrh je ideální, zkusili bez emocí ho propustit do druhého čtení a vedli o něm debatu ve výborech a pokusili se ho oprostit od emocí, které tady zjevně cítím, a na závěr se třeba rozhodli, že ne, na závěr se třeba rozhodli, že je třeba úplně změnit systém, tohle je parametrická změna, a začali pracovat na změně toho systému. Ale utnout tu diskusi zamítnutím tohoto návrhu zákona bych pokládal za nešťastné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan poslanec Válek. Po něm budou následovat přednostní práva pana předsedy Michálka a pana předsedy Faltýnka. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP