(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Ondřej Profant. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré dopoledne, vážení kolegové, ctěná veřejnosti. Problém, který tu teď byl nadnesen, vznikl tím, jak se schválil eRecept, že se schválil jako jedna centrální databáze. To je něco, co už máme. Kdykoli máme centrální databázi, tak hrozí její zneužití. To je prostě vlastnost tohoto modelu. Decentralizovaný model má zas jiné problémy. A tento tisk nám nyní ale dává nějakou možnost té databáze využít. Jelikož dneska jsou výhody eReceptu spíš upozaděny, některé věci měly být již zavedeny, ale byly odloženy, a když už máme tu databázi, tak si myslím, že bychom ji měli využívat ve prospěch občanů a hlídat, aby nebyla zneužita. O tom se samozřejmě pojďme bavit.

A právě proto my chceme o tom velmi podrobně diskutovat na výborech. Vládní návrh je opt-out, to znamená, ten, kdo nechce, si řekne. My jsme rozhodně ochotni se bavit o tom, aby to bylo opt-in, takže jenom ten, kdo si řekne. Ale myslím si, že to patří primárně na výbory. Myslím si, že to není úplně jednoduchá diskuse. Jde o tu praxi, že třeba při úrazech nebo tak je to řádově složitější než při běžné praxi u lékaře. A my rozhodně nepodpoříme zkrácení lhůt v tomto případě, protože je to složitá materie, o které se musí diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy. Ani z místa. Nevidím nikoho přihlášeného s faktickou poznámkou. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Ano, pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Také nechci tu debatu prodlužovat. Určitě si myslím, že toto všechno patří na výbory, kde to budeme detailně projednávat. Zkusím pouze krátce reagovat.

To, že dnes data o pacientech jsou a jsou používána už řadu let, je prostě pravdou a na tom nic nemění ani lékový záznam. Dneska všechna ta data, o kterých se tady bavíme, už mají zdravotní pojišťovny každého z nás. Každý jsme někde pojištěncem povinně u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven v České republice. A všechna data o nás tyto pojišťovny mají - jaké vyšetření jsme podstoupili, jaké léky nám byly předepsány. A nemyslím si, že zde dochází k nějakému zásadnímu zneužití. Je otázkou, jestli se tady vytváří taková atmosféra, že ta data musí být za každou cenu zneužita. Ano, samozřejmě nikdy nemůže člověk vyloučit úplně všechno, ale zkrátka to, že bychom tady vytvářeli nějaká nová data, která by tady nebyla doposud, tak tomu tak není. My pouze umožňujeme ta data sdílet mezi poskytovateli, mezi lékaři v rámci nějakého principu ochrany zdraví, zajištění bezpečnosti a kvality péče. A samozřejmě jsou dva pohledy: opt-in, opt-out. My jako ministerstvo jsme přesvědčeni o tom, že ten opt-out systém je lepší, ale budeme o tom samozřejmě diskutovat i na základě zkušeností z jiných států, například z Rakouska, kde je taktéž tento systém a asi jenom 3 % pacientů a občanů aktivně vyslovili nesouhlas s tím, že nechtějí sdílet ta data, a ten systém tam funguje již řadu let bez větších problémů. Ale samozřejmě to je k té debatě v rámci výborů.

Jenom bych možná ještě reagoval na ten dotaz týkající se emergency, to znamená záchranných služeb. V zákoně je speciální režim pro zdravotnické záchranné služby, protože tam samozřejmě nemůže být ten vztah lékař-pacient, o kterém jsem hovořil, protože je to pacient, který má akutní problém, je někde zásah zdravotnické záchranné služby. A zdravotnická záchranná služba v tomto směru je jediným poskytovatelem, který do tohoto systému má přístup, aniž by tam tedy byl ten konkludentní souhlas pacienta, to znamená, může se do těch léků podívat, což si myslím, že je logické, protože zdravotnická záchranná služba toto může využít. A pokud by samozřejmě ale došlo k tomu, že pacient aktivně vysloví onen nesouhlas, tak ani zdravotnická záchranná služba tyto informace mít nebude. Nebude je mít žádný poskytovatel zdravotních služeb v České republice. Takže to jenom k tomu.

Ale skutečně nechci to dále prodlužovat. Těším se na debatu ve výborech, která bude velmi obsáhlá, jak jsem měl možnost vypozorovat. A prosím tedy o propuštění dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní zpravodajka má zájem? Nemá zájem. Návrh na vrácení nebo na zamítnutí nebyl předložen. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Nechám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru zdravotnímu jako garančnímu? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 189, přihlášeno 167, pro 153, proti nebyl nikdo, zdrželo se 14. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zdravotnímu jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Ano, pan poslanec Benda, pan poslanec Pávek.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, navrhuji, abychom to přikázali ještě dvěma výborům, a to výboru ústavněprávnímu z hlediska toho § 112 zejména, a pak navrhuji, a to snad i po dohodě s paní předsedkyní, abychom přikázali výboru petičnímu pro lidská práva a národnosti, protože si myslím, že to je otázka, která opravdu má zejména vztah k právům pacientů, nikoli k tomu, jakým způsobem se má léčit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Pávek.

 

Poslanec Petr Pávek: Pane předsedající, děkuji za slovo. Navrhuji přiřazení tohoto tisku k projednání do hospodářského výboru z důvodů, které jsem předtím uvedl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Jsou nějaké další návrhy na přikázání výborům? Nikoho nevidím. Nechám hlasovat postupně o jednotlivých návrzích.

 

Prvně budeme hlasovat o přikázání jako dalšímu výboru ústavněprávnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 190, přihlášeno 167 poslanců, pro 145, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále nechám hlasovat o přikázání výboru petičnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 191, přihlášeno 167 poslanců, pro 93, proti 19. Návrh byl přijat.

 

A poslední hlasování o přikázání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 192, přihlášeno 167 poslanců, pro 62, proti 50. Návrh byl zamítnut.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání jako dalším výborům výboru ústavněprávnímu a výboru petičnímu. Končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP