(17.10 hodin)
(pokračuje Nacher)

No, jestli bude těžko odvolatelný, tak je to naopak pro mě znak nezávislosti, protože kdyby byl snadno odvolatelný takový předseda, tak právě může podléhat těm politickým tlakům, a tudíž tomu klientelismu. Takže buď platí jedno a vadí mi ten klientelismus v tom sportu, a pak budu chránit předsedu takové agentury tím, že bude těžko nebo hůře odvolatelný, anebo bude snadno odvolatelný, a tudíž potom bude snadněji pod těmi klientelistickými politickými tlaky. Ale nemůže platit obojí. Takže já bych docela rád slyšel prostřednictvím pana předsedajícího, k čemu se tedy přikláníte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a pan poslanec Bartoň bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych reagoval na pana poslance Nachera vaším prostřednictvím. Jedná se o to, kdy má být předseda takové agentury odvolán. Já jsem ho nazval sportovním diktátorem, protože z toho, jak to vidím, je de facto neodvolatelný a není tam řečeno, za jakých podmínek ho může vůbec ten předseda vlády odvolat. Ihned, jakmile by ho odvolal... Řeknu to takhle, paní poslankyně Valachová mi promine: Jakmile mu tam vejde do dveří Pelta, můžu ho odvolat, nebo ne? To je jednoduchá otázka. Podle tohoto zákona ne. V momentě, kdy by to předseda vlády udělal, tak samozřejmě předseda se odvolá k soudu, protože nebyly naplněny podle jeho výkladu podmínky odvolatelnosti, soud nevíme, jak rozhodne, bude rozhodovat rok, mezitím už máme dalšího předsedu, po roce soud rozhodne, že nebyly naplněny podmínky odvolatelnosti, vrátí ho nazpátek, máme najednou dva předsedy Národní sportovní agentury a jsme tam, kde jsme byli. Takže tam šlo o to, kdy může být odvolán předseda Národní sportovní agentury a kdy ne. Osobně bych se přikláněl k tomu, aby byl kdykoli, když třeba premiér o tom rozhodne, když o tom rozhodne vláda, která ho jmenuje, aby ho mohla kdykoli odvolat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já se omlouvám, já jsem to nestihl dovyprávět v těch svých dvou minutách. Já si myslím, že takovýchto diskusí ještě dneska bude celá řada.

Já jsem říkal, že se připojuji k návrhu vrátit k přepracování, a to jen z toho titulu, že chápu snahu předkladatelů, že chtějí, aby nám tady v České republice ten sport vzkvétal, a nejsem v tuto chvíli natolik ještě, řekl bych, nastaven, abych dal rovnou návrh na zamítnutí. Protože podle mě opravdu by bylo správné, aby toto téma uchopila vláda. Nedělejme si iluze, že my to tady uděláme, že to tady opravíme, že nás za to dokonce někdo pochválí, jak si to myslí, hlavně ti sportovci si to myslí, jako že když to tady protlačíme za každou cenu, že to bude dobře. Já před tím varuji. Nebude to dobře. Četl jsem ty důvodové zprávy. Opravdu je to nebezpečná věc. Chápu dobrý úmysl, ale znovu opakuji, dobrý úmysl nestačí. Musí to být profesionálně zpracováno.

Takže v tuto chvíli jenom vysvětluji, že dávám návrh k přepracování, což pro mě znamená, že to bude předloženo vládě, předkladateli a že si prostě přes svoji stranu protlačí, aby tento návrh zákona šel v profesionální podobě sem na plénum Sněmovny, aby nás neuváděl do rozpaků a do zbytečných diskusí, abychom pak mohli všichni s čistým štítem tu ruku zvednout. Je to zákon, který podle mě není až tak opoziční, koaliční, prostě všichni víme, že to je problém, chceme to vyřešit, ale v tuto chvíli, nezlobte se, takto to nejde.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pochopil jsem, že nenavrhujete ještě zamítnutí v tuhle chvíli.

A nyní prosím pana zpravodaje Klause s přednostním právem, připraví se pan poslanec Krejza.

 

Poslanec Václav Klaus: Já konstatuji, že padly dva návrhy vrátit k přepracování, pana Bartoně a pana Adamce, který i shrnul většinové stanovisko našeho klubu, jak jsme o tom orientačně hlasovali. Já tedy nebudu už třetí, co by to navrhoval vrátit k přepracování.

Asi jste zaznamenali, že nejsem zrovna nějaký výborný řečník, ale občas vás pobavím nějakým zkratkovitým způsobem uvažování, tak to zkusím i tentokráte. Podle mě tento zákon vznikl tak, že předseda vlády se rozčiloval a řekl "udělejte něco s tím sportem" a ujal se toho kolega Hnilička. Kolegu Hniličku má skoro každý rád, včetně mě, upřímně, takže to je ten důvod, proč většina lidí má tendenci, že by se ten zákon mohl možná nějakým způsobem poslat do druhého čtení atd. Ale to prostě nestačí. Ten zákon skutečně považuji za velice slabý. Pár našich kolegů z našeho klubu taky, i sportovců, to z podobných důvodů chtělo podpořit. Ale podle mě ten zákon nic z toho, co je tím problémem, neřeší. Já souhlasím s tezemi o krizi sportu a jeho podpoře, o chybách celého systému. Ale o tom tady není nic. A my vlastně zavádíme nový orgán, který bude přerozdělovat dotace. To už pro pravicového politika nezní dobře, takovýto plán.

Tady vlastně nebyl žádný tlak, aby se změnila nějaká konkrétní vyhláška, aby se sešel podvýbor nebo školský výbor a zatlačil na změnu vyhlášky nebo změnu metodiky atd. To jsou všechno normální procesy, kdybychom chtěli opravovat ty věcné věci, kterými mohou poslanci něco takového činit. Činit zákonem poslanecké iniciativy takovouto vážnou koncepční věc mně přijde, že není v pořádku, a zcela se ztotožňuji se svým předřečníkem poslancem Adamcem. To je skutečně věc, kterou má předložit vláda.

Máme tady klíčové otázky: Kolik chceme do toho sportu dávat peněz? Je to vážná otázka. Odpověď není nekonečno. Jak konkrétně je tam chceme dávat? Jak konkrétně zajistíme peníze pro trenéry dětí a mládeže? Jedna z nejklíčovějších věcí. Jaké sporty chceme podporovat a podle jakých kritérií? Tohle všechno jsou vážné otázky, koncepční a já je v tomto návrhu zákona nikde nevidím. Vidím tam jenom návrh agentury.

A navíc, nezlobte se, já budu vždycky hlasovat proti tomuto typu zákonů, protože my rozhodujeme o daních a tuhle zemi má s prominutím spravovat vláda. Když chcete sport povýšit, já s tím souhlasím, já taky sport miluju, ještě doteď závodím nějaké ty dědečkovské cyklistické závody, tak udělejte ministerstvo sportu. To je normální. To má ministra, ten je volen poslanci, je z většiny z Poslanecké sněmovny, má to za úkol, sledují ho novináři, nadávají mu, my ho interpelujeme. A tento orgán musí víc pracovat. Představa, že vytvoříme zase jakousi agenturu, kam ve středu ve 12.30 budeme volit, a přijde mi esemeska: volíme Kolohnáta nebo Vomáčku... Takovýmto způsobem... Vždyť ti lidi, zrovna ten hodný pan Hnilička tam nebude navěky v té funkci, tam zase za pět let bude někdo jiný. A vznikne agentura, která nebude pod kontrolou veřejnosti. Ta si bude žít vlastním životem, bude tam pět jakýchsi poslanců, jednou za rok přijde do sněmovního výboru kontrolní zpráva o 40 stránkách, každý šestý poslanec ji otevře aspoň, zeptá se jednou hloupatou otázkou a pak se schválí 8 miliard. Je to schváleno, konec. V tom normálním světě ta ministerstva musí fungovat, musí fungovat správně, jsou pod kontrolou. Takhle je ten svět založen.

Já prostě odmítám vytváření dalších a dalších agentur, takových závisle nezávislých, protože tím se ruší jakákoli veřejná kontrola. Piráti by tomu řekli transparentnost možná, nevím, ale ten systém má fungovat odshora dolů. To jsou zhruba ty hlavní otázky, proč já tento typ zákona nemohu podpořit, a také jsem to panu předkladateli opakovaně říkal, tak se mu tímto omlouvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou pan poslanec Vondrák, poté pan poslanec Hnilička. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Já děkuji. Dámy a pánové, já bych přece jen k tomu, co tady zaznělo před chvílí, měl svoji připomínku, protože jsem bývalý sportovec, dneska jsem už i bývalý vědec a myslím si, že právě v oblasti vědy jsme vyřešili problém transparentního rozdělování prostřednictvím agentur. Máme dvě, je to Grantová agentura České republiky, máme Technologickou agenturu České republiky, které fungují k tomu účelu, aby skutečně odstínily rozdělování finančních prostředků od vlivu a rozhodování politiků. A myslím si, že to funguje dobře. A já si myslím, že ta analogie s tou sportovní agenturou nebo agenturou sportu není vůbec špatná, protože si myslím, že hlavním cílem takovéto agentury je najít způsob, jak rozdělovat ty prostředky. Myslím si, že to je cesta, která je zajistitelná a je transparentní. Stejně tak jako kontrolujeme Grantovou agenturu České republiky a Technologickou agenturu České republiky zde v parlamentu, tak samozřejmě můžeme kontrolovat transparentně i takovouto agenturu pro sport. Proto se mi ta myšlenka líbí.

Já chápu, že připravit takovýto zákon z čisté vody na zelené louce není nic jednoduchého, ale přesto bych si dovolil tady podpořit další rozpracování tohoto zákona. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP