(10.40 hodin)
(pokračuje Munzar)

Podmínky hypoték se zpřísňují, zvyšuje se spoluúčast a pro lidi je problém mít naspořenu jistinu a další čtyři procenta na daň. Z bytu, který dneska stojí třeba 3 miliony, je dnes daň 120 tisíc korun. Pro takovou mladou rodinu to znamená několikaměsíční příjem a ty peníze dokáže využít daleko účelněji než stát, např. na rekonstrukci, nákup kuchyňské linky, na vybavení apod. Peníze z ekonomiky by tam nezmizely, ale byly by využity jinak a státu by se vrátily jinou cestou. U daně podle návrhu státního rozpočtu na rok 2019, který probíráme, se předpokládá, že výběr z této daně bude do státního rozpočtu pouze cca 0,8 % příjmů pro stát. Malá položka, ale pro lidi docela velká položka. Takže zrušením této daně nebude jinak ohrožena funkce státu, ale spoustě lidí by její zrušení ulehčilo život.

A poslední argument, abych dlouho nezdržoval. Vzniká tady veliká nerovnost před zákonem nejenom osvobozením některých nemovitostí od této daně, ale zejména proto, že ti velcí můžou tuto daň obejít, a to tak, že nemovitost vloží do firmy a převedou nikoli nemovitost, ale převedou firmu. To je velká nerovnost před zákonem, kdy ti malí, drobní lidé, kteří si chtějí koupit takovou nemovitost, na tento způsob nedosáhnou. Takže máme tady nerovnost před zákonem a to je další důvod, proč navrhneme zrušení, případně snížení této daně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu poslanci Munzarovi. A než dám faktickou poznámku - bude faktická poznámka pana poslance Pavla Plzáka - tak přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Marek Výborný v čase od 10.30 do 12.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Dolínek z dnešního jednání od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a na záznam přečtu zrušení omluvy pana poslance Holomčíka, kterou jsem avizoval dnes mezi 10. a 11. hodinou.

Tak pan poslanec Pavel Plzák s faktickou poznámkou. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji vám, pane předsedající. Já souhlasím s tím meritem toho tisku, nemám nic proti němu, ale já jsem poslouchal svého předřečníka a byl bych rád - já jsem nepochopil a byl bych rád, kdyby mi vysvětlil, jakým způsobem koupě bytu nebo nemovitosti umožňuje člověku, nevím, jestli ho dobře cituji, větší ekonomický rozvoj. Jestli to je tím, že se zadluží a nutí ho to víc podnikat, víc pracovat, nebo tím, že vlastně - vždyť on vlastně ztratí i tu mobilitu, aby si vyhledával další místa atd. Tak to jenom že jsem poslouchal a tohle jsem opravdu nepochopil.

A jinak samozřejmě u nás je bráno, zdá se mi v poslední době, jako nárokové mít vlastní bydlení. Ale vždyť my jsme v tomhle úplně na špičce Evropy. Já si prostě nemyslím, že to je pomalu lidské právo mít vlastní bydlení. Já si to opravdu nemyslím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další faktická poznámka pan Vojtěch Munzar a přečtu omluvu - pan Václav Klaus od 11 do 14 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Koupě bytu na rozdíl od pronájmu bytu, abych odpověděl panu předřečníkovi prostřednictvím pana předsedajícího, je investicí, nikoli půjčení vlastního majetku. V případě, že se takový člověk dostane do ekonomických potíží, může tu nemovitost prodat a zůstanou mu nějaké finance, přináší mu to jistotu. Kdežto půjčení cizího majetku, platba za nájem, je skutečně jenom platbou za půjčení něčeho cizího, není to jeho investicí. Proto jsem mluvil o ekonomickém rozvoji. Samozřejmě že každý se může rozhodnout, jak chce. Někdo preferuje vlastnické bydlení, někde preferuje nájemní bydlení podle toho, jak to v životě potřebuje. Nicméně stát by neměl být ten, který pod rouškou toho - jak jste říkal, prostřednictvím pana předsedajícího, že na to není právo - ale stát by neměl pod rouškou těchto argumentů ztěžovat přístup k vlastnickému bydlení, naopak by ho měl podporovat, protože skutečně toto vlastnické bydlení rozvíjí vlastní odpovědnost občanů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Leo Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane řídící. Vaším prostřednictvím bych se obrátil na kolegu předřečníka, jestli někdy zkusil prodat byt zatížený hypotékou a kolik na tom ztratil. Ona to není investice, ono je to opravdu břemeno, které nesete obvykle po třicet let na svém hrbu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Těžko poslouchat bez reakce takový ekonomický nesmysl, že koupě vlastního majetku není investice. Jasně že majetek je břemeno, starost o majetek není nic jednoduchého, ale pokud bychom měli něco doporučit budoucím penzistům, a neříkejme si první, druhý, třetí pilíř, tak vlastní bydlení. Pokud do té doby, než půjde do penze, splatí hypotéku, bezesporu ekonomicky ulehčuje období penze. To je přece úplně jednoduché. A v této době - včera byla zpráva, počtvrté v řadě, popáté v tomto roce Česká národní banka zvýšila základní sazby, což má bezesporu dopad i na sazby hypoték. A je to 1,25 procentního bodu jenom v letošním roce a odborníci očekávají další zvýšení té sazby i v příštím roce.

Já jsem chtěl mluvit v obecné rozpravě, ale stihnu to za ty dvě minuty. Návrh je správný, občanští demokraté ho podpoří, ale využijí té debaty o tom, abychom minimálně se pokusili najít kompromis a snížili tu daň. Mnozí komunální politici dneska chtějí řešit bydlení a říkají: zjednodušíme stavební právo. To je bezesporu správný recept. Ale kdy reálně vznikne nový stavební zákon? A to neberte jako kritiku, spíš jako řečnickou otázku, kdy tady to můžeme snížit, tu cenu a dostupnost bydlení velmi, velmi rychle bez obrovských zásahů do příjmů státního rozpočtu. O tom určitě povedeme debatu v rámci druhého čtení a na výborech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Já jsem chtěl zareagovat na ten ekonomický nesmysl pana kolegy Luzara. Každý, kdo si v době nízkých úrokových sazeb, které v minulých letech existovaly, vzal hypotéku a koupil byt, jehož ceny v poslední době nebývale rostou, tak jednoznačně udělal dobré ekonomické rozhodnutí a samozřejmě na tom vydělal.

Druhá věc. Majetek samozřejmě zavazuje, to znamená, že lidé, kteří ho vlastní, se o něj starají, pečují o něj. Je to zkrátka úplně jiná situace než za doby komunismu, kdy patřilo všechno všem a taky jsme se podle toho o něj starali a ten majetek strádal. Takže porovnejte období před rokem 1989, porovnejte období po roce 1989, jak se o majetek ve svém okolí staráme, jak o něj pečujeme, a ten jednoznačný rozdíl poznáte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já jsem chtěl reagovat vaším prostřednictvím na kolegu Luzara, on mi to pan kolega Skopeček vzal de facto z úst. Ono záviselo také na tom, kdy jste tu nemovitost koupil. A pokud jste ji koupil řekněme v roce 2015, tak de facto skoro každý, kdo ji teď prodává, na tom nějakým způsobem vydělal. Ale důležité je to, co tady řekl pan kolega, že vlastnictví zavazuje. Ano, investice je určitě starost, nicméně vede k odpovědnosti za vlastní chování, za tento majetek a i úctě okolí, která se nám tady bohužel v naší společnosti pomalinku vytrácí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tak faktická poznámka pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Já budu velice krátký a všem předřečníkům doporučuji, aby si poslechli otázku kolegy Plzáka, jak zněla a jak zněly odpovědi na ni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nemám tady žádné faktické, vracíme se zpátky do obecné rozpravy. Slovo má pan poslanec Tomáš Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád řekl, že jako Piráti podporujeme zlepšení dostupnosti vlastnického bydlení v České republice těm fyzickým osobám, které doopravdy v té nemovitosti bydlí. Proto jsme předložili vlastní návrh zákona, který projednala vláda a který zavádí sníženou sazbu daně a který také zahrnuje bytové jednotky v rodinných domech, kterých se týká tento pozměňovací návrh, což je jenom marginální část trhu samozřejmě. Jako Piráti podpoříme tento návrh do dalších čtení, ale bude asi vhodné během dalších projednávání ve výborech minimálně zvážit některé případné problémy, které by mohlo úplné osvobození těch bytových jednotek v rodinných domech, v novostavbě bytových jednotek v rodinných domech přinést. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP