(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, dámy a pánové, o klid, ať se můžeme věnovat projednávání tohoto bodu!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to považuji za nefér útok a závist úspěšným politikům. Můj kolega Stanislav Blaha byl na operaci a dlouhodobé rehabilitaci. Tak si aspoň zjistěte fakta, než budete napadat některého kolegu ze zdravotních důvodů. Buďte tak hodný, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy! (Silný potlesk především levé poloviny sálu.)

Operace ramene a následná rehabilitace určitě nesouvisí s kumulací funkcí. To je bezesporu. A navíc pan poslanec Blaha kandidoval před měsícem - a co myslíte, jak dopadl? Vyhrál! Přestože všichni opoziční oponenti včetně pirátů na to poukazovali. A přesto komunální volby vyhrál. Tak nebuďte chytřejší než voliči v Uherském Hradišti! Ti moc dobře vědí, koho si vybrali a koho zvolili. (Silný potlesk především levé poloviny sálu.)

Ale druhý případ. Když se bavíme o tom pokrytectví, přece ani učitel nemůže učit, když je poslanec? Nemůže mít úvazek? To je taky placen z veřejných zdrojů.

Bylo hezké, že pan předseda Bartoš mě poučil, že v privátním sektoru si každý rozhoduje, jak chce. S tím já souhlasím, já jsem o privátním sektoru vůbec nemluvil. A nemluvil jsem o poslancích, kteří pracují v privátním sektoru. A souhlasím s tím, že to je věc toho zaměstnavatele. Ale problém těch dozorčích rad, o kterých jste se bavil, co tam dělají ti politici - otázka zní úplně jinak. Co dělá ten člen dozorčí rady? Bez ohledu na to, jestli je to politik, nebo politiky nominovaný. To je správná otázka každého majitele, který má dozorčí radu, a má se ptát každý majitel, ať už privátní, nebo veřejný. A ne jestli je to politik. Může tam být politik, který to dělá dobře, může tam být politik, který tam nedělá nic, ale může tam být někdo, kdo není politik, a taky tam nedělá nic! Ale to už piráti neřeší, protože populární je ukazovat na politiky.

Takže správná otázka je, jestli tam ti lidé odvádějí práci. A k tomu je vlastník! V tomto případě zastupitelstvo. A neřešte pořád Prahu! V mnoha městech jsou ty dozorčí rady za dva tři tisíce měsíčně. Tak furt neřešte Prahu s milionovými odměnami.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane předsedo, čas vypršel. S faktickou poznámkou pan poslanec Plzák, po něm jsem přihlášen já, takže poprosím někoho z místopředsedů, aby mě v době mé faktické poznámky vystřídal. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Nejdřív k mé milé kolegyni. Já vás mám rád prostřednictvím pana předsedajícího, ale přece to neznamená, že musím se vším stoprocentně souhlasit. A tady nevím, jestli úplně stoprocentně souhlasit.

Ale já jsem se k té faktické poznámce přihlásil kvůli kolegovi pirátovi, který říkal, že když se ve městě nic neděje, tak starosta nemá co na práci atd. Já jsem mu chtěl říct, jak je to třeba na těch mých službách. Já dostávám za každou službu stejně zaplaceno a ve zdravotnictví není žádný byznys plán. A prostě stane se mi, že operuji do dvou do noci, ale stane se mi taky (ťuká na pultík), že mám někdy klid. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka místopředsedy Sněmovny Petra Fialy. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedající. Já reaguji na vystoupení pana předsedy Bartoše, pana poslance Ferjenčíka a některých dalších a chci je - a u mě je to tedy s velkým znepokojením - prostřednictvím pana předsedajícího upozornit na jednu věc: Páni kolegové, vy máte samozřejmě možnost říkat, co chcete, a já to plně respektuji. Ale jsem povinen, cítím tu povinnost z hlediska svého svědomí vás upozornit, že se tady teď dotýkáte základních principů zastupitelské demokracie.

Vy nemáte co posuzovat práci ostatních kolegů! My se tady nemáme usnášet na tom, že někdo chodí víc do Polanecké sněmovny a kdo méně, někdo pracuje více v zastupitelstvu a někdo méně. To prosím není náš úkol. Je jediná skupina lidí, která to může posoudit, a to jsou voliči. Neosobujte si to právo, které mají pouze voliči. Jinak nebezpečně narušujeme principy parlamentní demokracie a s tím já se smiřovat nebudu. (Potlesk především z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Petrovi Fialovi. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Milan Feranec. Připraví se paní kolegyně Mračková. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Feranec: Dobrý den, děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se snažil tu debatu trošku uklidnit, byla teď taková emocionální. Ano, ten zákon není o zákazu kumulace funkcí, o tom rozhodují voliči. To skutečně nemáme jim do toho co mluvit. Na druhé straně je pravdou, že přece uvolněný radní, já teď budu brát Olomouc například, kde bydlím, a poslanec, je práce na full time. To tak skutečně je. Ale pochopitelně pokud někdo dělá obě práce a stíhá, všechna čest. Ale ten zákon je o tom, že vyvrátíme podezření, že tito lidé to dělají kvůli penězům. Oni to budou dělat dál, ze srdce, protože to chtějí dělat. Tak alespoň vyvrátíme to podezření. To je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Mračková Vildumetzová, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já navážu na mého předřečníka a ráda bych také zdůraznila, že tady nejde o kumulaci funkcí, ale o kumulaci odměny. Pokud tento návrh zákona bude schválen, tak 60 % odměny uvolněného zastupitele zůstane v rozpočtu měst, obcí a krajů. A tyto finanční prostředky samozřejmě pak budou využity dále. Dneska dochází k tomu, že když někdo kumuluje ty funkce, tak že dává finanční prostředky na třeba charitativní účely, ale myslím si, že takto je to opravdu správné, aby finanční prostředky zůstávaly v rozpočtech měst, obcí a krajů. A myslím si, že je to i spravedlivé. A uvedu jeden konkrétní příklad. Když je například Klára Dostálová v pozici ministryně a v pozici poslankyně, tak dostává pouze odměnu za tu ministerskou funkci. Za výkon funkce poslankyně dostává pouze finanční prostředky na kancelář, na asistentku atd. Ale za výkon funkce poslankyně již nic nedostává.

Já jsem přesvědčena, že tento návrh zákona je opravdu spravedlivý a že je správný, a myslím si, že jakoby konečně vyřeší i to, samozřejmě že bude na daném člověku, zda si rozhodne, zda bude kumulovat funkce, nebo ne. Děkuju vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Balaštíková, po ní pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolila reagovat na svého předřečníka pana Ferjenčíka. Pane kolego, z vás hovoří prostřednictvím pana předsedajícího opravdu mládí a nezkušenost. Protože já, pokud tady nesedím, tak vám mohu říci, že vyřizuji některé věci, které z 95 % souvisí s mou prací poslance. A je to o tom, kolik práce tady děláte, jak důležité jsou ty úkoly a kolik si třeba vyžadují jednání i mimo areál Sněmovny. A já nemohu nutit některé ostatní kolegy, aby se se mnou setkávali zásadně večer, až Sněmovna nezasedá. Takže dovoluji si vám připomenout, buďte tak laskav a nekritizujte, když vůbec nemáte o té práci ani páru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bauer, po něm pan místopředseda Hanzel. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, věřil jsem, vidím, že velmi naivně, že nikdy na půdě Poslanecké sněmovny neuslyším z úst nějakého poslance nebo poslankyně slova, která dávají do souvislosti účast na hlasování s výkonem a kvalitou poslaneckého mandátu. Není nic horšího, než když to nějaký poslanec nebo poslankyně vysloví. Není nic naivnějšího a dětinštějšího, vážený pane kolego Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedajícího, jestli si tohle myslíte. To byste se pak musel na tu sjetinu také podívat a říci, že třeba účast pana premiéra Babiše je 37 % a že špatně vykonává svůj mandát. A to byste pak museli otevřít třeba otázku klouzavého mandátu - jestli má být současně poslanec a zároveň ministr nebo premiér. Ale moc vás prosím, já jsem věřil, že tady ta slova nikdy z úst poslance nezazní, nedělejte to. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Hanzel, po něm pan předseda Stanjura. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP