(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr je přihlášený s přednostním právem, ale je tady faktická poznámka pana poslance Václava Klause. Dá vám přednost, takže můžete. Pane ministře, můžete.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu reagovat samozřejmě na předřečníka. Ale ještě předtím v těch úvodních pasážích dnešního projednávání tohoto bodu tady padly některé věci a já bych je rád osvětlil.

Tady padly záležitosti týkající se toho, že současný stav je tristní na Ministerstvu školství. Padly tady nějaké věci o kauzách let minulých. A samozřejmě ty kauzy tam byly, ty nálezy NKÚ tam byly a také bylo postupováno s těmi nálezy NKÚ. To znamená, že řada opatření se zavedla.

Takže abych zareagoval na pár věcí, co tady řekl kolega Bartoň. Ale neberu to nějak konfrontačně, jenom jako na ozřejmění té debaty. Co se týká peněz, které jdou na svazy, tak vězte, že právě tím, že to má povahu dotace, tak co se týká veřejných prostředků, tak se zpřísňuje kontrola vyúčtování té konkrétní dotace. Tedy pokud jste zaznamenali nějakou kauzu letošního roku třeba na FAČRu, tak se týkala nikoliv veřejných peněz, ale peněz soukromých, které tam měli a které nějakým způsobem přerozdělovali.

Tedy, a asi se shodneme na tom, že tím žádoucím stavem je také to, aby pokud je to státní politika sportu, tak ty svazy by neměly libovolně přeposílat peníze do toho prostoru. Zase musím říct, že jsme urazili nějaký kus cesty, a pokud mohou svazy využívat peníze na činnost a organizaci, tak pouze na předem zacílené projekty, které jsou pod nějakou kontrolou a nejsou to nahodilé akce.

Co se týká zrychlení dotačního procesu. Uvědomme si, a já říkám, že velmi obtížně tím, že je to navázáno na státní rozpočet, tak se k někomu dostávají prostředky 1. 1. kteréhokoliv roku. Technicky to prostě nejde. Ale musím říct, že se daří meziročně zrychlovat ten proces výplaty dotací.

A taková vlajková loď, která směřuje k jednotlivým jednotám a klubům, kdy čtyři a půl tisíce klubů i z důvodu výpadků prostředků na municipální úrovni, tak si žádá na centrální úroveň o peníze na provoz. A tím kritériem je počet sportujících dětí, tedy to, co chceme, tak se meziročně zvyšuje. Zvyšuje se už další rok po sobě a pro příští rok opět objem těch prostředků, které tam půjdou, to znamená, z 960 milionů to půjde někam k jedné a půl miliardě. A počet klubů, které si žádají a které mají sportující děti, tak věřím, že se bude blížit šesti tisícům, což v tuto chvíli z registrovaných asi devíti tisíc klubů je poměrně solidní číslo.

Ale, a teď se dostávám k jádru pudla, nebudu zastírat, že sport je jednou z agend velkého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To znamená, že plně v souladu s programovým prohlášením vlády jakékoliv zlepšení v oblasti sportu, které tyto dobře nastartované procesy posune dál a umožní konkrétnímu vedení agentury, anebo ministerstva, když to tady padlo, věnovat se pouze agendě sportu, je krok správným směrem.

Co se týká připomínek, které vláda měla k poslaneckému návrhu, který podepsalo, tuším, 51 poslanců, tak ano, máte pravdu. Řada rezortů ty připomínky vznesla a já musím říct, že jsme se na vládě dohodli, že zpracujeme a předkladateli, respektive zástupcům předkladatelů předáme vypořádání tak, jak bychom si představovali my jako ministerstva, že budou ty připomínky vypořádány. K tomu došlo. To znamená, že pan kolega Hnilička má k dispozici v podstatě paragrafové znění k těm jednotlivým připomínkovým bodům. Takže za mě ty připomínky, které vláda měla, jsou zpracovány a myslím si, že mohou být velmi dobře diskutovány v rámci dalšího procesu, respektive tohoto legislativního procesu. To znamená, je tu připraven komplexní pozměňovací návrh, nebo podklady pro kompletní pozměňovací návrh, který samozřejmě musí dát předkladatel. A tím pádem je možné podle mého názoru brát ty připomínky vlády jako vypořádané, nebo připravené k vypořádání v dalším průběhu legislativního procesu. Tedy, mám-li to přeložit do jednoduché češtiny, pustit do dalšího čtení tento návrh a tam je možné tyto věci zapracovat.

Děkuji, to je pozice Ministerstva školství.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Václav Klaus, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Hnilička. Poprosil bych, jestli by tady mohl po levé straně stolu být klid. (Poslanci v ministerských lavicích vedou diskuzi.) Děkuji.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Zákony obecně mají být kvalitní. Je to o věcech, které mají platit dlouho. A jenom si uvědomte, že kdyby třeba tento zákon předložil, co já vím, pan poslanec Pávek s panem poslancem Krejzou, že by to takhle načetli. Tak přece veškeré stanovisko vlády by bylo negativní, nikoliv neutrální, ten zákon by byl okamžitě zamítnut, nebo by skončil na nějakém 680. místě a do Vánoc by na něj nedošlo. Tohle je jeden fakt.

A druhá věc, která je vážnější. Matematici tomu říkají důkaz sporem. Přece stejně problémů jako ve sportu je ve školství. Čili můžeme říct, ve školách je spousta problémů, s financováním, studenti nic neumí a tak dále, no tak založme Školskou agenturu, jmenujme tam pět dozorujících poslanců a ministr Plaga se stane ministrem mládeže. To je přece úplně stejná logika, jakou teď tady používáme pro blaho toho sportu. Předsedkyní Školské agentury by byla třeba paní Rutová ze školského výboru.

Čili to je úplně stejná logika, kterou my tady používáme, a tváříme se, že tím ten systém jakoby napravíme. Ale ta správná metoda by byla interpelovat ministra Plagu, že? Tlačit na něj my opozice ještě víc. Vládní poslanci taky, aby nebyla ostuda. Co s tím sportem je, už to změnili to rozdělování, kdy to změní, proč to změní? To jsou přece ty normální kroky, jak to má probíhat. A my tady čtyři hodiny už se bavíme o technicistním, jako kdy bude agentura. Pomalu ještě sídlo tam chybí, abychom tam dodali. To dodáme ve druhém čtení. Takže asi tak.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dalším pan poslanec Milan Hnilička a připraví se pan poslanec Jan Volný, všechno faktické poznámky. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Milan Hnilička: Já bych chtěl jenom reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana ministra a podpořit přesně to, co říkal. Dneska na odboru sportu je obrovská snaha vylepšit ty programy a ty výzvy. A to, co tam bohužel chybí, jsou prostředky, nebo jaksi ten bihekl, jak to dostat do těch klubů. Ten program Můj klub, který se týká financování všech tělovýchovných jednot a malých i velkých sportovních klubů, je závislý na tom, že oni, to sportovní prostředí, zadávají počet členů a my dneska bohužel nemáme, jak zkontrolovat, jestli ve skutečnosti tam ten počet členů je. Tudíž jednoznačně podporuji snahu na Ministerstvu školství s tím něco udělat, to jednoznačně podporuji. Ale bohužel jak personální, tak odborné zázemí na tomto odboru není. V dnešní době tam funguje v podstatě dvacet zaměstnanců a to při rozdělování tolika prostředků v podstatě nestačí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Pane předsedající, děkuji. Zdravím všechny kolegy a kolegyně. Já bych chtěl trochu polemizovat tady s výrokem pana kolegy Klause mladšího. On přirovnal postoj ke sportu ke školství, že ve školství jsou také problémy. Já si myslím, že tato aktivita, která jistě není úplně dokonale napsaná, chce sjednotit ten postoj a financování sportu. A tady u mnohých předřečníků bylo správně řečeno, že je to roztrhané, že každé ministerstvo má nějaký obolus peněz na podporu sportu. Těch ministerstev a těch orgánů, které do sportu dávají peníze, je možná pět, možná šest. Tady je snaha to dostat pod jednu čepici, pod jednu kontrolu. A nejenom proto, aby se kontrolovalo, zda to je účelně vynakládané, samozřejmě je to nutná podmínka, aby to fungovalo, ale také, aby se to vzalo v celé šíři. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP