(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já vystoupím na pana Ferjenčíka, protože jsem byl zmíněn, že kumuluji funkce. Tak chci říct, že funkce nekumuluji, protože primátorem města jsem byl 12 let a vzdal jsem se funkce 8. ledna. Takže jsem asi dva měsíce kumuloval tuhle funkci. Moje účast na hlasování je přesně tak, jak tady říkali mí kolegové, a jestli je o něco nižší, než je průměr, tak je to dáno tím, že vykonávám taky jiné povinnosti v rámci funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny. A jsem přesvědčen o tom, že ten váš veřejný lynč, který teď tady děláte na poslance, tak to je jenom předzvěst toho, co by se dělo, až by vaše šílené nápady prošly. Děkuji. (Potlesk i volání zejména z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mé kolegyně a mí kolegové byli v uplynulých komunálních volbách velmi úspěšní. Buď obhájili své posty, zvítězili ve svých městech a obcích, nebo je dobyli a zvítězili. A představte si, že každý z nich to řeší jinak. Někdo je uvolněný, někdo je neuvolněný, někdo ty peníze daruje zpátky svému městu do městského rozpočtu. Nebudu zveřejňovat a říkat, kdo dělá co. Je to normální a funguje to. Pokud mají městská zastupitelstva takovou starost o svůj rozpočet, ať toho člověka nezvolí do svého čela a ušetří 100 % případně jeho kumulovaných peněz.

Sama jste mluvila, paní předkladatelko, o tom, jak je to skvělé, jak ti starostové přinášejí svoji zkušenost, ale peníze za to brát nemohou. To fakt skutečně pokulhává. Já nechci srovnávat plat neuvolněného a 40 % uvolněného. Ta debata je úplně potom jiná. A nechci útočit na neuvolněné členy zastupitelstva. Ale to fakt nemá žádnou logiku.

A musím se připojit. Neznám pitomější statistiku jako předseda klubu, než je účast na hlasování. Vezměme si tuto schůzi. Končíme druhý týden, nemáme ani 200 hlasování a z toho asi 60 nebo 80 bylo typu, jestli se začne ve dvě, nebo ve tři, jestli bude bod 1 před bodem 2 nebo bod 3 před bodem 2. To jsou tzv. procedurální hlasování, podívejte se sami. Neznám pitomější statistiku. Co je mnohem cennější, aspoň pro normální standardní politickou stranu, jestli mé kolegyně, kolegové jsou schopni obhajovat náš politický program, přinášet pozměňovací návrhy, přesvědčovat vás i případně své voliče o tom, že hájíme jejich zájmy. Já jsem se nesetkal s voličem, který by si sjížděl jistinu hlasování a říkal: Ježiš, ten je výborný, ten má 99,9! - A říkám: A kolikrát vystoupil? No, jednou. A víte, co řekl? Slibuji. (Velký smích v sále.) Ale pak podle té statistiky je to nejlépe pracující poslanec!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane předsedo, čas. Děkuji. Pan poslanec Válek, po něm paní poslankyně Procházková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tak já jsem pochopil, že nemá smysl se hlásit do diskuse, protože teď už to bude jen o těch dvouminutovkách.

Tak principiálně bych chtěl jenom říct, že jsme všichni na stejné lodi a dostali jsme se z toho období, kdy bylo důležitější, aby sousedovi chcípla koza, než abychom se snažili a měli jsme ty kozy dvě, do toho období, kdy se snažíme, abychom měli kozy dvě, a je nám úplně jedno, jak se má soused. Doufám, že jsme všichni na stejné lodi a snažíme se dělat proti tomu všechno, abychom si navzájem nezáviděli a abychom byli se svým vlastním životem spokojeni. A všechno, co proti tomu vytváří jakékoli legislativní návrhy, tak mně neskutečně, ale opravdu neskutečně vadí. A je mně líto, že to zaznívá z úst lidí, kterých si osobně velmi vážím, kvůli jejich názoru, přesvědčení a z různých jiných důvodů.

Já bych byl poslední, který by měl hájit ministryni, ale udělám to, protože paní ministryně tady sedí současně jako poslankyně a hlasuje jako poslankyně. A já znám řadu činností, kdy ten člověk je v takovéhle funkci, koneckonců všichni vysokoškolští kantoři, kteří jsou současně lékaři, znají tuto situaci celou dobu od revoluce. Prostě tak to je.

A já bych chtěl říct závěrem jednu jedinou věc. Já bych byl strašně nerad, abychom se začali zase vracet k heslu - každému podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. Ono to znělo hrozně hezky, ale vzpomeňte si, kam to došlo, kam jsme to s tímto heslem dopracovali. (Ozývá se potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Procházková, po ní pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Já se svého slova vzdávám, abychom se dostali k těm dalším důležitým normám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, po něm pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl stručně reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Bauera, který mluvil o klouzavém mandátu. Tak poprosím, kolego, poslouchejte mě, já jsem také mluvil o klouzavém mandátu ve svém vystoupení. Já myslím, že to, že ministři mají extrémně nízkou účast na našich jednáních, je problém, a myslím, že klouzavý mandát je správné řešení tohoto problému. A to jsem už řekl ve svém vystoupení.

A dále bych chtěl poprosit kolegy, kteří nepovažují za důležité sem chodit a hlasovat, aby si to dali i na předvolební billboardy a dali si tam: budu tady na dvou třetinách hlasování, budu tady na 40 % hlasování. A pokud je pak lidé zvolí, já to budu respektovat. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Bartoš, po něm pan předseda Kalousek, faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Tady zaznívá řada návrhů, které by se měly řešit, ať je to klouzavý mandát, ať je to reálně hlášení nemocenské, pokud je poslanec nemocný, aby ho někdo nemlátil po hlavě tím, že třeba někde je v regionu nebo dělá bůhvíco. To všechno tady v té sněmovně zaznívá. Teď probíráme tedy kumulace platů. Já bych se k tomu vrátil.

Jenom moje drobná reakce k tomu, co zde řekl pan předsedající. To, že to těm lidem nevadí, není pravda. A bohužel i lidé, kteří sem chodí, kteří se věnují své práci, se vezou s těmi, kteří třeba to nedělají tak, a veze se s tím celá Sněmovna. A projevuje se to na volbách, že lidé nevěří politikům a snižuje se volební účast. A když se tady operuje senátními volbami, tak druhé kolo senátních voleb ukazuje, že prostě ten nezájem už je tak absurdní, že stačí několik tisíc hlasů, aby se člověk stal senátorem v druhé komoře tohohle Parlamentu. Takže to, že ti politici neodvádějí svoji práci nebo nějakým způsobem občané nejsou spokojeni, se projevuje rezignací na politiku. Pak můžou vyhrávat různí populisté nebo ten, kdo má nejlepší marketingovou kampaň a reálně neodvádí tu nejlepší práci. Takže nespokojenost voličů se projevuje nezájmem o politiku a nízkými volebními účastmi v jednotlivých dílčích volbách, zejména tedy ve druhém kole senátních voleb.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Beitl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já v rámci faktických připomínek. Jsem přihlášen ještě do diskuse, ale v rámci faktických připomínek jsem chtěl zareagovat na pana předsedu Fialu, který řekl, že tento návrh popírá principy zastupitelské demokracie. To by měl stoprocentně pravdu, kdyby o platech uvolněných funkcí na komunální úrovni rozhodovala ta obecní zastupitelstva, kdyby o platech na regionální úrovni rozhodovala ta konkrétní krajská zastupitelstva. Ale to není pravda. O platech jak našich, tak uvolněných krajských zastupitelů, tak uvolněných komunálních zastupitelů, rozhodujeme my. Zákonem. Protože o nich rozhodujeme my, tak je jakákoli... Pardon, nařízením vlády. Rozhoduje se nařízením vlády. Rozhoduje se, promiňte, podzákonnou normou, ale rozhoduje se centrálně. A protože se rozhoduje centrálně pro ty komunální i regionální politiky, tak je také zcela legitimní centrální úprava, ať už se nám líbí, nebo ne. Kdyby to tak nebylo, kdyby si to zastupitelstva stanovovala sama, tak ať jim dají třeba víc při kumulaci funkcí. A nic nám do toho není. Ale je to prosím centrální úpravou. Takže jakákoli centrální změna je legitimní. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Beitl s faktickou poznámkou, po něm paní poslankyně Válková také s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážené dámy, vážení pánové. Vážená kolegyně Vildumetzová prostřednictvím pana předsedajícího, my se známe nějaké roky, já vás mám taky rád, ale v tomhle zákoně vás tedy opravdu nenacházím. Říci, že obecní rozpočty ušetří tím, když se zkrátí plat úspěšnému starostovi, který je členem Sněmovny... Já vám můžu říct takový příklad. Já se považuji za úspěšného starostu, dvakrát jsem komunální volby vyhrál, vyhráli jsme je teď, nicméně byli jsme obejiti jako vítěz voleb a ta nová koalice, ve které jsou mimochodem i Piráti, už si připravuje asi jedno uvolněné místo a další odbor radnice, který bude stát miliony korun. Takže ta úspora přece je o tom úspěchu a úspěch na komunále je o práci a o výsledcích.

A ještě ke kolegovi Ferjenčíkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Vy tady používáte neustále ten - hledám vhodný přívlastek, radši ho nepoužiji - pojem chodit do práce. Já co jsem v politice, tak do práce nechodím, já tou prací žiju. Děkuji. (Potlesk ze střední a z pravé části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP