(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bauer, po něm pan předseda Stanjura. Faktické poznámky pokračují. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já také v letošním roce slavím už dvacet let členství v městském zastupitelstvu. Já jsem se v minulosti té problematice věnoval a musím říci, že jsou státy, které jsou i blízké v Evropě, kde ta funkce dokonce je možná, jako je například Francie, kde každý významnější starosta nějakého města je zároveň členem zákonodárného sboru. Je třeba situace v sousedním Německu, kde kumulace funkcí vůbec není povolena, není možné, aby starosta města vykonával zároveň funkci poslance Bundestagu.

Já jsem pozorně poslouchal úvodní řeč paní předkladatelky a chtěl jsem se zeptat na tu logiku. V úvodní řeči zaznělo: Velmi často ti, kteří jsou součástí územně správních celků jak na úrovni obcí, tak krajů, profesně rostou, velmi často se přihlašují do diskuse, ta kumulace funkcí jim prospívá, protože předávají informace z obce, z kraje, na půdu Poslanecké sněmovny, ale i obráceně, a z toho důvodu, vážené dámy a pánové, přicházíme s naším návrhem, že jim odebereme 60 % jejich platu. - Řekněte mi tu logiku. Já jsem tam tu logiku nenašel.

Kdybyste přišli s návrhem a la německý model, že kumulace funkcí starosty města nebo starosty města nebo obce od nějaké úrovně není dovolená, a přicházíte s tímto návrhem, tak tomu bych ještě rozuměl. Pravděpodobně bych s tím nesouhlasil, ale rozuměl bych tomu. Ale kvitovat, že je to ku prospěchu obou stran, a z toho důvodu přicházím s tím, že jim seberu ty peníze, je prostě pro mě neakceptovatelná argumentace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Bartoš, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My jsme se s kolegou nedomluvili, takže mi vzal tu pasáž o střetu zájmů, kdy se dá vymezit a zaměnit kumulaci funkcí zákonem. Ne že bych to podporoval, to je čistá cesta. Ale pan zpravodaj to řekl ve svém slově úplně jasně, to je zákon o kumulaci, o zákazu kumulace platů. Podle mne to úplně stačí k tomu, abychom pro takový zákon nehlasovali.

Netvařme se, že jsme rozumnější než voliči. Voliči velmi dobře vědí, koho volí. A pokud je to standardní, zavedená, tradiční politická strana, tak velmi často vědí, vždycky vědí, kdo je kandidát na starostu. Uspěje, nebo neuspěje, to je druhá věc. Je to lídr kandidátky, který říká: Kromě toho, že kandiduji, chtěl bych vést svou obec, své město. Je to úplně jasné. Voliči nějak rozhodnou a najednou přijde někdo chytřejší, v tomto případě Poslanecká sněmovna, která řekne: Rozhodli špatně, oni na to nemají čas, berou moc peněz. - Proč to řešíme za ně? Tu informaci přece voliči mají.

My jsme teď získali deset senátorských křesel v těchto volbách a z toho devět jsou zkušení komunální politici. Chcete mi říci, že nebudou schopni vykonávat dobře funkci senátora? Já jsem přesvědčen, že to bude přesně naopak. Ale my, nebo vy, my ne, vy říkáte: to je sice fajn, obohacuje to všechno, ale ty peníze jim vezmeme.

Tak se bavme o kumulaci funkcí, to nemáme odvahu. Nemáme odvahu, aspoň předkladatelé nenavrhli nic takového, ale mluvíme tady o zákazu kumulace platů.

A kolegové lékaři mají také pravdu. Jsou placeni z veřejného zdravotního pojištění. Budeme jim zakazovat nebo jim budeme krátit odměnu? Jaký je rozdíl mezi sdílenými daněmi a veřejným zdravotním pojištěním? Jsou to peníze daňových poplatníků? No přece jsou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přesně jste dodržel čas. Pan předseda Bartoš, po něm paní poslankyně.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych chtěl zareagovat na několik přirovnání, která tady zazněla. Pracujete-li v soukromém sektoru, je věcí vašeho zaměstnavatele, za co vás platí. Někteří manažeři jsou placeni za to, že do té firmy raději dokonce nechodí, pokud jsou třeba zároveň podílníky v té firmě a nejsou příliš výkonní. Pokud jste někde zaměstnán, tak samozřejmě, a my jsme toto nikdy nezpochybnili, za svoji práci, za kvalitu té práce i třeba za čas, který tam strávíte, máte dostat zaplaceno. Věc je podle mě taková, že se ráno probudíte, město funguje, odpadky se odvážejí, světlo svítí, to město by třeba mohlo i zářit.

My jsme tohle adresovali v tom původním návrhu. Je to třeba i kumulace v rámci dozorčích rad. Nám se kolikrát stalo, a není to jen případ paní Kleslové, kde jsme se dotazovali, co tam tedy ten politik v té radě dělal, a oni nám nejsou schopni odpovědět, za co ty peníze bral, jakou práci odvedl. Takže pokud lékař mimo jednání Poslanecké sněmovny, mimo kluby vykonává svoji praxi a je tedy placen ze zdravotního pojištění a je to v této organizaci, tak je přece placen za práci, kterou vykonal. Bohužel ve zvolené funkci také můžete být prostě placen za práci, kterou jste vůbec nevykonal, protože jste měl sedět ve Sněmovně, ale zároveň jste otevíral novou cyklostezku někde v jižních Čechách. A to je problém.

Pojďme tedy psát do zdůvodnění nepřítomnosti na schůzi skutečné důvody nepřítomnosti poslance, abychom získali tu statistiku, pro kterou tady pan Luzar prostřednictvím pana předsedajícího volal, protože pak by se ukázalo, jestli je problém už jen ta kumulace platů, nebo skutečně i ta kumulace funkcí, kterou tady můžeme zažívat ve Sněmovně dnes a denně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Mračková Vildumetzová, po ní pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já bych si dovolila reagovat na některé předřečníky. Nejdříve na své kolegy Věrku Procházkovou a pana Plzáka. V úvodu bych chtěla říci, že předkladatelem tohoto zákona jsem já, paní Helena Válková, pan Ivo Vondrák, Milan Pour, Petr Sadovský, Adam Kalous, Antonín Staněk, Jakub Michálek a ještě další, takže bych vás chtěla upozornit na to, kdo je předkladatelem toho zákona.

Zároveň bych chtěla teď pro pana Bendu prostřednictvím pana předsedajícího, jak jste tady hovořil ohledně kumulace z hlediska primátora, poslance a člena vlády, pan Staněk, který také podepsal tento návrh zákona, je přece tím případem, který byl v kumulaci funkcí, byl primátorem města Olomouce, byl poslancem a zároveň byl ministrem kultury. Teď už samozřejmě primátorem není, ale po tu dobu byl.

Samozřejmě, o slučitelnosti a neslučitelnosti se tady nebavíme. My se tady bavíme o kumulaci odměn. Jak tady zaznělo, opravdu největší počet z hlediska kumulace odměn není ani tak u poslanců, ale více je u senátorů. Statistiku, kterou jsem si provedla, tak ještě před senátními volbami to bylo 28 senátorů a po letošních senátních volbách z 27 odměněných senátorů byla polovina úspěšných právě komunálních politiků.

Ohledně reakce, nevím, asi se tedy budu muset přihlásit ještě jednou, pan Bauer, my se tady nebavíme prostřednictvím pana předsedajícího o neuvolněných členech zastupitelstva. My se tady bavíme o uvolněných členech zastupitelstva z hlediska kumulace odměn.

Já se pak ještě přihlásím s další faktickou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jen velmi fakticky. My se můžeme podívat aspoň nějak orientačně na to, jak ten reálný stav dneska funguje. Já jsem si na webu kuloary.cz vyjel statistiku účasti poslanců u hlasování. Z dvaceti poslanců, co za tohle volební období nejméně chodí do práce, minimálně sedm jsou starostové nebo krajští zastupitelé. Ten zbytek jsou v drtivé většině ministři nebo bývalí ministři. Pak jsou tam nějaké výjimky třeba ze zdravotních důvodů. Ale naprostá většina těch lidí, kteří do Sněmovny chodí hlasovat výrazně podprůměrně, jsou buď komunální politici, nebo ministři, takže ta kumulace jednoznačně je problém. Proto my podporujeme jak tento zákon a stejně tak podporujeme zavedení klouzavého mandátu, aby ministři nebyli současně poslanci.

Ta čísla jsou prostě naprosto jednoznačná - Antonín Staněk, Stanislav Blaha, Jan Birke, Petr Dolínek, Ivan Adamec, Tomáš Hanzel. To jsou lidi, co sem statisticky daleko méně chodí, daleko méně hlasují. Prostě je to tím, že mají komunální a krajské funkce. To je prostě fakt. Nevím, proč to někdo zpochybňuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP