(11.10 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mě zaujala debata, která tady proběhla jak při předkládání toho návrhu zákona, a tady bych požádal předkladatele a zpravodaje o tu statistiku nebo tu informaci, která tady byla citována, že se nějaký politolog vyjádřil o tom, že má čísla, má analýzy. Mě by zajímalo, v jakých analýzách, která čísla používal, protože to, co tady bylo řečeno na mikrofon, považuji za přesný opak toho, co mám ze své vlastní osobní zkušenosti s účastí kolegů na různých akcích a podobně. Čili to by mě opravdu velice zajímalo, z jakých údajů ten, který tu statistiku zpracovával, čerpal.

Druhá věc, která tady zazněla. Občan si nevybírá svého konkrétního politika. Tady ta přímá volba politiků není, bohužel, bohudík, nevím, diskuse o přímé volbě tady ještě pořádně nezačala a neproběhla. Občan vybírá politickou stranu. Politická strana rozhoduje, které své členy na které místo zařadí v tomto. A mnohdy se, bohužel, stává, že občan se není schopen ztotožnit se svým starostou, ale byl zvolen na kandidátce politické strany, které fandil. Dal jí hlas. Ale očekává, že ten starosta, ten primátor, hejtman bude na sto procent vykonávat svou práci. A duplicita funkcí tady v tomto je dle mého názoru problém a cítím to také, že to časový problém je. Jsem řadovým zastupitelem obce, bohužel obce v Ostravě, čili není to tady v Praze, kdy si někdo odskočí z jednání na dvě hodinky. Tady to nikdo nepozná, tam odhlasuje, vrátí se zpátky. Ale třeba pro Ostravu je to problém, nebo pro Opavu. Ta dopravní vzdálenost je docela velká, abychom zvládali účast, a samozřejmě ta funkce tím částečně trpí. A jestli mně někdo řekne, že ne, tak se mýlí. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Beitl, po něm pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já mohu na začátek zahlásit střet zájmů, protože v současné době funguji také ve dvou funkcích, ale pouze do 15. listopadu, takže se mi k tomu tématu mluví daleko lehčeji.

Tady se mluví o platech. Kolega Benda správně mluvil o lidské závisti. Já bych byl rád, aby se tady také mluvilo o té druhé stránce mince, a to je odpovědnost. Pokud někomu chcete krátit plat na čtyři desetiny, předpokládám, že tam bude nějaká právní úprava, která také na čtyři desetiny zkrátí odpovědnost, kterou ten člověk nese. A všichni, kteří sedíme v zastupitelských lavicích, v radách měst a obcí, hlasujeme a podepisujeme dokumenty, tak samozřejmě tu odpovědnost musíme vnímat velmi silně. A ještě silněji tu odpovědnost můžeme vnímat ve správních a dozorčích radách, kde se za špatná rozhodnutí ručí celým majetkem. Já bych poprosil, aby se ten problém řešil komplexně, a aby když se ubírají peníze, tak aby piráti vymysleli nějaký kouzelný vzorec na to, jakým způsobem se sníží odpovědnost těch osob.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Bartoš, po něm pan poslanec Juránek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já tady budu pouze krátce reagovat. Já v žádném střetu zájmů nejsem. Já jsem poslanec a jsem předseda pirátské strany, což není placená funkce. Doufám, že ji dělám dobře.

Já bych chtěl říct jenom jednu věc k panu předřečníkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Míra zodpovědnosti v práci se neměří mírou odměny. Tohle není pravda. Prostě člověk dělá zodpovědná rozhodnutí. Politik jako takový neručí svým majetkem v dozorčí radě. Platilo by tedy, když se někde profrčí na zahraničních akvizicích, třeba v Bulharsku, miliardy, že ten, kdo to podškrábl, zaplatí ze svého miliardy, proto musí brát milionové, desetimilionové odměny, to si nemyslím. Zodpovědnost je vlastnost a přístup, nikoliv otázka peněz.

A druhá věc. Já bych reagoval na pana Bendu prostřednictvím pana předsedajícího. Ono to platí obráceně. Zde jsme poslanci v Poslanecké sněmovně. Jsme tedy zástupci všech občanů a jsme placeni z peněz, které jsou jaksi celorepublikové. Pokud já se podívám na jednání nějakého výboru nebo na nějakou věcnou schůzku nebo i tady ve Sněmovně a svého kolegu tam nevidím, a protože je zrovna na výkonu nějaké své komunální věci, ať je to akce, jednání, nebo třeba otevírání nějakého nového sportoviště, tak mně to tedy vadí. A tam se občané právem mohou být cítěni ochuzeni na tom, co má ten politik v Poslanecké sněmovně dělat, protože to je otázka celorepubliková, nikoliv komunálních nebo krajských voleb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já vás nyní seznámím s tím, v jakém pořadí jsou poslanci a poslankyně přihlášeni, jak budeme postupovat. Budou následovat faktické poznámky. Pan poslanec Juránek, Plzák, paní poslankyně Procházková, pan poslanec Zahradník. Poté s přednostním právem jsou přihlášeni předsedové Kalousek, Stanjura, Michálek a poté do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jelínek. Pan poslanec Juránek s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já si dovolím jenom krátce reagovat prostřednictvím předsedajícího na kolegu Luzara. Já bych chtěl říci, že on se tady zmínil o tom, že do vrcholných funkcí jsou lidé jmenováni na základě nikoliv většinového systému, a já to chci popřít už jenom tím, že máme volbu 81 senátorů, ti jsou voleni všichni jednoznačně. A když se podíváme na statistiku, která se týká starostů, tak v těch více než 6 000 obcí většinou jsou to ti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. To znamená, chtěl bych jenom říci, že ta jeho argumentace byla lichá a že skutečně ti lidé, kteří jsou vybíráni do funkcí, jsou vybíráni na základě toho, že mají podporu voličů, kteří je volí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Plzák, po něm paní poslankyně Procházková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Nevím, jestli jsem v nějakém konfliktu, ale já se tedy přiznám, v době, kdy nezasedá Sněmovna, kdy nezasedají výbory, já o sobotách, o nedělích a někdy všední dny pomáhám svým kolegům v nemocnici se službami. Doufám, že tu práci dělám zodpovědně, protože jinak by mě tu práci zaměstnavatel dělat nedal. A teď se ptám. Budou mi chtít piráti krátit ten můj plat, nebo ne?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Procházková s faktickou poznámkou. Po ní pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Plně souhlasím se svým předřečníkem. A k druhému předřečníkovi, prostřednictvím předsedajícího k panu poslanci Bartošovi. Ze zákona za práci náleží odměna. O její výši se může diskutovat, ale zadarmo ani kuře nehrabe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Zahradník, po něm pan poslanec Bauer. Faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem člen zastupitelstva v Českých Budějovicích od roku 1990, tak si myslím, že mám právo se k tomu nějak vyjádřit.

Zaprvé bych chtěl reagovat na kolegu Luzara, který zmiňoval časový rozvrh práce poslance versus jeho mandát v zastupitelství příkladem z Prahy. Je možné přece, a tak to třeba v Budějovicích funguje, sladit termíny jednání zastupitelstva městského s termíny, kdy má poslanec nebo senátor volno, což bývají obvykle pondělky, to je u nás tradicí, případně poslanecké týdny. Není tedy nijak ve velkém konfliktu, účast na jednání Sněmovny a na jednání zastupitelstva.

Ještě k tomu, co říkal pan zpravodaj. On myslel... Zřejmě pan kolega Beitl myslel, aspoň já si myslím, něco jiného. Ona ta odpovědnost, která někdy bývá velmi často řešena v trestních řízeních. V poslední době dochází k časté kriminalizaci obecních, městských zastupitelů za to, jak hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vybaveni patřičným množstvím informací na zastupitelstvu. My jsme to zažili. Já jsem takto podával vysvětlení Policii České republiky v Českých Budějovicích a musím říct, že to mám na mysli. Tady je ta odpovědnost stoprocentní a nikoliv čtyřicetiprocentní. S tím se prostě nedá nic dělat. A ta odpovědnost osobní je někdy ve sporu s tím, jak naše jednání vnímají ti, kteří to trestní řízení svým udáním vlastně vyvolali. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP