(19.00 hodin)
(pokračuje Juránek)

Prosím vás, ono se nás to dotýká úplně všech, protože se to dotýká úplně každého dítěte. Jestli máme děti, nebo jestli máme vnoučata, všech se to v tuto chvíli dotýká. A můžeme do toho zapracovat všechno, včetně toho zdravotního sportu, protože tam ten přesah k tomu zdravotnictví v okamžiku, kdy jsme jako národ ztloustli, a máme na to statistiku, že jsme výrazně ztloustli, co se týká našich dětí, tak to už samozřejmě hraničí. Ale ministr zdravotnictví tady není, ale věřím, že ministr zdravotnictví to také podpoří.

A teď k té agentuře jako takové potřebuji určitě, abychom si řekli a přijali to, že to je ta cesta, kterou půjdeme, abychom opravdu nezapomněli na to, že jsme se na téhle věci shodli, aspoň většinově. Ale já budu rád, když ty připomínky, které tady byly, budou zapracovány do dvou zákonů. Máme o tom koneckonců stenografický záznam, takže si to všechno můžeme přečíst, protože tady to nepovažuji za ztracené hodiny, které jsme tomu věnovali, protože v rámci těch hodin tady zazněla i příprava na ten zákon o sportu. A o sportu jako takovém nebude rozhodovat agentura. Ten zákon o sportu budeme schvalovat tady. A když budou koncepční materiály té agentury, tak se zase dostanou sem, protože koncepční materiál té agentury nemá kdo jiný schválit.

To znamená, já tady považuji za velmi důležité říct, že jsme dnes udělali první krok, a děkuji všem, kteří se na tom prvním kroku podíleli. Děkuji, že jste mě vyslechli. Snažil jsem se nevstupovat těmi dvouminutovými ani reagovat teď na ty, kteří nějakým způsobem něco řekli, protože jsem chtěl, aby nám zůstal takový ten ucelený pohled na sport. A říkám, že děkuji všem. Ale chci ještě na závěr speciálně poděkovat tomu, že ten určitý výpadek, který ze strany státu vznikl, tak že tento výpadek je z velké části kompenzován na těch obcích a krajích.

A na závěr vám řeknu jenom jedno postesknutí. Víte, já se teď stavím do toho, že patřím do sportovního prostředí, a my jako sportovní prostředí jsme jednu věc v minulosti prohráli. Ta prohra byla velká a těžká a jmenuje se Sazka. Doufám, že se další takové chyby ve sportovním prostředí nedopustíme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dovolte, abych přečetl omluvy. Je tady omluven pan poslanec Ondřej Benešík od 19 hodin do konce jednacího dne. Dále se omlouvá pan poslanec Mikuláš Peksa z osobních důvodů od 19 hodin 5 minut 31 sekund 157 milisekund a 486 mikrosekund. Byl jsem požádán, abych to takhle přečetl a přesně specifikoval čas odchodu pana poslance Peksy. A dále se omlouvá pan místopředseda Okamura do konce jednacího dne.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme tady poslední přihlášku do rozpravy. Byl bych opravdu rád, kdybychom pana poslance Válka nechali přednést svoji řeč v důstojném a klidném prostředí, abychom se mohli dobrat k závěru projednávání tohoto bodu. (Poslanec Válek: Děkuji, pane předsedající.) Pardon, pane poslanče. Pardon, pane poslanče. Myslím si, že stále... Nerozumím tomu, proč se neumíme někteří zklidnit, a pokud chceme něco projednávat, tak ať to projednáváme v předsálí. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Ještě jednou děkuji, pane předsedající, ale v Poslanecké sněmovně je vždycky důstojné prostředí, tak toho já se nebojím. A vzhledem k tomu, že máme poměrně hodně studentů samoplátců, jsem zvyklý přednášet před těmi, kteří v podstatě nevědí, o čem mluvím. A tady tohle nehrozí. (Smích v plénu.) Já teď dumám, jestli mám taky říct, jak tady bývá zvykem, že budu krátký. Tak to neřeknu. Nebudu krátký, ale budu stručný, jestli to jaksi pomůže.

Chtěl bych říct, že se bavíme o sportu. Hledal jsem si tedy, co je to sport. Našel jsem si, že slovo sport je z anglického slova disport a že znamená obveselení a rozptýlení. Tak úplně jsem neměl pocit, že tady toto je to, o čem se bavíme. Ale zaznělo tady, že ten návrh podporuje Obec sokolská, a to se mi velmi líbilo. Kolega profesor doktor Tyrš, který byl univerzitní profesor, pedagog - a my jsme se tady bavili o profesorech - podobně jako Pierre de Coubertin, definoval sport poněkud jinak. Definoval ho slovem kalokagathia. Kalokagathia je z řečtiny a znamená harmonii a symbiózu mezi duchem, myslí a tělem. A já si myslím, že o tom bychom měli debatovat a to by tady mělo zaznít. A já si na to nechám, pokud se to posune do druhého čtení, v druhém čtení dostatek prostoru.

Chtěl bych říct velmi stručně tři věci. První věc bych se chtěl zmínit o bafuňářích. Bafuňář z anglického buffoon znamená šašek nebo veselá kopa, a to určitě bafuňáři, tak jak je známe z českého sportu, nejsou. Jsou to gauneři a lumpi, kteří okrádají sportovce o peníze.

Druhou věc, kterou bych chtěl zdůraznit, tak z mého pohledu jsou sportovci vrcholoví, výkonnostní a rekreační. Já si nesmírně vážím vrcholových sportovců, tak jak si vážím nositelů Nobelovy ceny. Velmi si vážím výkonnostních sportovců, tak jak si vážím těch vědců, kteří se živí bazálním výzkumem. Ale to, co bych já chtěl, abychom podpořili, jsou rekreační sportovci, tedy ti, kteří právě tu harmonii těla a ducha, sportují ve svém volném čase. A ty bych chtěl podpořit. Tedy pokud by vznikla taková agentura - chci věřit tomu, že debata o tom zákoně, o té agentuře, bude velmi otevřená a bude se ten původní návrh měnit - tak pak bych rád, aby finance byly rozděleny velmi jednoznačně a jasně v duchu navrhovaných grantových agentur na finance pro vrcholový sport, výkonnostní sport a rekreační sport, protože tak jako ve vědě nemůže tým, který chce bádat z malého okresního pracoviště, soutěžit s týmem z výzkumného ústavu nebo z univerzity, tak těžko mohou stejnou sumu peněz kompetovat rekreační sportovci a vrcholoví sportovci.

A proč mně jako lékaři jde o tuto změnu? Protože kdo se na mě podívá, hned vidí na první pohled, že nejsem ani vrcholový, ani výkonnostní, byť rekreační sportovec jsem. Proč mi o tuto změnu jde? Protože se zvyšuje obezita našich dětí. Zvyšuje se obezita populace, což vede ke zvyšování počtu chorob.

Závěrem bych chtěl upozornit na jeden velmi zajímavý výzkum, který probíhal v Anglii v souvislosti s olympiádou v Londýně v roce 2012. Angličtí olympionici postupně získávali méně a méně peněz a poté, co byla schválena olympiáda do Londýna, tak se parlament, sněmovna rozhodla, že dramaticky zvýší peníze, které půjdou do olympioniků, do přípravy olympioniků, anglických olympioniků. A ano, v Londýně skočili angličtí olympionici na třetím místě. Pod jakou záminkou tyto peníze byly do těchto olympioniků investovány? Ta záminka, nebo ta obhajoba byla velmi jednoduchá. Tím, že podpoříme olympioniky, zpropagujeme sport, mládež a děti začnou více sportovat, budou zdravější, budou štíhlejší. K naprostému zděšení všech těch, kteří tento projekt prosazovali, došlo k úplnému opaku. Ten jeden olympionik stál snad stokrát víc než předtím, ale populace dál tloustla, děti dál méně sportovaly. A ty příklady, ty krásné příklady z Londýna 2012 nevedly k tomu, že by mládež víc sportovala.

Já věřím tomu, že kolegové vrcholoví sportovci, kteří jsou v našich řadách a kterých si osobně velmi vážím, mají především zájem o to, aby děti sportovaly, aby byly děti zdravé, a že toto bude cílem té agentury. A pokud ano, pak má moji podporu. Pokud ne, pak nemá moji podporu a udělám všechno pro to, aby nebyla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci. Nemám přihlášené žádné další poslance. Končím obecnou rozpravu. Případná závěrečná slova? Pan zpravodaj? Pan navrhovatel? Máte zájem? Ano. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP