(18.40 hodin)
(pokračuje Pojezný)

Sportu samozřejmě také chybí po léta obrovské množství investic. Už to tady bylo řečeno. Pokud máme sportovišť za více než 90 miliard korun, tak podle nějakých - mám dojem, že ČUS s tím vyšlo, že vnitřní zadluženost na sportovištích je přes 60 miliard korun. Navíc je to většinou infrastruktura, která byla vybudována před rokem 1989.

Vznik agentury, tedy jakéhosi malého ministerstva sportu, jsme podporovali již v minulosti a záměr vytvořit optimální a profesionální subjekt zabývající se sportem, který má samostatnou rozpočtovou kapitolu a navíc s optimálními kontrolními mechanismy, je z mého pohledu nesmírně žádoucí. Tím by nemělo docházet k nehospodárným jevům, mnohdy s kriminálním pozadím, a je to zcela zásadní krok a velmi důležitý krok pro očistu sportu od různých lobbistických skupin napojených na tuto oblast.

Já vidím tedy novelu jako nástroj pro zkvalitnění podmínek celého sportovního prostředí. Vidím, že to zefektivnění financování sportu podpoří také navyšování finančních prostředků, že tak dostane zelenou. Budu věřit vládě, budu věřit i Milanu Hniličkovi, který to má prosadit v současné vládě, že tomu tak opravdu bude. Ale jsem taky pevně přesvědčený, pokud ta agentura bude zřízena, že Nejvyšší kontrolní úřad po letech nebude mít důvod ukazovat na tak závažné nedostatky, které tady byly bohužel v té minulosti. Proto jsem podepsal ten návrh. A jsem pevně přesvědčený, že ten návrh je kvalitní. Může se to samozřejmě změnit - není to o Milanu Hniličkovi, jak jsem slyšel z mnoha stran, protože on tu dneska je, zítra tu být naprosto nemusí, může tam být někdo jiný. Souhlasím i s tím přesahem toho funkčního období, aby zasahovalo do více těch parlamentních voleb. Je to jenom dobře. Já věřím, že sportovní prostředí to bude přijímat velmi pozitivně, a je vidět, že i přes ty velké střešní organizace, které to podpořily, tak moje informace jsou ty, že to podporují i ty malé a věří, že to sportovní prostředí se rapidně zlepší. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Mám tady tři faktické poznámky. První je pan poslanec Kopřiva, připraví se pan poslanec Václav Klaus. I pan Adamec je v pořadí faktických poznámek.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem rád, že ta diskuse běží a všichni se chtějí vyjádřit, ale máme dneska ještě zařazené další dva body napevno a i ty bychom měli probrat. Takže bych si dovolil navrhnout prodloužení jednání dneska po 19. hodině, tak aby se stihly projednat body 50 a 52, neboť byly na dnešek zařazené. A myslím si, že když se zařadily, tak panuje všeobecná shoda na tom, aby se i probraly. Chápu, že někteří třeba o tom mluvit ani nechtějí, protože jim to třeba nepřijde vhodné, ale myslím si, že bychom to dneska probrat měli. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tento návrh musíte vznést jménem dvou poslaneckých klubů, jinak o tom nenechám hlasovat. (Hluk v sále. Poslanci na zagongování přicházejí do sálu.) Já jsem rád, že poslanci přišli do sálu všichni, ale bohužel návrh pana poslance Kopřivy o prodloužení jednacího dne je nehlasovatelný z toho důvodu, že tento návrh musí vznést dva poslanecké kluby.

Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Ivan Adamec. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já nevím, jestli vás v tuto chvíli překřičím, nicméně chtěl jsem reagovat na pana kolegu z levé strany, kdy tady říkal některé věci, jak to bylo velmi špatné za těch ošklivých pravicových vlád. Tak pan předseda Fiala tu není, nemůže se bránit. Já bych chtěl jenom konstatovat, že v roce 2010 až - teď přišel - 2012 byl ministrem školství pan Dobeš a pan předseda Fiala byl od května 2012 do června 2013, kdy padla vláda. Takže si každý udělejte obrázek, kdo ty rozpočty připravoval a jak to bylo, jak se konzumovaly. A mimochodem nevím, čí náměstek byl vyslýchán a zavřen policií, kdo pak vedl posledních pět let Ministerstvo školství a tělovýchovy. Tak jenom abychom si to ujasnili. Jinak samozřejmě já chápu to, co tady padlo, nemám problém s tím, že -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon. Já poprosím Poslaneckou sněmovnu, aby se opravdu ztišila, protože je velice nepříjemné mluvit do hučícího sálu.

 

Poslanec Ivan Adamec: Mně to nevadí. Já to klidně zopakuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Počkáme. Já vám ten čas nastavím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Takže já znovu opakuji, že je třeba používat fakta, tak jak skutečně byla ta fakta, a neházejme ty problémy na někoho jiného. Já si myslím, že vůbec bychom se neměli vracet do minulosti v tuto chvíli.

Máme před sebou závažnou otázku. Podívejte se, za jakého zájmu vlády tady probíhá projednávání tohoto bodu. (Ve vládní lavici sedí dva ministři.) Já si myslím, a znovu opakuji, že by to měla být vládní priorita číslo když ne jedna, tak aspoň dvě. A nedělejme tady z toho obviňování se, jak to bylo v minulosti. Já si myslím, že dneska do této doby víceméně veškerou zátěž nebo většinovou zátěž financování sportu nesly obce, města a kraje. Takže já nemám nic proti tomu, že to chceme změnit, ale otázka je jak. A s tím zásadně nesouhlasím, protože já ten návrh považuji za velmi nekvalitní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji i přesto za dodržení času. A poprosím pana poslance Václava Klause s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jsem také chtěl zareagovat na pana poslance Pojezného, a sice s tím, že se mi nezdá důstojné zatahovat nějaké otázky minulosti do věcného projednávání zákona o sportu. Někomu se ten zákon líbí nebo ho předkládá, někomu se nelíbí, vznášíme proto argumenty. Ale vy sami velice úzkostlivě vždycky reagujete, když vám tady někdo předhazuje třicet let staré záležitosti, čemuž rozumím, když třeba někteří z vás nejsou až tak staří, tak na to velice reagujete, že za to nemůžete, ale zrovna tak co sám nerad, nečiň jinému. Při věcném projednávání zákona tady předhazovat něco před sedmi lety, devíti lety, kdo byl ministr, není k meritu věci. K meritu věci je, jestli je ten zákon kvalitní a správný, nebo není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tak další s faktickou poznámkou pan poslanec Ivo Pojezný.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Vážení kolegové, já jsem začal svůj projev tím, že reaguji na své předřečníky. A jelikož moji předřečníci právě o té minulosti hovořili, tak jsem jim to vrátil. Nic víc. Já jsem se o tom vůbec nechtěl bavit. Ani o těch zprávách Nejvyššího kontrolního úřadu, nechtěl jsem reagovat, vy jste s tím přišli. Kdybyste s tím nepřišli, tak jsem na to nereagoval. Asi jste mě neposlouchali. Reagoval jsem konkrétně na pana kolegu Bauera a pana kolegu Jandu. Nic jiného jsem neudělal. To, že na mě reagujete potom, že to nemám zatahovat, tak proč jste to sem zatahovali vy? Já bych řekl jenom k té novele zákona o podpoře sportu a nic víc. Takže neosočujte mě. Já jsem reagoval pouze na vás. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím jménem dvou poslaneckých klubů ANO a ČSSD navrhnout jednání po 19. hodině do projednání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano. O tomto návrhu nechám hlasovat. Takže já vás odhlásím.

 

Budeme hlasovat o návrhu dvou poslaneckých klubů ANO a ČSSD o doprojednání tohoto bodu i po 19. hodině. Počet se ustálil.

Já zahajuji hlasování... Teď jsem zahájil hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 172, přihlášeno 147 poslanců, pro 106, proti 8. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP